Temel Astronomi Bilgileri – Astronomiye Giriş

Astronomi konusunda bilgi edinmek isteyen, temel bilgileri öğrenmek isteyen herkes için küçük bir rehber hazırladım. Güle güle okuyun. 🙂

Gök Cisimleri

Uzay: Yaklaşık 13 milyar yıldır var olan, Big Bang adını verdiğimiz büyük patlama ile oluşan ve içinde bulunduğumuz uçsuz bucaksız (ancak sınırları olan) boşluk. İnsan aklının alabileceği her şey uzayın sınırları dahilindedir.

Galaksi: Büyük olanları 100 milyardan fazla yıldızdan oluşan, uzay boşluğunda bulunan yıldız toplulukları. Uzaydaki maddenin büyük çoğunluğu galaksilerin bünyesinde ve etrafında toplanmıştır, yeni yıldız oluşumlarının çoğunluğu galaksilerde gerçekleşmektedir. Bizim galaksimiz Samanyolu da içinde 200 ile 400 milyar arasında yıldız barındıran büyük bir galaksidir.

—- Galaksi kümesi: Kütle çekim nedeniyle birbirleriyle etkileşim halinde bulunan galaksi toplulukları. Bünyelerinde 50′den 1000′e kadar galaksi bulunmaktadır. İçinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisini kapsayan Yerel Küme 40 civarında galaksiyi içermektedir.

Yıldız: Yakıtı hidrojen ve helyum olan, çevresine enerji ve ışık veren, dünyamıza kıyasla çok ama çok büyük boyutlu gök cisimleri. Bizim Güneş‘imiz de bir yıldızdır.

Gezegen: Yıldızların etrafında oluşumlarından arta kalan maddenin soğuyup bir araya toplanması ile belirli yörüngelerde oluşan, gaz devleri haricinde yıldızlar gibi kendi enerjilerini üretemeyen, Dünya gibi taş ve toprak karışımı veya Jüpiter gibi gazdan oluşan gök cisimlerine gezegen denir.

Güneş Sistemi: Evimiz. Merkezinde Güneş olan ve Dünya ile birlikte toplam sekiz gezegenden ve değişik yapılardan oluşan bir sistem. Kendisini oluşturan yıldız, gezegenler ve gök yapıları içten dışa doğru sırasıyla şu şekildedir: Güneş, Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Göktaşı kuşağı, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Kuiper Kuşağı (ve Plüton) ve Oort Bulutu.

Dünya: Üzerinde bulunduğumuz, yaşadığımız gezegen. Arz. Astronomi ile ilgili akademik kaynaklarda daha çok bu şekilde kullanıldığı için belirtme gereği duydum, benim de böyle bir geçmişim olduğu için arada Arz sözcüğünü kullanabilirim, aldırmayın, geçer. 🙂

Samanyolu Galaksisi

Evimiz, Samanyolu Galaksisi

Uydu: Peyk. Bir şekilde büyük bir cismin yörüngesine girmiş veya yörüngesinde birleşip meydana gelmiş gök cisimlerine uydu adı verilir. Haberleşme veya askeri amaçlı uydular, uzay istasyonları yapay uydular sınıfına girerken Ay gibi gök cisimleri de doğal uydular sınıfına girer.

Uzaydaki Mesafe Birimleri

Uzayın kendisi ve barındırdığı abidik gubidik nesnelere şöyle bir göz attıktan sonra isterseniz bir de mesafe birimlerine değinelim. Yalnız dikkat edin bu birimler çok büyük ölçeklidir! Bu bilgileri verirken öncelikle belirtmeliyim ki milimetre, santimetre, metre veya kilometre gibi bir takım gündelik uzunluk ölçülerini bildiğinizi varsayıyorum.

Astronomik Birim (AB): Dünya ile Güneş arasındaki uzaklığı belirten temel uzaklık birimimiz. Yaklaşık olarak 149,5 milyon kilometreye tekabül eder. 1 AB yaklaşık olarak 8,3 ışık dakikasına tekabül eder ki bu da bir diğer uzaklık birimimiz ile ilgilidir. Yabancı kaynaklarda AU (Astronomical Unit) şeklinde görebilirsiniz.

Işık Yılı (IY): Işığın bir yılda aldığı yol, 1 Işık Yılı olarak ifade edilir. 1 IY yaklaşık olarak 63,2 AB veya başka bir deyişle 9,5 trilyon kilometreye tekabül eder. Uzak gök cisimlerinin dünyamıza veya birbirlerine olan mesafelerinden bahsederken büyük çoğunlukla bu ölçüyü kullanırız. Burada unutulmaması gereken ve en çok karışıklığa yol açan nokta bunun bir zaman değil mesafe birimi olmasıdır.

Parsek (PC): Biraz karmaşık ancak çok büyük uzaklıklar için oldukça kullanışlı ve daha çok astronomlar arasında kullanılan bir uzaklık birimidir. Bir parsek yaklaşık olarak 4,3 Işık Yılı’na tekabül eder (haydi diğer birimler olarak da siz hesaplayın).

Yorum yazın

Send this to a friend