Su Ne Kadar Sürede Donar? Kaç Derece Donar?
  1. Ana Sayfa
  2. Bilim

Su Ne Kadar Sürede Donar? Kaç Derece Donar?

0

Suyun donma süresi; sudan ısı alan kaynağın ısı alma hızı ve suyun ilk sıcaklığı gibi durumlara göre değişiklik göstermektedir. Bilindiği üzere maddelerin belirli halleri ve hal değişim sıcaklıkları bulunmaktadır. Maddenin halleri; katı, sıvı, gaz ve plazma olmak üzere dört grupta incelenmektedir ve madde, belirli şartlar sağlandığında bir gruptan diğerine geçerek grup değiştirebilmektedir. Bu olaya hal değişimi ismi verilmektedir.

Hal değişim sıcaklıkları olarak ifade edilen ise, maddelerin bir halden diğer hale geçmesi için gereken ısıyı ifade etmektedir. Bununla birlikte birçok maddenin bir halden diğer hale geçebilmesi için ihtiyaç duyduğu ısı net olarak bilinmektedir. Su da bu maddelerin temel yapıtaşlarından biridir.

Su Kaç Derece Donar?

Suyun donma derecesi, 0 santigrat derece olarak bilinmektedir. Donma; bir maddenin sıvı halden katı hale geçme olayı olarak tanımlanmaktadır. Donma sıcaklığı ise donmanın meydana geldiği sıcaklığı ifade eden kavramdır. Bu kavram su için 0 santigrat derece olarak kabul edilmektedir. Bu değer suyun saf olup olmamasına göre değişiklik gösterse de bütün saf sular için geçerli olan standart bir değerdir.

Su Kaç Derecede Buharlaşır?

Suyun buharlaşma derecesi, +4 santigrat dereceden sonra farklılık göstermektedir. Buharlaşma; bir maddenin kaynama olayı olmadan sıvı halden gaz hale geçmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu olay, sıvının yüzündeki tanecik molekülleri arasından yüksek bir kinetik enerjiye sahip olanların, tanecikler arası çekim kuvvetini yenmesiyle meydana gelmektedir. Su 100 santigrat dereceye ulaştığında, aynı zamanda en yüksek buharlaşma noktasına ulaşmış olmaktadır.

Su Kaç Derecede Kaynar?

Suyun kaynama derecesi, 100 santigrat derece olarak bilinmektedir. Kaynama, bir sıvının buhar basıncının dış basınca eşit olması sonucunda meydana gelen bir olaydır. Kaynama olayı ile birlikte sıvının her yerinde gaz kabarcıkları çıkmaktadır ve olay süresince maddenin sıcaklığı değişmemektedir. Sabit atmosfer basıncı altında, saf maddelerin kaynama noktaları sabit ve standart bir değere tekabül etmektedir.

Buzdolabında Su Ne Kadar Sürede Donar?

Buzdolabında suyun donma süresi; buzdolabının ısısı ve suyun buzdolabına koyulduğu andaki sıcaklığı gibi durumlara göre değişik göstereceğinden dolayı bu sorunun net bir cevabı bulunmamaktadır. Örneğin; buzdolabına koyulan sulardan sıcaklığı 10 santigrat derece olan ile 90 santigrat derece olanın donma süreleri farklı olacaktır. Bu farklılık su kaynaklı değil dış faktörlerden kaynaklı olarak karışımıza çıkmaktadır. Dolayısı ile, su buzlukta kaç dakikada donar, kesin olarak söylemek mümkün değildir. Bunun için, aşağıda paylaştığımız formülü uygulamanız gereklidir.

Bir Şişe Su Kaç Saatte Donar?

Bir şişe suyun donma süresi; sudan ısı alan kaynağın hızına ve şişedeki suyun sıcaklığının kaç derece olduğuna göre farklılık göstereceğinden dolayı, bu soruya net bir cevap verilememektedir. Böyle bir hesaplamanın yapılabilmesi için suyun ve kaynağın özelliklerine ilişkin verilerin bilinmesi gerekmektedir. Bir buzdolabının yapacağı etki ile derin dondurucunun etkisi aynı olmamaktadır. Verilen güç burada önemlidir.

Su Kaç Dakikada Donar?

Suyun donma derecesini belirleyen en önemli etken, saflığıdır. Saf su, çok daha hızlı şekilde donar. Kışın arabalara antifriz eklenmesinin nedeni de, suyun saflığını düşürüp donma derecesini düşürmektir.

Suyun donmasını hesaplamak için kullanılan formül ise, q = m.c.Δt şeklindedir. Bu formüldeki harfleri açıklarsak;

  • q = Cisme verilmesi veya cismin kaybetmesi gereken Joule cinsinden ısı,
  • m = Cismin gram cinsinden kütlesi (ağırlığı),
  • c = Cismin öz ısısı (su için 1),
  • Δt = Cisimde meydana gelen sıcaklık değişimi.

Örnek: 10 derece sıcaklığındaki 100 gram suyu dondurmak için ne kadar ısı kaybetmesi gerekiyor?

Cevap: q = 50.1.10 = 500 joule şeklindedir.

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın