Metafor Nedir? Cümle İçerisinde Kullanımı ve Örnekleri
  1. Ana Sayfa
  2. Eğitim

Metafor Nedir? Cümle İçerisinde Kullanımı ve Örnekleri

Metafor; bir sözü, olayı ya da durumu mecaz kullanma yoluyla, başka bir şekle büründürerek ifade etmektir. Eğreltileme olarak da bilinen bu kavram, bir ifadeye güç ve derinlik katmak için mecaz sanatından yararlanmaktadır. Mecaz sanatı anlatımı güçlendirmektedir. Söz konusu kavram, olaylara ya da durumlara derinlik kattığından bilincin ötesine geçip bilinçaltına inmektedir. Böylelikle bu yolla verilen mesajlar insanların bilinçaltına işlemektedir.

Bu kavram yaratıcılığı, bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmektedir. Eğreltilemenin soyut kavramları somutlaştırmak gibi bir işlevi de bulunmaktadır. Böylelikle anlaşılması ya da canlandırması zor kavramları anlama kolaylığı sağlamaktadır. Bununla birlikte etkili bir anlatım fırsatı sunan metafor oluşturma, akılda kalıcılığı sağlamaktadır. Bu nedenle çok güçlü bir öğrenme ve öğretme aracı olarak görülmekte, eğitimde bir teknik olarak kullanılmaktadır.

Metafor Reklam Örnekleri Neler?

metafor reklam ornekleri
metafor reklam ornekleri

Metafor reklam örnekleri; televizyonlar, ilan panoları, reklam afişleri vb. yerlerde sıklıkla karşılaşabileceğimiz örneklerdir. Bu sanat yalnızca sözcüklerle yapılmamaktadır. Bazen bir çizimle, bir resimle de etkili bir şekilde yapılabilmektedir. Bu yüzdendir ki metaforlar, reklamların vazgeçilmezidir. Dilerseniz birkaç örnekle bu tarz reklamları inceleyelim.

İlk örneğimiz bir reklam afişi. New York Film Akademisi, bünyesine yeni öğrenciler çekmek amacıyla bir reklam afişi hazırlamıştır. İlk bakışta yalnızca, bir çöp kovasının içerisine ve etrafına buruşturulup atılmış kağıtlar gibi görünen görsel; dikkatli bakıldığında bir patlamış mısır kovasına benzemektedir. Buruşturulmuş ve sanki kovadan taşıp birkaç tanesi etrafa düşmüş gibi duran kağıtlar patlamış mısırları simgelemektedir.

Bir diğer örneği limonata reklamıdır. Limonatanın sıcak yaz aylarındaki serinletici etkisine vurgu yapmak isteyen reklam, bir limon dilimini yelpaze taslağına yerleştirerek sunmuştur. Böylece vermek istediği mesajı insanlara etkileyici ve akılda kalıcı bir şekilde iletmiştir.

Başka bir metafor reklam örneği, nemlendirici ayak kremi reklamıdır. Görselde bir kadının kucağında bir bebeği tutar gibi ayağını tuttuğu görülmektedir. Daha ilk bakışta dikkati üzerine toplayan bu görsel, kremin ayakları bir bebek gibi yumuşattığı vurgusuna dikkat çekmektedir.

Konuyla ilgili başka bir örnek bir yapıştırıcı reklamıdır. Bu reklamda yapıştırıcının tüpü kaslı ve güçlü bir insan vücudu şeklinde resmedilmiştir. Böylelikle ürünün çok güçlü bir yapıştırıcı olduğu mesajı verilmektedir.

Psikolojide Metafor Nedir?

psikolojide metafor
psikolojide metafor

Psikolojide metafor, terapötik amaçlar için kullanılmaktadır. Psikoloji tarihinde çok önemli kişiler olan Freud ve Jung’dan bu yana bu kullanım yaygındır. Bu kullanımın terapötik bir teknik olarak tanımlanması ise Milton Erickson’a dayanmaktadır. Psikolojide bu kavram, danışmanın danışanla etkili bir iletişim kurmasında kullanılan bir araçtır.

Söz konusu kavramın psikolojide kullanımı; duyguların somutlaştırılması, farklı bakış açıları kazandırmaya çalışma, etkili bir ifade şekli oluşturma gibi noktalarda danışmana fayda sağlamaktadır. Bunun yanında metaforların kültür yüklü kavramlar olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla danışanın kullandığı bir ifade hayatıyla ve kendisiyle ilgili ipuçları barındırmaktadır. Bu da danışmanın, danışan hakkında birtakım çıkarımlar yapmasına olanak sağlamaktadır.

Metafor Kullanımı Nedir?

Metafor kullanımı, ufak bir söz ya da nesne ile büyük bir fikri anlatmaktır. Bu sanatı kullanmak, keskin bir zekayı ve kreatif düşünceyi gerektirmektedir. Kullanımı eğitimde, edebiyatta, reklam ve sinema filmlerinde yaygındır. Bununla birlikte yalnızca edebiyat ve eğitimde değil; sosyolojide, mimarlıkta, psikolojide ve hayatın her alanında kullanılabilmektedir.

Metafor kullanmak, bahsedilen her alan için büyük bir önem taşımaktadır. Öğretme ve öğrenmeyi kolaylaştırması, duyulan bir kavramın hafızada uzun süre yer edinebilmesini sağlaması, yaratıcı zekaya yaptığı katkı, eğlenceli ve düşündürücü bir anlatım sunması ile bu kavramın kullanımı büyük bir önem arz etmektedir.

Metaforik Düşünce Nedir?

Metaforik düşünce, farklı imgeler arasında kavramsal bağlantılar kurarak, düşünceyi farklı bir şekilde aktarmaktır. Bu düşünce şekli, birbirinden alakasız kavramlar arasında bir bağ kurarak, bu farklı kavramları yan yana getirmek ve yeni anlamlar, yeni çağrışımlar oluşturmaktır. Tüm bunlar derin bir düşünme sürecini gerektirmektedir.

Beyindeki nöronların algılama, konuşma, düşünme gibi görevleri yerine getirebilmek için örgütlenmesi gerekmektedir. Bu örgütlenme ise uyarıcılara gereksinim duymaktadır ve metaforlar farklı farklı uyarıcılar barındırmaktadır. Bu kavramdan gelen uyarıcılar ve beynin örgütlenmesi bağdaştırılıp beyne işlenmektedir.

Bu tarz düşünce, algılanmış uyarıcıların beyne kodlanması ve bu kodların hafızada yer edinmesiyle oluşmuş farklı tarzda bir düşünmedir. Bu sürece tekrar erişebilme ve yeniden organize edebilme aşamaları da dahildir. Bu aşamalar söz konusu düşünce tarzının vazgeçilmez ögeleridir. Özellikle sanatçılar bu düşünme tarzını sıkça kullanmaktadırlar.

Görsel Metafor Nedir?

Görsel metafor; bir kişinin, olayın ya da durumun resimler, çizimler gibi görsel bir imge ile temsil edilmesidir. Resimsel metafor ya da analojik yan yana koyma olarak da bilinen bu kavram özellikle modern reklamcılıkta yaygın olarak kullanılmaktadır. Takdir ederseniz ki reklamların dikkat çekici ve akılda kalıcı olması gerekmektedir. Bu analojik yan yana koymanın tercih edilmesinin en büyük sebebidir.

Analojik yan yana koyma bir başka tanımıyla, görüntülerin açık gerçekliğinin yanında bir anlam ifade edecek şekilde düzenlenmiş halidir. Resimsel metafor, reklam yapımcılarının yanında film yapımcılarının da sık sık kullandığı bir yöntemdir. Yapımcılar bunu fikirleri teşvik etmek ve düşünmek için bir araç olarak gördüklerini belirtmektedirler.

Bahsi geçen konuda klasikleşmiş bazı yöntemler, dolayısıyla da klasikleşmiş bazı örnekler bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi spor araba ve panteri bağdaştırma yöntemidir. Sıklıkla kullanılan bu teknikte araba ve vahşi hayvan unsurlarının birleştirilerek yeni bir anlam kodlaması sağlamak amaçlanmaktadır.

Sözel Metafor Nedir?

Sözel metafor, sesler ve kelimeler kullanılarak yapılan bir etkili ifade aracıdır. Birbirinden farklı kavramları ustaca bir araya getirerek yeni bir anlam, yeni bir çağrışım oluşturabilme yetisidir. Özellikle edebiyat alanında kullanılmakla birlikte, hayatta her an ve her yerde karşımıza çıkabilmektedir. Bu kavramların kültürel ögelerle yüklü olduğu bilindiğinden dilbilimin ele aldığı konulardandır.

Metafor Örnekleri | Metaforun Cümle İçerisindeki Kullanımı

metafor ornekleri cumle icerisinde kullanimi
metafor ornekleri cumle icerisinde kullanimi

Tasavvuf edebiyatında “ney” çalgısıyla ilgili ilginç hikaye güzel bir örneği oluşturmaktadır. Hikâyeye göre, ney çalgısı yapılırken bir kamışın içi ateşle oyulmaktadır. Bu esnada kamışın yüreğine bir kor isabet etmektedir. Neyden çıkan sesin bu kadar güzel olması bu acıyla inlemesinden gelmektedir. Bu hikayede kamışın yüreğinin yanması ve neyden çıkan sesin bununla ilişkilendirilmesi bir metafor yapma örneğidir.

Şem ile pervanenin hikâyesini mutlaka duymuşsunuzdur. Burada ateşin etrafında dönen pervane böcekleri aşık kişiyi simgelemektedir. Mumun ateşinden büyülenip ona aşık olan pervane böceği, muma yaklaşarak kanatlarının yanmasına ve en nihayetinde de kendi ölümüne sebep olmaktadır. Bu hikâye konumuz için çok güzel bir örnek teşkil etmektedir.

Metaforun Cümle İçerisinde Kullanımı;

  • Metafor, anlatımı güçlendirmenin yanında süslü ve sanatlı bir anlatım da sağlamaktadır.
  • Metafor yapma sayesinde, duyduğunuz bir kelime ya da gördüğünüz bir görselle kendinizi farklı düşünceler içerisinde bulabilirsiniz.
  • Bir ifadenin vurucu bir şekilde sunulması ve akılda kalmasının sağlanması gerekiyorsa metafor kullanımı harika bir yoldur.
  • Edebiyatımızın birçok değerli eserinde yaygın bir şekilde metafor kullanılmaktadır.
  • Reklamcılar ve film yapımcıları için metafor kullanımı vazgeçilmez bir yöntemdir.
  • Yapılan araştırmalarda dünyanın farklı yerlerinden insanların, duygu ve düşüncelerini neredeyse aynı metaforları kullanarak ifade ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.
içeriğimizi oylayın