Memurun Raporu 40 Günü Geçerse Ne Olur? Maaş Kesilir Mi?
  1. Ana Sayfa
  2. Meslekler

Memurun Raporu 40 Günü Geçerse Ne Olur? Maaş Kesilir Mi?

0

Memurun raporu 40 günü geçerse aşmış olan rapor üzerinden başlama yaparak onaylanması durumunda hastalık iznine çevrilmesi mümkün olmaktadır. Genel olarak tek hekimlerin memurlara vereceği rapor kapsamında sınırlama bulunmaz. Ayrı ayrı hekimlerden olacak şekilde toplamda 40 güne kadar hekim raporu alınabilmektedir. Fakat her rapor süresi 10 gündür ve bu durumda 4 farklı hekimden toplamda 40 güne tamamlayacak şekilde rapor alınabilir.

Durum, 40 günü aşıyorsa bu durumda yeni hekimden başlayarak hastalık izninin alınması gerekir. Ancak memurun aldığı sağlık raporu sağlık kurulu tarafından onaylanmadığı durumda memur izinsiz olarak işe gelmemiş sayılmaktadır.

İçindekiler

Memurun Raporu Maaştan Kesilir Mi?

Hastalıkları yüzünden resmi yataklı tedavi kuruluşlarında yatarak tedavi görülen süreler dışarıda olacak şekilde bir takvim yılının içinde kullanılmış olan hastalık izin süreleri toplamı 7 günü aştığında aşan sürelere isabet edecek zam ve tazminat yüzde 25 oranında eksik ödenmektedir. Ancak yan ödeme ve özel hizmet tazminatı olmayan durumda hastalık izni kullanıldığında, sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş olan rapor kapsamında maaştan kesinti yapılmamaktadır.

Bunun yanında kanser, verem, akıl hastalığı gibi uzun süreli tedavi gerektiren haller için de kesinti yapılmaz. Aynı zamanda bir takvim yılında hastalık izni toplamının 7 günü aşmaması halinde memurların maaşlarından kesinti yapılmamaktadır.

Memur Raporu Ne Zaman Teslim Edilmeli?

Memur raporu teslim etme süresi hastalık raporunun düzenlenmiş olduğu günü takip eden günün mesai saatinin bitimine kadardır. Bu süre kapsamında raporun aslı veya örneğinin elektronik ortamda ya da benzeri yöntemler ile bağlı bulunulmakta olan disiplin amirine ulaştırılması gerekir. Örnek gönderildiği halde ise rapor süresi sonuna kadar raporun aslının teslim edilmesi gerekecektir. Yurtdışında görevi yüzünden olan memurlar için ise raporu teslim etme süresi, raporun bitiş tarihine kadardır.

Usulsüz Rapor Alan Memurun Cezası Nedir?

Usulsüz rapor alan memurun cezası şu şekilde belirlenmiştir;

  • Bir veya iki gün göreve gelmeme kapsamında ilgili günlerin tutarının aylıktan kesilme cezasının verilmesi,
  • Üçten başlayarak dokuz güne kadar göreve başlamama halinde kademe ilerlemesinin durdurulması,
  • 10 gün ve daha fazlası olması halinde ise devlet memurluğundan ihraç edilme cezası verilmektedir.

Ancak raporun kalem tarafından kabul edilmemesi fakat kişinin gerçekten hasta olması durumunda memur başka bir hekime giderek yeni rapor alabilmektedir. Bu geçen süre zarfında eğer kendisine ceza uygulanmışsa yeni raporu ile birlikte cezayı sildirebilir.

Memurların Rapor Hakkı Kaç Gündür?

Memurların rapor alma süresi 10 gün olarak belirlenmiştir. Ancak hastalık kapsamında farklı hekimlerden toplamda dört defa rapor alınabilmektedir. Bu kapsamda da 40 güne kadar hastalık izni kullanılabilmektedir. 40 günü aşması halinde ise yeni rapor kapsamında hastalık iznine, tedavi süresi kapsamında çevirmek olanaklıdır. Ancak bu süreler ancak rapor kapsamında belirlenmektedir.

Umarım yazımızı faydalı ve bilgilendirici bulmuşsunuzdur. Beğendiyseniz, teşekkür olarak sizden yazımızı paylaşmanızı ve daha çok kişiye ulaşmasında yardımcı olmanızı rica ediyoruz.

Yorum Yazın