Basamak Değeri Nedir? Basamak Değeri Nasıl Bulunur?
  1. Ana Sayfa
  2. Matematik

Basamak Değeri Nedir? Basamak Değeri Nasıl Bulunur?

0

Basamak değeri, bir rakamın içinde bulunduğu sayıya kattı değeri ifade etmek için kullandığımız kavramdır. Yani sağ taraftan sol tarafa doğru her rakamın basamak değeri vardır; her rakam belirli bir değer kazanmaktadır. Bu değer genel olarak katlar şeklinde ele alınıp hesaplamasını biz bu şekilde yapabilmekteyiz.

Bir doğal sayıyı göz önüne aldığımızda birler basamağında yer alan sayı 1 azaltıldığında sayının değeri 1 azalırken onlar basamağındaki yer alan sayı 1 azaltıldığında sayımızın değeri 10 azalmaktadır. Bu aynı şekilde 10’un üsleri şeklinde değeri artan farklı basamaklarda orantılı olarak değişim göstermektedir.

İçindekiler

Bir Sayının Basamak Değeri Nasıl Bulunur?

Bir sayının basamak değeri sağ taraftan başlayarak 10’ un katları şeklinde hesaplanabilir. Bu doğrultuda mesela 4569 sayısının basamak değerleri şu şekilde hesaplanabilir:

9 rakamı birler basamağı = 9

6 rakamı onlar basamağı = 6 x 10 = 60

5 rakamı yüzler basamağı = 5 x 100 = 500

4 rakamı binler basamağı = 4 x 100 = 4000

Bu örnekte görüldüğü gibi birler basamağından başlamak sureti ile binler basamağına kadar sayımızın basamak değerlerini hesaplamış olduk. Bu şekilde bir değerlendirme yaptığımızda herhangi bir sayının basamak değeri üzerinde elde etmiş bulunduğu sayının miktarını, değerini orta çıkarırız.

Basamak Değeri Kendisine Eşit Ne Demek?

Basamak değeri kendisine eşit sayılarda, sayıların basamak değeri hesaplandığında sayının kendisine eşit olduğunu görürüz. Örneğin 17 sayısının birler basamağı 7 ve onlar başmağındaki 1 rakamının basamak değeri de 10’a eşittir. Basamak değerleri 10 ve 7’yi topladığımızda ise bize sayımızı yani 17’yi vermektedir.

Basamak Değeri Nasıl Toplanır?

Basamak değeri, farklı basamaklardaki rakamın basamak değeri bulunup daha sonra ise tüm bu değerlerin toplanması ile elde edilir. Bu değerlerin nasıl toplandığını 457 sayısı üzerinden açıklayacak olursak bu sayının birler, onlar ve yüzler basamağı değerleri sırası ile şu şekildedir: 4,50,700. Bu değerlerin toplamı ise sayımıza yani 457’ye eşittir.

Basamak İsimleri Nedir?

  • Basamak isimleri onluk sayı sistemi içinde; en sağda olan basamak ‘’Birler basamağı’’ olacak şekilde isimlendirilir.
  • Birler basamağının solunda yer alan basamağın adlandırılması ise ‘’onlar basamağı’’ şeklindedir.
  • Onlar basamağının solunda yer alan basamağa ise ‘’yüzler basamağı’’ ismini vermekteyiz.

Yani basamak adlandırmaları 10’un artan üsleri biçiminde sürekli bir şekilde devam ederek basamakların isimlerini belirlemeye devam eder.

Basamak Değeri Toplamı Ne Demek?

Basamak değeri toplamı sayının basamaklarına ayrıldıktan sonra elde edilen değerlerin toplanmasına verilen addır. Örneğin 1546 sayısının basamak değerlerinin toplamını bulmak için basamaklarını inceleyelim. Birler basamağı=6, onlar basamağı=40, yüzler basamağı=500, binler basamağı=1000 olmak üzere sayımızın basamak değerleri toplamı şu şekildedir: 1000+500+40+6=1546 şeklindedir.

Milyonlar Basamağı Kaç Basamaklıdır?

Milyonlar basamağı 999.999 sayısından başlayarak 999.999.999 sayısına kadar devam etmekte olduğu için milyonlar basamağı, en az 7 ve en çokta 9 basamaklı olabilmektedir. Yani milyondaki rakam sayısı ya da basamak sayısı değişebilmektedir. Ve bu sebeplerle bu basamağımızda en az 7 ve en fazla 9 rakam bulunabilmektedir.

Sayının Bulunduğu Basamakla Çarpılarak Aldığı Değere Ne Denir?

Sayının bulunduğu basamakla çarpılarak aldığı değere basamak değeri denmektedir. Bu değeri bulmak için basamaklardaki her sayıyı bulunduğu basamağın 10’un artan üsleri biçimde aldıkları değerden hangisine sahip ise o değer ile çarparak elde edebiliriz. Örneğin 896 sayısını oluşturan rakamların bulunduğu basamaklar çarpılarak aldığı değerler:

Birler basamağı = 6×1 = 6

Onlar basamağı = 9×10 = 90

Yüzler basmağı = 8×100 = 800, şeklindedir.

Umarım yazımızı faydalı ve bilgilendirici bulmuşsunuzdur. Beğendiyseniz, teşekkür olarak sizden yazımızı paylaşmanızı ve daha çok kişiye ulaşmasında yardımcı olmanızı rica ediyoruz.

Yorum Yazın