Asgari Geçim İndirimi Nedir? Nasıl Hesaplanır? 2022
  1. Ana Sayfa
  2. Ekonomi

Asgari Geçim İndirimi Nedir? Nasıl Hesaplanır? 2022

0

Asgari geçim indirimi; 2007 yılından bu yana işverenin işçisine ödediği ve işverenin gelir vergisinden düşürülen vergi indirimleridir. İşveren bu ödemeyi işçisine devlet adına yapmaktadır. Asgari kelimesi; en aşağı, en düşük anlamlarına gelmektedir ve buradaki kullanımıyla bir kişinin ya da bir ailenin geçimini sağlayabilmesi için gereken en az para, alt sınır anlamına gelmektedir. Dolayısıyla burada söz edilen indirim, buna yöneliktir.

AGİ 2022 yılında bekar biri için 403 TL oldu. Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için AGİ 483,2 TL, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu biri için AGİ 544.9 TL şeklindedir.

AGİ başka bir deyişle, sigortalı çalışan kişilerin asgari geçimini sağlayacak paranın hesaplanıp toplam gelirinden çıkarılması ile vergiden muaf tutulmasıdır. Vergi indirimi, 16 yaştan itibaren sigortalı çalışanlara uygulanmaktadır ve tutar kişinin medeni durumu, çocuk sayısı gibi durumlar göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Peki bu hesaplama nasıl yapılmaktadır? Şimdi birlikte bu sorunun cevabını öğrenelim.

Asgari Geçim İndirimi Nasıl Hesaplanır?

Asgari geçim indirimi hesaplama, asgari ücret üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle her yıl asgari ücret belirlendikten sonra yeniden hesaplandığından dolayı, bu indirim tutarı her yıl değişmektedir. Bu indirimin hesaplaması şu şekilde yapılmaktadır: Yılın başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına,

  • İşçinin kendisi için %50
  • Evli olup eşi çalışmayan işçi için %10
  • Çocuk sahibi olan işçi için; ilk iki çocukta %7.5, üçüncü çocukta %10, sonraki çocuklarda %5

oranında indirim uygulanmaktadır. Kişinin medeni haline ve çocuk sayısına göre burada denk gelen oranlar belirlenmekte ve toplanmaktadır. Toplamda çıkan oran, yıllık asgari ücret tutarı ile çarpılmakta ve ardından 12’ye bölünmektedir. Bu işlemlerden sonra çıkan sonuç, alınacak indirim tutarını oluşturmaktadır.

AGİ indirimi, bir örnekle açıklamak gerekirse şu şekilde hesaplanmaktadır: Evli ve bir çocuğu olan kişi için uygulanacak olan indirim oranı, % 50 (kişinin kendisi) + % 10 (kişinin eşi) + % 7,5 ( kişinin çocuğu) = % 67,5 olmaktadır. Çıkan bu sonuç, o yılın asgari ücret tutarı ne kadarsa onunla çarpılmakta ve 12’ye bölünmektedir. Bununla birlikte çocukların bu indirimden yararlanabilmesi için eğitimi sürüyorsa 25 yaşını, sürmüyorsa 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

asgari gecim indirimi merak edilenler

Asgari Geçim İndirimi Kime Verilir?

Asgari geçim indirimi verilen kişiler, maaşı vergilendirilen herkestir. Maaşı vergilendirilen kişiler ile kast edilen, Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. Maddesinde açıklanan ücreti alan kişilerdir. Gelir vergisi ise, hukukta hak edinebilen ve yetki kullanabilen kurumlaşmamış kişilerin gelirlerinden alınan bir çeşit vergidir.

Asgari Geçim İndirimi Maaşın İçinde Mi?

Asgari geçim indirimi, 1 Ocak 2016 yılından bu yana bekar veya eşi çalışan çocuksuz ailelere maaşlarının içerisinde verilmektedir. Eşi çalışmayan kişilere ise bu indirim maaşın içerisinde değil, ayrıca ödenmektedir.

Asgari Geçim İndirimi Ne İşe Yarar?

AGİ geçim indirimi, gelir vergisinin bir kısmının kesilmekten vazgeçilmesiyle, söz konusu kısımdaki paranın kişide kalmasına yaramaktadır. Yapılan iş sonucunda elde edilen gelirden devletin belirlediği miktarda vergi kesilmektedir. Bu indirim ise kesilen o vergi üzerine yapılan bir indirimdir ve verginin bir kısmının alınmaması olarak da yorumlanabilmektedir.

Asgari Geçim İndirimi Kime Verilmez?

Asgari geçim indirimi verilmeyen kişiler, ücretleri “diğer ücret” kategorisinde vergilendirilen kişilerdir. Diğer ücret geliri ya da götürü ücret olarak da bilinen bu gruba dahil olanlar, vergi mükelleflerinin yanında çalışanlar, özel inşaat sahipleri ile çalışan işçiler, özel hizmetlerdeki şoförler gibi kişilerdir. Bu kişiler, söz konusu indirimden yararlanamamaktadır.

İşveren AGİ Vermek Zorunda Mı?

İşveren AGİ vermek zorunda mı sorusunun cevabı, İş Kanunu’na göre ödemekle yükümlü olduğundan dolayı evet şeklinde olmaktadır. İş Kanunları işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi – işveren ilişkisi vb. konuları düzenleyen kanunlardır. İşçilerin, işveren tarafından söz konusu indirimin ödenmesi hakkı da bu kanunlar ile korunmaktadır.

AGİ 2022 Maaşın İçinde Mi?

AGİ 2022 maaşın içerisinde verilmektedir. Bu indirim asgari ücrete dahildir, maaş ile aynı anda hesaplanmakta ve ödenmektedir. 2022 yılı için asgari ücret brüt 5.004,00 TL net 4.253,40 TL olarak belirlenmiştir ve AGİ, bu miktarın içerisinde bulunmaktadır.

Asgari Geçim İndirimi Kim Öder?

Asgari geçim indirimini ödeyen kişi, işverendir ve bunu devlet adına yapmaktadır. Bu olayda işveren bu indirimi aslında kendisi ödememekte, bir aracı konumunda bulunmaktadır. İşverenin işçisine ödediği AGİ, kendi ödeyeceği vergiden düşülmektedir. İşverenin bu miktarı, çalıştırdığı işçi ya da işçilere ödemesi İş Kanunları ile zorunlu kılınmaktadır.

Asgari Geçim İndirimi Nasıl Uygulanır?

Asgari geçim indirimi uygulaması, işverenin çalışana ödediği net ücrete ek olarak, AGİ tutarını da ödemesi şeklinde uygulanmaktadır. Daha önce de belirttiğimiz gibi AGİ kişinin durumuna göre farklı oranlarda belirlenmekte ve hesaplanmaktadır. İşveren hesaplanan indirimi devlet adına işçisine ödemektedir.

Yorum Yazın