Lehçe Ne Demek Kısaca


 • Bu konu boş.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #9300
  Kuyucan
  Anahtar yönetici

  Türkolog ve dil bilimcilerin makalelerinde ve konuşmalarında sıklıkla geçen terimlerden birisi de lehçedir. Ancak halk arasında ne yazık ki şive, ağız gibi diğer terimlerle karıştırılmakta ve yanlış kullanılmaktadır. Anlamı en çok merak edilen kelimelerden birisidir. Bu nedenle bu yazımızda lehçe ne demek kısaca yanıtlarını araştırdık.

  Lehçe Ne Anlama Gelir?

  Lehçe anlamı; çok uzun zaman öncesinde dilin yazılı ve sözlü metinlerinde incelenemeyen dönemlerinde yani karanlık dönemlerinden kendisinden ayrılan, ayrılmış olduğu dilden ses ve yapı itibariyle farklılıklar arz eden koludur. Dilin kollarının ayrılmasında tarihi, kültürel, ekonomik ve siyasi sebepler rol oynar. Ayrılan kol ise lehçe olarak adlandırılır. Kelime ve ses ayrılıkları büyük boyutlara ulaşabilmektedir. Bu nedenle bazı dil bilimciler lehçeyi ayrı bir dil olarak da nitelendirebilmektedir.

  Türk dilinin de karanlık dönemlerinde çeşitli nedenlerle ayrılmış kolları vardır. Türkçenin lehçeleri arasında Yakutça, Çuvaşça, Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi gibi neredeyse yirmi farklı lehçe vardır. Türk dilinde lehçe çalışmaları eskiye dayanır. Kaşgarlı Mahmut’un Dîvânü Lugâti’t-Türk isimli eseri ile başlamıştır. Bu eser aynı zamanda Türkçenin ilk sözlüklerindendir.

  Türk Dil Kurumu’na Göre Lehçe Ne Demektir?

  Türk Dil Kurumu’na göre lehçe, Arapça kökenli bir sözcüktür ve Arapçada lehce olarak kullanılır. Terim anlamı ve günlük dildeki kullanımına göre iki farklı anlamı vardır. Dil bilimindeki terim anlamı “Bir dilin tarihsel, bölgesel ve siyasal sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt” olarak düzenlenmiştir. Günlük dildeki anlamı ise “Konuşma tarzı” olarak tasnif edilmiştir.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.