Toplumsal ve Ekonomik Yapının Sağladığı Faydalar
 1. Ana Sayfa
 2. Genel Kültür

Toplumsal ve Ekonomik Yapının Sağladığı Faydalar

0

Hayatın devamlılığı ve sistemliliği için toplumsal yapı büyük bir önem taşımaktadır. İnsanlığın temel yapı taşları içinde ilk önce toplumsal yapı gelmektedir. Özgür bir yaşam tarzı toplumsal yapı sayesinde oluşmaktadır. Medeni ve kurallara uyan toplum içerisinde yaşamak, toplumsal yapı üzerinden elde edilmektedir.

Toplumsal Yapı Nedir?

Toplumsal yapı, toplum içerisinde organize olan ilişkilerin tamamına verilen bir addır. Bu organizasyon herhangi bir toplum arasında uzun yıllar içerisinde inşa edilir ve tamamlanır. Böylelikle toplumun belli bir çerçevesi oluşmuş olur.

Bireyler henüz doğmadan ve toplumun bir parçası olmadan, önceden hazırlanan toplum temellerine göre kültürel yapıları oluşmuş olur. Birey doğduktan sonra bu kültürel yapıya hızlı bir şekilde katılarak adapte olur. Bireyin, toplum içerisinde herhangi bir sorun yaşamaması ve diğer toplumun parçaları ile belli bir uyum içerisinde yaşaması için toplumsal yapının unsurları büyük önem taşımaktadır. Toplumsal yapıyı oluşturan öğeler şunlardır;

 • Aile
 • Ekonomi
 • Siyaset
 • Kültür
 • Eğitim
 • Ahlak
 • Hukuk
 • Din

Ekonomik Yapı Nedir?

Ekonomik yapı, bir ekonomik birimin yapısı belirli şartlar altında toplanarak ve belirli bir zaman diliminde o birimi karakterize eden oranların tümüne verilen addır. Ekonomik yapının belirtilen tanımı statik bir tanım olmakla birlikte değişkenlik göstermez ve ilerleme katetmez.

Ekonomik yapı kavramı için dinamik bir açıklama gösterilecek olur ise; yapı, bir ekonomik birimin belirli dönemlerde oldukça kararlı görünen oranlar bütünüdür.

Ekonomik yapı, birkaç alanda incelenebilir. Bu alanlar;

 • Milli ekonomi ölçeği
 • Sektörel ölçekler
 • Sektör içi ölçekler olarak değerlendirilir.

Bir ekonominin yapısı üretimin yapısı, istihdamın yapısı, milli gelir dağılımı, ekonomik çalışmaların yönlenişi olarak ifade edilmektedir.

Toplumsal ve Ekonomik Yapı Nedir?

Ekonomik ve toplumsal yapı, toplumsal konular ile ekonomik konuların arasında ki ilişkiler bütünüdür. Toplumsal yapılardaki olayların değerlendirilmesi ve toplumsal yapılarda yaşanan değişikliklerin ekonomi üzerinde oluşturduğu etki aralarında bulunan en güçlü ilişkidir.

İnsanlığın varoluşundan itibaren yapılmış olan üretim ve tüketim çalışmaları toplumsal yapı ile ekonomik yapıyı ayrılmaz bir bütün kılmıştır. Toplumsal ve ekonomik olayların bir arada incelenmesini sağlayan ‘’sosyoekonomi’’ dalının temel amacı toplumların gelişmelerini sağlamaktır.

Toplumsal Yapının Ekonomik Yapı Üzerinde Etkileri Nelerdir?

Toplumsal yapı ekonomik yapı ile son derece yakın ilişkiler kuran bir kavramdır. Toplumsal yapı ekonomik yapının oluşmasında, ekonomik yapının değişmesinde ve ekonomik yapının gelişmesinde büyük rol oynar. Toplumsal yapının etkisi sayesinde ekonomik yapı oluşur. Toplumsal yapının ekonomik yapıya sağladığı yararlar kadar zararlarda vardır.

Bir ülkede veya bölgede yaşayan insanlar bütünü bulundukları bölgenin ekonomik yapısı üzerinde etkiler bırakır. İnsanlığın başlangıcından itibaren gerçekleşen üretim ve tüketim faaliyetleri toplumsal yapı sayesinde biçimlenmiştir. Ekonomik yapıya, toplumsal yapının faydaları oldukça fazladır.

Toplumsal ve Ekonomik Yapının Sağladığı Faydalar Nelerdir?

Toplumsal ve ekonomik yapının ilişki içerisinde olmasının sağlamış olduğu yararlar söz konusudur. Toplumsal ve ekonomik yapının sağladığı faydalar şu şekildedir;

 • Ekonomik ve toplumsal kurumlar içersinde bireyler bir bütün haline gelmektedir.
 • Toplumlarda ekonomik işleyiş ve ticaret gelişir.
 • Üretkenlik ve verimlilik seviyesi artar.
 • Toplum içerisinde barış ve huzur yaygınlaşır.
 • Toplum içerisinde yaşayan bireylerin devlet yönetimine ve devlete olan güvenleri artar.
 • Devlet sağlam ve dayanıklı temeller üzerinde olur.
 • Hem toplum hem de devlet güçlenir.

Toplumsal ve ekonomik yapı ilişkilerinin bütünlüğü sağlandığı takdirde oluşacak faydalar yukarıda belirtildiği gibidir. Toplumsal yapı ekonomik yapı için önemlidir. Ekonomik yapının faydaları da toplumsal yapı için değerli olup bütünlüklü bir ilişkiyi kapsamaktadır.

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın