Saati Kim, Nasıl İcat Etti? Saatin Tarihçesi

Saatin icadı ilk olarak MÖ 4000’li yıllarda Mısırlılar tarafından gerçekleşmiştir. Güneşin hareketiyle çalışma prensibine sahip olan güneş saati ile güneş battıktan sonra saati belirlemek imkânsız hale geldiği için sonraki çağlarda su saati ve kum saati icat edildi.

İnsanlık tarihinin gelişmesiyle aynı doğrultuda teknoloji de gelişmiştir ve günümüzde saat çok gelişmiş bir düzeydedir.

Tarihte Bilinen En Eski Saat Hangi Saattir? Kim İcat Etmiştir?

Tarihi verilere ve arkeolojik buluntulara göre tarihteki en eski saati Eski Mısırlılar icat etmiştir. Bu saat güneş saati olarak bilinir. Güneş saatinde yatay bir plakanın üzerine dikey bir şekilde bir çubuk yerleştirilir ve güneşin gün içindeki hareketine göre çubuğun gölgesinin hareketi zamanla ilgili bilgi verir. Güneş saatinde günün her saati plakaya yansır ancak güneş battığında bir gölge oluşmayacağı gibi saatin verileri toplanamazdı. Güneş saatinde plakanın üzerinde saatleri belirten bir çizelge bulunurdu ve gölgeyi düşüren çubuk gnomon da zamanı gösterirdi.

Çubuklu güneş saati ile akşam saatlerinde zamanı ölçememek su saatinin ve kum saatinin icat edilmesine neden olmuştur.

Su Saatine Geçiş Dönemi Ne Zaman Olmuştur? Hangi Uygarlık İcat Etmiştir?

Güneş saatinin icadından sonra su saati kim icat etti bu sorunun yanıtı tarihi buluntularla ve arkeolojik kazı verilerinin günümüze ulaştığı bilgiler ile sağlanır. Ancak su saatinin ne zaman icat edildiği tam olarak bilinememektedir. Arkeolojik verilere ve tarihi araştırmalara göre M.Ö 16. Yüzyılda Antik Mısır ve Babil’de ilk olarak icat edilmiş ve kullanılmıştır.

Güneş saatinin günün her saatinde saat bilgisini verememesi yerini dolduracak başka zaman ölçerlerin aranmasına neden olmuş ve M.Ö 325’li yıllara kadar su saati geliştirilmeye devam etmiştir. Antik Yunanlılar ve Romalılar uzun yıllarca su saatini geliştirmek için uğraşmışlardır ve Yunan filozof Plato su saatinden alarm saati geliştirmiştir. Eski Mısır’dan Antik çağlara kadar güneş saati hep önemli olmuştur bu nedenle de Yunanlılar ve Romalılar güneş saatini hep kullanmışlardır.

Saatleri kim icat etti sorusu milattan önce başlayan bir serüvenin konusunu oluşturmaktadır.

Mum saati / Ateş Saati Ne Zaman Kullanılmaya Başlandı?

Roma İmparatorluğu’nun sona ermesinden sonra su saatleri Pers ve Çinliler tarafından geliştirilmeye ve kullanılmaya devam edilmiştir. 1206 yılına gelindiğinde ise mühendis El-Cezeri tarafından tarihteki en karışık mekanizmaya sahip su saati yapılmıştır.

kum saati

Mum saati bir diğer adıyla ateş saati ilk olarak nerede kullanıldığı bilinmemektedir. Mum saati gece saatin ilerleyişinin verisini sunan saatlerdir ve ilk kullanıldığı yerlerin 520’li yıllarda Çin’de olduğu düşünülmektedir. Gece saati öğrenmek amacıyla yapılmış mum saatlerinin yapımında farklı teknikler kullanılmıştır ve geliştirilmiştir. Mum saatinin kullanımı daha sonra batıya kadar yayılma göstermiştir. 13. Yüzyıl sonlarına kadar astronomik saatlerin gelişmesinde büyük rol oynayan Çinliler El-Cezeri’nin saatinin yapımından çok önceki zamanlarda kendi geliştirdikleri su bazlı astronomik saat yapmışlardır. Bu icadın sahibi ise Su Song’dur.

15.YY’dan Sonra Saatin Gelişimi Nasıl Olmuştur?

Avrupa’da gelişen ticaretin deniz boyutu, açık denizlere doğru ticaret yolculuklarında saat kullanımını da gerekli hale getirmiştir. 15.yüzyılda güneş saatlerinin çok gelişmiş modellerine rastlanır. İranlılar tarafından güneş saati en ileri boyuta taşınmıştır ve denizcilikte bu güneş saatleri kullanılmaya devam edilmiştir. Güneş saatleri bu dönemde denizcilik için çok güvenilir bir zaman ölçer aracı olmasının yanı sıra kilisede kullanımı da yaygınlaşmıştır.

16. yüzyıla gelindiğinde ise mekanik cihazların gelişmesiyle birlikte mekanik saatler kullanılmaya başlanmıştır. Mekanik saatler su saatlerinin devri bittikten sonra tamamen farklı bir işleyişe sahip olan, günümüz saat mekanizmasının en temel halini oluşturmaktadır. Su saatinin yerini alan mekanizmalar endüstrinin de gelişmesiyle hızla gelişmeye devam etmiştir. İlk saat mekanizması ise 1275 yılında icat edilmiştir.

Mekanik saatler devasa boyutlarından dolayı insanların kullanamayacağı boyuttaydı ancak 1500’lü yıllarda mekanik saat geliştirildi ve boyna asılan saatler icat edildi. Artık insanlar saatleri yanında taşıyabiliyorlardı ve zaman kavramı daha önemli hale gelmişti. Saatlerin günlük hayatta kullanımı çok pratik olmadı çünkü hiçbir saat hatasız değildi. Çalışan bir saat gün içinde birden fazla kez bozulabiliyordu ve zaman bilgisini aksatabiliyordu. Bu nedenle 1500’lü yıllarda saat daha çok aksesuar olarak kullanılıyordu.

1600’lü yıllara gelindiğinde ise saat aksamları içinde yer alan denge yayı icat edildi ve saatlere eklendi. Denge yayı sayesinde saatin gün içinde hata yapma oranı çok aza indirildi. Saatin bulunuşu ve gelişimi devam ederken yine bu yıllarda saatin kaç olduğunu gösteren akrep göstergesinin yanına dakika göstergesi için yelkovan eklendi.

Günümüzde saat nasıl çalışır sorusunun cevabı mekanik saatlerin icadıyla başlayan süreci kapsamaktadır.

İlk Kol Saati Ne Zaman Yapılmıştır?

Saatin icadı eski çağlardan günümüze kadar sürekli olarak gelişim içinde olmuştur. 1500’lü yıllarda geliştirilen ve hata payı daha az olan günlük kullanım saatlerini takiben ilk kol saati de 1868 yılında yapılmıştır. Kol saati ilk çıktığı zamanlar denizler takıyordu ancak halk arasında ilk takanlar kadınlar olmuştur.

Saat nasıl yapılır sorusuna ihtiyaç duyularak geçmişten günümüze hep farklı metotlar kullanılarak yeni saatlerin icatları gerçekleşmiştir. Ancak kol saatleriyle birlikte sahip olunan zaman kavramını yönetme algısı toplumları farklı bir refah düzeyine taşımıştır.

kol saati

1600’lü yıllardan 1930’lu yıllara kadar sarkaç saatlerinin kullanımı yaygın olmuştur. Sarkaçlara ve yayların esasına dayanarak çalışan sarkaç saatlerinin kullanımı kuvars osilatörü icadı ile yerini atom saati çeşidine bırakmıştır. Kuvars osilatörü elektrik devresi ile çalışma esasına sahip atomik saatler ilerleyen yıllarda daha küçük hale getirilmiştir ve 1960’larda kullanıma uygun olması sağlanmıştır. Atom saat 1980’lere gelindiğinde ise geliştirilmeye devam edilerek teknolojinin en iyisi haline getirilmiştir.

Atom saatler kendinden önceki saat icatları arasında en doğru saat verisini sunmaktadır. Atom saatinin yanlışlık oranı bin yıllık bir zamanda sadece 1 saniyedir bu da atom saatinin ne kadar güvenilir bir saat olduğunu ve ilerleyen çağlarda saatin ne kadar geliştiğini göstermektedir.

Günümüzde Saat Teknolojisinin Geldiği Nokta Nedir?

Teknolojinin akıl almaz boyutlara ulaştığı günümüzde, teknoloji dünyasından gelişmelerin sıkça yaşandığı örneklere şahit oluyoruz. Giyilebilir teknoloji ile birlikte akıllı saat icadı ile her türlü ihtiyaçların karşılanması düşünülmüştür ve akıllı saatler insan hayatında çok büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Tarihin bilinen en eski çağlarından günümüze kadar olan saatin serüveninde bugüne kadar birçok gelişme yaşanmıştır.

Eski çağlarda bir saatin sadece düzgün çalışabilmesi için kaç bin yıl geçmesi gerektiği düşünülünce günümüzde akıllı saat çeşitlerinin birçok fonksiyona sahip olması teknolojinin ne kadar hızla gelişebildiğini gösterir. Teknoloji haricindeki uygulamalar ise yüz yılar boyunca süregelen bir serüvene sahiptir.

Akıllı saat fonksiyonları ile günümüzde telefon aramaları yapabilir, telefon aramalarını yanıtlayabilir, telefonunuza gelen bildirimleri ve mesajları görüntüleyebilirsiniz. Akıllı saatler iş hayatında büyük kolaylık sağladığı gibi spor hayatı için de büyük bir yere sahiptir. Akıllı saatler ile günlük yürüme mesafenizi, attığınız adım sayılarını, kalp ve nabız bilgilerinizi öğrenebilir, bu verileri kaydedebilirsiniz. Her yıl akıllı cihazlar büyük bir hızla gelişmeye devam etmektedir.

içeriğimizi oylayın
Yazar: Sinan

1982 İstanbul doğumluyum. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimimi İstanbul'da tamamladıktan sonra Çanakkale'ye yerleştim. Birkaç yıllığına ticaret hayatının içinde bulunduğum için aktif olarak ilgilenemediğim programlama ve web tasarım kariyerime, burada içerik yazarlığı yaparak devam ediyorum.

Yorum yapın