Masalın En Küçük Unsuruna Ne Ad Verilir?
  1. Ana Sayfa
  2. Edebiyat

Masalın En Küçük Unsuruna Ne Ad Verilir?

0

Yazılı olmayan, nesilden nesle sözlü olarak aktarılan, içerisinde olağanüstü kişiler ve olaylar barındıran, tekerlemelerle süslenmiş halk öykülerine masal, Masalın en küçük unsuruna da motif denir. Aynen olduğu gibi tekrarlanan, masalın yapısı ile doğrudan ilintisi olan, karakteristik özellikler taşıyan olay örgüsü ve anlatım tavrı, motif olarak adlandırılır. Örneklendirmek gerekirse; insandan hayvan kılığına geçme, taşa dönüşme, su motifi, şekil değiştirme gibi örnekler hem Türk hem de dünya masallarında işlenen masal motifleridir.

Masal Yapı Unsurları Nelerdir?

Bir şeyin yapısı, onun içsel ve derinlemesine incelenmesi sonucu ortaya çıkar. Bu masal için de geçerlidir. Masalın yapı unsurları denildiğinde; konu, olay, yer, kişi zaman ve amaç gibi masalın ana omurgasını oluşturan kavramlar anlaşılmalıdır.

  • Konu: Her insana ama özellikle de çocuklara ahlak ve evrensel değerlerin aktarımı için var olan bir masal yapı unsurudur.
  • Olay: Tamamı hayal ürünü olan, kahramanların masal içerisinde yaşadıkları olağanüstü durumlardır.
  • Yer: Masal kahramanlarının başından geçen olayların geçtiği, genellikle de hayali olan mekanlardır.
  • Zaman: Masallarda genel olarak belirsiz olarak anlatılan, duyulan geçmiş zaman eki (-miş) ile kullanılan vakittir.
  • Kişi: Masal içinde adı geçen periler, devler, cüceler ve devler gibi kahramanlara verilen isimdir.
  • Amaç: Masalda hedeflenen mesajın verilmesidir. Ders verme amacının gerçekleştirilmesi masalın en büyük gayesidir.
içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın