Narsist Ne Demek?
  1. Ana Sayfa
  2. Psikoloji

Narsist Ne Demek?

0

Narsist ne demek kısaca açıklanacak olursa; insanların bedenine ve zihinsel özelliklerine duyulan hayranlık olarak tanımlanmaktadır. Narsist insanların kendilerine duyduğu hayranlık, abartılı bir şekilde olup, diğer insanları küçümseme ve aşağılama davranışlarında bulunurlar. Tıp biliminde narsist insanlar, narsist kişilik bozukluğu sahibi insanlar olarak tanımlanmaktadır.

Narsisizm Ne Demek?

Narsist kelimesi, Yunanca kökenli bir kelime olarak dilimize girmiştir. Bu kelime Yunan mitolojisinde bir kahraman olan Narkissos’dan gelmektedir. Genel olarak narsist kişilik bozukluğuna sahip olan insanlar, kendilerini diğer insanlardan üstün görürler ve empati yapamazlar. Bu sebepten insanları kırdıklarında gerçekten üzülmezler ve gerçek bir sevgi beslemezler. Narsisistler, diğer insanlar tarafından beğenilme ve hayranlık duygusunun peşine düşen insanlar olarak bilinmektedir.

Narsist Olmak

Narsisist Olmak, kendilerini insanlardan üstün görme ve her konuda en iyisi olduğunu düşünmek olarak bilinmektedir. Bu insanlar, diğerlerine göre dışarıdan mesafeli, soğuk ve kibirli görünürler. Ancak bu görüntülerinin altında oldukça kırılgan, kendine duyduğu değeri ve güveni eksik olan, kendisine yapılan eleştirilere aşırı derecede incinen bir yapıda olurlar.

Narsisist kişilik bozukluğunun tedavisi tam olarak yapılamamaktadır. Çünkü bu hastalığa iyi gelecek bir ilaç bulunmaz. Bunun yanında narsisist kişilere terapiler ile gerçekleri anlaması için bazı tedaviler uygulanır ve kişilere içinde bulunduğu depresyonu azaltmak için yararlı olabilecek ilaçlar önerilir. Yapılan bu tedaviler ile narsisist olan insanların zayıf özelliklerini geliştirme ve kendisiyle barıştırma amaçlanır.

Narsisizm Özellikleri

Narsist olma özellikleri şu şekilde sıralayabilir;

  • Narsisist kişilik bozukluğuna sahip olan insanlar, diğer insanları dinlemekten hoşlanmamaktadırlar.
  • Narsistler, daima ilginin kendilerinde olmasını isterler. Bu durum onların oldukça hoşuna gitmektedir.
  • Narsisist insanlar sürekli olarak kendini diğer insanlardan üstün görürler ve karşısında başkası tarafından bir üstünlük tavrı ile karşılaştıklarında kabul edemezler.
  • Narsist kişilik bozukluğuna sahip insanlar, kendileri için kurulmuş olan kurallara uymayı sevmezler.
  • Narsisistler, her zaman haklı olduklarını düşünerek başka bir fikri asla kabul etmezler. Ayrıca bu insanlar eleştirileri de tahammül edemezler.
  • Narsisist insanlar karşılaştıkları durum karşısında çabuk sinirlenme davranışında bulunurlar. Ancak bu durumun nedeni olarak karşı tarafı gösterirler.
içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın