Öğretmenlerin Sahip Olması Gereken Mesleki Özellikler
 1. Ana Sayfa
 2. Eğitim

Öğretmenlerin Sahip Olması Gereken Mesleki Özellikler

0

Gelecek nesilleri emanet ettiğimiz öğretmenlerin sahip olması gereken önemli mesleki özellikler vardır. Bunlar, zaman kullanımı, öğrenciyle etkili iletişim, yenilikleri takip edip kendini geliştirme ve ölçme teknikleri konusunda deneyimli olmak gibi kriterlerdir. Daha geniş bir liste şu şekildedir:

 • Zamanı etkili kullanır, derslere zamanında başlar ve zamanında bitirir.
 • Diğer yönetici ve öğretmenlerle işbirliği yapar.
 • Öğrencinin sorunlarını, fizyolojik, duygusal, sosyal özelliklerini bilir ve buna göre davranır.
 • Öğrencilerin problem çözme, sistematik ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeye çalışır.
 • Öğrendiklerini pratiğe dönüştürebilen bireyler yetiştirir.
 • Öğrencileri bir üst öğrenime, topluma ve hayata hazırlamaya çalışır.
 • Öğretim ve öğrenmeyle ilgili son gelişmeleri izler ve sınıfta uygulamaya çalışır.
 • Sınıf yönetiminin tüm etkinliklerinde öğrencinin katılımını esas alır.
 • Kendini sürekli geliştirmenin arayışı içinde olur.
 • Güvenilir ve geçerli ölçme tekniklerini kullanarak öğrenci başarısını objektif değerlendirir.
 • Öğrencilere, eğitimin, öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğu bilincini kazandırır.
 • Özgür bir sınıf ortamı hazırlayarak öğrencilerin girişken, kendini gerçekleştirebilen bireyler olmasını sağlamaya çalışır.
 • Her türlü öğretim yöntem, teknik ve stratejilerinden öğretimde yararlanır.

1. Öğretmenlerin Arabuluculuk Rolü

En az iki kişinin birlikte çalıştığı örgütlerde anlaşmazlıklar, çıkar çatışmaları ya da yanlış anlaşılmadan kaynaklanan problemler olacaktır. Hele bu örgüt okul gibi çok sayıda kişi ve grupların ilgi alanı içinde olursa veli, öğretmen, öğrenci ve idare arasında çok sayıda ve değişik boyutlarda anlaşmazlıkların olması kaçınılmazdır.

İşte bu gibi durumlarda öğretmen üzerin arabuluculuk konusunda büyük görevler düşmektedir. Öğretmen, bireyler ve gruplar arası çatışmalarda bir arabulucu rolü üstlenmek durumundandır.

İlkokul öğrencileri öğretmenlerini çok iyi arabulucu olarak görürler. Grup çalışmalarında, oyunlarda ya da bir şeyi paylaşamadıklarında öğretmen onları uzlaştırır. Öğretmen öylesine arabulucudur ki, okul dışında, evde ya da oyun alanında anne babasıyla, kardeşleriyle, arkadaşlarıyla anlaşmazlığa düştüğünde yine öğretmeni arabuluculuk yapsın ister.

2. Öğretmenin Temsilcilik Rolü

 • Temsil işlevi öğretmenin dışa yansıyan en önemli işlevidir.
 • Temsil işlevi, öğretmenin dışa açılmasını, okulunu çevrenin şartlarına uygun biçimde yönetmesini ve dış ilişkilerinin düzenli, etkili ve verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.
 • Öğretmen içinde yer aldığı, üyesi olduğu öğretmen grubunu ve topluluğunu temsil eden kişidir.
 • Davranışlarıyla, hareketleriyle, giyim-kuşamıyla hem bireysel olarak kendini hem de öğretmen olarak mesleği temsil etmektedir.
 • Öğretmen olumlu ve özellikle de olumsuz olarak yaptıklarından hem kendisine hem de topluma karşı sorumluluk taşır.

3. Öğretmenlerin Liderlik Özelliği

Yönetme, aynı zamanda, liderlik ve rehberlik etme demektir. Liderlik, yönetim ve yöneticiliğin sanat yönünü oluşturan ve daha çok doğuştan geldiğine inanılan bir fonksiyondur. Öğretmenlerin sahip olması gereken özellikler arasında son sırada gelse de, belki en önemlisidir.

 • Liderlik, örgütün amaçlarını gerçekleştirmek için, bireyleri güdüleme, etkileme ve hedefe yöneltme sanatıdır.
 • Lider, başkalarını etkileme gücü olan kişidir; yoksa, olağanüstü gücü olan kişi değildir.
 • Öğretmen, gerek içinde yer aldığı öğretmen grubunda gerekse birlikte olduğu öğrenci grubu içinde bir liderlik rolü üstlenmek durumundadır. Bu liderlik bazen geleneksel olabileceği gibi çoğu zaman da demokratik bir yapıda olabilir.
 • Öğretmen, lider olarak sorumlu olduğu sınıfı, okulu ve hizmet verdiği çevre ve toplumu yönlendirmek ve aydınlatmakla da görevlidir.
içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın