Küresel Isınma Nedir? Sebepleri ve Sonuçları Nelerdir?
 1. Ana Sayfa
 2. Bilim

Küresel Isınma Nedir? Sebepleri ve Sonuçları Nelerdir?

Küresel ısınma, atmosfere yayılan kötü gazların sera etkili yaratması sonucu dünya yüzeyinde sıcaklık artışı olmasıdır. İnsan etkinliği bu olumsuz durumun sebeplerinden en başta olanıdır ve böylelikle buzullar erimektedir. Gereksiz karbondioksit salınımı yüzünden bu negatif mesele tetiklenmekte ve canlı yaşamını tehdit etmektedir.

Döngü şeklinde süregelen bu durum bitki, hayvan ve birey hayatı için çok tehlikeli ve kötücüldür. Nüfus artışı ve endüstriyel atıkların sürekli doğaya zarar vermesi ormansızlaşmaya, metan yığılması gibi bazı açmazları doğurmaktadır. Ayrıca nadir görülen nesillerin tükenmesine son bulmasına yol açmaktadır.

Küresel Isınmanın Sebepleri Nelerdir?

Küresel Isınmanın Sebepleri

Küresel ısınmanın sebepleri dendiğinde insanların oldukça dikkatsiz davranışları en başta gelendir. Çünkü dünyaya iyi bir miras bırakmamak sürekli zararlı gazların salındığı fabrikalar inşa etmek ve oralarda kötü kimyasallar eşliğinde çalışmak çok olumsuz sonuçlar doğurur. Sera etkisi, güneş ışığı, çeşitli ozon delici gazlar, karbon monoksit, fosil yakıtların kullanımı, ormanların tahrip edilmesi gibi nedenler doğayı kirletmektedir. Tüm bu kötücül materyallerin bir anda dengeyi bozması fiziki ve beşeri coğrafya için negatif etkiler yaratır. Küresel ısınma sebepleri çerçevesinde analiz edilecek olursa şunlar söylenebilmektedir;

 • Yerkürenin doğal sera etkisinin artırılması
 • Güneş ışığı
 • Karbonmonoksit
 • Zararlı gazlar
 • Zararlı madde içeren atıklar
 • Metan gazı
 • İnsan aktiviteleri
 • Fosil yakıtların tüketimi
 • Kömür
 • Petrol
 • Doğalgaz
 • Elektrik santralleri
 • Otomobiller
 • Fabrikalar
 • Karbondioksit
 • Nüfus artışı
 • Sera gazları
 • Hidrokarbon enerji kullanımı
 • Parfümler, deodorantlar
 • Çeşitli zararlı madde barındıran kozmetikler
 • Klima
 • Elektrikli aletler ve yanlış kullanımı
 • Sigara içmek
 • Otoyolda ve otobanda araçlardan gereksiz egzoz salınımı
 • Doğaya geri dönüşümsüz çöp atmak
 • Bilinçsizlik

Görüldüğü gibi bu zararlı etkileşimlerin sonucunda doğal dengenin bozulması ve tüm canlıların yaşamlarının tehlike altına girmesi ortaya çıkar. Küresel ısınma tüm bunların genel sonucudur ve insanlar düşüncesiz davranıp kendi geleceklerini tahrip edici aktiviteler ile risk altında bırakmışlardır.

Küresel Isınma

Çocukları artık havanın düzeninin aşınması sonucu kirli bir solumaya maruz kalacak ve gelişimleri olumsuz yönde olacaktır. Bunu hesap etmek ve temiz bir çevre için harekete geçmek gerekir. Termodinamik bilim dalı bu sorunsalı inceler ve çeşitli ısı hareketlerinin ve enerjilerin ilişkiselliğini ele alarak çözüm üretmeye çalışmaktadır. Araştırmacılar ısınlar ve radyoaktif kimyasalların yok açtığı bu tekinsiz ortamda nasıl daha iyiye gidiş sağlanabilir bunu düşünüp bir çıkar yol bulmak istemektedir.

Küresel Isınmanın Sonuçları

Küresel ısınmanın sonuçları dendiği zaman dünyanın yok olup gitmesine kadar uzanan doğa tahribatlarıdır. Bunlar insan yaşamına olduğu kadar tüm canlı türlerinin de yok olmasına sebep olur. Kuraklık, ıssızlık ve yakıcı güneşin her şeyi kavurduğu bir hayat ile baş başa kalınır. Ayrıca buzul erimesi ve iklimin değişmesi, ekolojik dengenin bozulması buna örnektir.

Çocuklara okullarda eğitim verilirken bu konu üzerinde de durulmalı ve derinlemesine bir biçimde ihmal olursa nelere yol açabileceği anlatılmalıdır. Çünkü ileride artık nefes almak için bile uygun bir ortamın bulunamayacağı herkesin birbiri ile yer mücadelesine girip kavga edeceği öngörülmektedir. Detaylandırdığımız zaman şunlar ile karşılaşılmaktadır;

 • Buzul erimesi
 • Yanardağ patlaması
 • Küresel iklim bozulması
 • Aşırı sıcaklık
 • Kuraklık
 • Çölleşme
 • Doğal afet
 • Denizlerin seviyesinde değişme
 • Okyanusların seviyesinde değişme
 • Dereler ve göllerin suyunda ph değişimi
 • İçme suyu bulamama
 • Canlı türlerinin ölümü, yok olması
 • Kum fırtınası
 • Yiyecek stoklarının bitmesi
 • Göç sorunu
 • Kriz
 • Ekonomik çöküş
 • Yaşam alanı bulma sorunu
 • Alerji sorunu
 • Yeni hastalık türlerinin ortaya çıkışı
 • Kaynakların tükenmesi
 • Ozon tabakası delinmesi
 • Çeşitli sosyal eşitsizlikler
 • Küresel mobilitede sorunlar
 • İş gücü sorunu
 • İsyan, ayaklanma, başkaldırı (protestolar, kaos)
 • Suç artışı
 • Hasta doğan bebekler
 • Psikolojik rahatsızlıklar
 • Toprakların verimsizleşmesi
 • Minerallerin ölmesi ve besin değerlerinin düşmesi

Olumsuz Sonuçlar

Görüldüğü gibi tüm bu sayılan sonuçlar küresel ısınmanın zararları tarafını gösterir. İnsanlar artık yemeye ekmek içmeye su bile bulamayacakları dünyayı gelişme ve büyüme uğruna tahrip ettikleri için çeşitli biyo-kimyasallar üretip fabrika gazlarını havaya saldıkları için bir felaket ile karşılaşabilirler.

Buna hazırlıklı olmak son derece yanlış bir çözümdür; asıl yapılması gereken bunu engellemek ve sağlıklı bir yaşamı tercih etmektir. Böylelikle ne bir çevre problemi kalır ve gelecek nesiller de huzur ile dünyaya gelip büyüyüp gelişebilirler. Ayrıca bitki ve canlı türleri de yok olmaz tam tersine birey için son derece faydalı kaynaklarını ortaya koymuş olurlar.

Küresel Isınmanın Etkileri Nelerdir?

Küresel ısınmanın etkileri, en genel biçimde ekosistem bozulmasıdır. Doğanın tahrip edilmesi sonucu o da insanlara iyi davranmayacak ve tüm dengenin alt üst olduğu görülecektir. Volkanik patlamalar, kuralık, çölleşme ve susuzluk bunlardan başlıcalarıdır.

Küresel Isınmanın Etkileri

Bireyler kalkınma ve ilerleme uğruna çeşitli kimyasalların ve asitlerin denizlere, derelere ve hatta içme sularına dahi karışmasına müsaade ettiği için gelecek nesillere riskli bir ortam bırakılacaktır. Bunların hepsi döngü süregelecek ve birçok tür yok olacaktır. Sonuç olarak kaynaklar tükenecek ve yiyecek bulmak da kişiler için zor bir hal alacağı için bir an önce ozon tabakasının delinmesini önlemek ve sıcaklığı kontrol altına almak gerekir.

Küresel Isınma Ne Zaman Başladı?

Küresel ısınmanın başlama zamanı, ilk kez 1992 yılında Rio Dünya Zirvesi’nde dile getirilmiş ve insanların iklim düzenini bozmaları yönündeki tehlikeden doğduğu söylenmiştir. 1800’lü yıllardan beri yapılan farklı ölçümler baz alınarak sıcaklığın 2°C’den fazla olması önlenmek istenmiştir. Tüm bireyleri telaşlandıran bu durum üzerine çeşitli önlemler almak gerekli görülmüş ve hayatımıza giren bir tanım olmaya başlamıştır.

Sıkça Sorulan Sorular

CO2 ve metan gibi sera gazları üzerinde araştırmalar yapılmış ve bilimin bir çare bulması beklenmiştir. Küresel ısınma, 2021 zamanında ise mevsim değişikliğine sebep olmuş ve kamuoyunda yine dikkat çekerek çeşitli münazaralara konu olmuştur. Hala önüne geçilememiş olmasından feyz alarak doğaya daha saygılı olmak lazım.

İklim Neden Değişiyor?

Çünkü insanlar doğanın dengesini bozuyor iklimler değişiyor ve her şey tepetaklak oluyor. Çeşitli metan gazları, karbonmonoksit maddeler ve biyokimyasallar çevre için bir sorun yaratıyor ve kişiler de buna çıkış noktası oluşturuyor. Doğacak bebekler risk atında kalıyor ve çocukların hormanal gelişimi kötüye gidiyor.

Canlı nesiller tükeniyor ve okyanus, denizler yükseliyor, buzullar eriyor ve havanın sıcaklığı artıyor. Ayrıca çölleşmeler başlıyor, kuraklık ve susuzluk baş gösteriyor. Bunun hepsinin sebebi ise küresel ısınmadır ve bunun faili fabrikalarda zift ve asitleri çevreye salan toplumlardan ötürüdür.

Küresel Isınma Fiziğin Hangi Alt Dalına Girer?

Küresel ısınma fiziğin, termodinamik dalına girer. Bu dal ısının hareketi ile alakalıdır ve onun meydana getirdiği enerji ve güç kapsamında ele alınır. Bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalı olarak bahsi geçen temel sorunun da çözümüne yönelik katkı sağlamayı amaçlar. Maddelerin davranışlarını araştırmakta güneşin ışınları ve kuraklık gibi meseleler de tartışılmaktadır.

İşyeri ve evlerde bu çokça görülür örneğin bilgisayar, televizyon, ütü, su ısıtıcı alet, gazlı ve elektrikli fırınlar, klima gibi şeylerde karşımıza çıkmaktadır. Bunların icat edilmesi hep konu kapsamında ele alınmaktadır tüm parçacıklar etkisi bakımından önemlidir. Uzmanlar detaylı analiz yaparak neden böyle bir sorunun ortaya çıktığını kanıtlamak istemekte ve iklim normalleşmesini hedeflemektedir.

içeriğimizi oylayın