Olumsuz Aktarma ve Ket Vurma Kavramları
  1. Ana Sayfa
  2. Eğitim

Olumsuz Aktarma ve Ket Vurma Kavramları

0

Olumsuz aktarma ya da olumsuz transfer, ilke ve kavramların tam ve doğru olarak öğrenilmemesi durumunda, bunların daha sonraki öğrenim sürecini güçleştirmesi ya da engellemesidir.

Ket vurma, bilginin önce ya da sonra öğrenilmiş diğer bilgilerin bozucu etkisiyle unutulması olgusudur. Ket vurmada bellekteki bilgi diğer bilgiyle yer değiştirir ya da diğer bilgi tarafından engellenir. Çoğu araştırma ket vurmanın unutmada temel süreç olduğunu ileri sürer.

Olumsuz aktarma daha çok psikomotor becerilerle ilgilidir ve öğrenme anında ortaya çıkar. Ket vurma ise unutma ile ilgilidir. Önceden öğrenilmiş iki bilginin birbirini engellemesi, karıştırması söz konusudur.

Eğer seçeneklerde hem olumsuz transfer hem de ket vurma varsa örneğin psikomotor bir beceri mi yoksa bilgi ile ilgili mi olduğuna bakılmalı.

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın