Carl Sagan

Carl Sagan Kimdir? Carl Sagan’ın Hayatı

Tam adı Carl Edward Sagan olan bu ünlü bilim insanı, 9 Kasım 1934’de Brooklyn’de dünyaya geldi. Küçük yaştan itibaren bilime ilgi duyan Sagan’ın bu merakı ailesi tarafından da desteklendi ve Chicago Üniversitesi’nden 1955 yılında mezun olduktan sonra 1956 yılında fizik üzerine Master yaptı ve bunun ardından 1960 yılında astronomi ve astrofizik, yani yaşamının geri kalanında ağırlıklı olarak ilgileneceği bilim dalları üzerine doktora yaptı.

Altmışlı yılların başlarında Venüs’ün atmosferi, yüzey sıcaklığı ve basıncı üzerine yaptığı isabetli tahminlerle -ki Mariner araçları tahminlerini büyük ölçüde doğrulamıştır- dikkatleri üzerine çeken Carl Sagan, 1968 yılında Cornell Üniversitesi’ne geçmesine kadar Harvard Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Yetmişli yıllara gelindiğinde Güneş Sistemi’ni insansız olarak araştıracak ve daha sonra sistemin dışına çıkarak dış uzayda yol alacak uzay araçları projelerinde görev aldı ve Pioneer 10 adlı uzay aracına yerleştirilmek üzere altın bir plaka hazırlanması fikrini ortaya attı. Plakanın üzerinde çıplak bir erkek ve kadın figürü, evrensel matematik sembolleri ve Güneş Sistemi’nin galaksi merkezine göre konumu bulunmaktaydı. Daha sonra Voyager aracına yerleştirilmek üzere başka bir plaka (ve ses kaydı) hazırlanması konusunda da öncü oldu. Bu plakanın üzerinde de aralarında Türkçe’nin de bulunduğu 55 dilde selamlama, dünyaya ait sesler ve plakayı bulacak medeniyetin anlayabileceği şekilde bilimsel semboller bulunmaktaydı.

Bilimsel kariyerinde önemli yer tutan Venüs gezegeni üzerine araştırmalar, bu gezegenin atmosferinin sera etkisi nedeniyle yaşanmaz halde olması ve dünyanın da küresel ısınmanın pençesinde olması onu toplumu bu konuda aydınlatmaya ve bilinçlendirmeye yönlendirmiştir.

Nükleer silahlanmaya etkin olarak karşı çıkmış ve bu konuda kamuoyunda ciddi çalışmaları olan Ann Druyan ile evlendikten sonra daha da aktif bir tavır takınmış ve ABD’nin Star Wars projesine karşı çıkarak barış yanlısı bir politik tutum sergilemiştir. Soğuk Savaş döneminde ABD ve SSCB liderlerine yönelik olarak “The Common Enemy” (Ortak Düşman) adlı bir makale kaleme almış ve olası bir uzaylı saldırısı karşısında her iki ülkenin de düşmanlıklarını bir kenara bırakarak bu yeni düşmana karşı birleşeceğinden bahsetmiş, aslında o gün bile böyle bir düşmana gerek olmadığını, küresel ısınma, nükleer silahlanma ve çevre kirliliği gibi dünyayı kısa vadede yok edebilecek birçok ortak düşmanın bulunduğuna dikkat çekmeye çalışmıştır.

Carl SaganYerdışı yaşam konusunda da oldukça iyimser olan Carl Sagan, bu araştırmaları desteklemiş, SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) Projesi”nin yönetim kurulunda bulunmuştur. Dünya dışında evrenin bir yerlerinde yaşam olabileceğine yüksek oranda ihtimal vermesine rağmen UFO temaslarıyla ilgili iddialara şüpheci yaklaşmış ve psikoloji biliminin de desteğini alarak birçok vakanın aslında düzmece olduğunu kanıtlamıştır.

Bütün bunların ötesinde Sagan’ın belki de -bence- en büyük faydası bilimi kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen ve insanların anlamadığı yüce bir eylemmiş gibi gözükmekten kurtarıp geniş kitlelerin anlayabileceği basitliğe indirgeyerek halka sevdirmesidir. Yazdığı birçok kitapla bu amacına ulaşmış, 1980 yılında çektiği Cosmos adlı belgesel ile dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca insana bilimi sevdirmiştir. Contact romanı ise 1997 yılında film haline getirilmiş ve gerek bilim, gerekse de geniş halk kitlelerinin beğenisini kazanmıştır.

Miyelodisplazi hastalığıyla uzun süre mücadele ettikten ve üç kemik iliği naklinden sonra 20 Aralık 1996 tarihinde tedavi gördüğü hastanede zatürree hastalığından hayatını kaybetti.

Not: Alıntı değildir, birçok değişik kaynaktan ve kitaplarından kendim derledim.

Carl Sagan Institute

Yorum yazın

Send this to a friend