Etik ve Ahlak Nedir? Farkları ve Örnekleri Nelerdir?
 1. Ana Sayfa
 2. Genel Kültür

Etik ve Ahlak Nedir? Farkları ve Örnekleri Nelerdir?

0

Ahlak, toplumlara ve zamanlara göre değişen toplumun gündelik yaşamına dair kurallardır. Ahlak gereklerinin aksinin yapılmasının Devlet tarafından bir yaptırımı yoktur. Toplumsal yaptırımlar vardır. Buna göre kınama, dışlama, soyutlama gibi yaptırım topluluğun kalanı tarafından uygulanmaktadır. Ahlak, toplum ile birlikte değişir; bir nevi yaşamaktadır. Ahlak kuralları yazılı kurallar olmamakla birlikte toplumdan bağımsız düşünülemedikleri için yazılı kurallara dönüşebilir.

Ahlak kuralları toplumdan topluma değiştiği için evrensel değildir hatta aynı ülke sınırları içinde dahi değişiklik gösterebilmektedir.

Ahlak Nedir TDK?

Ahlak TDK tanımı, bir toplum içinde toplum mensuplarının uymakla yükümlü oldukları davranış tarzları ve kuralları bütününe denir. Aktöre ve sağtöre anlamları da mevcuttur.

Ahlak Kuralları Nelerdir?

 • Yalan söylememek.
 • Hırsızlık yapmamak.
 • Büyükleri üzmemek.
 • Dedikodu yapmamak.
 • Dürüst olmak ve verilen sözleri gerçekleştirmek.
 • İyi kalpli olmak.
 • Öldürmemek, zarar vermemek.

Etik Nedir TDK?

Etik TDK tanımı, töre bilimidir. Bir diğer anlamına göre etik TDK tanımı, türlü mesleklere mensup olanlar tarafından uyulması veya yapılmaması gereken kurallar bütünüdür. Etik, ahlak ile ilgilidir şekillerinde tanımları mevcuttur. Doğru bir insan olmak, değerler çerçevesinde düşünmek etiğe örnek olabilmektedir.

Etik Ve Ahlak Arasındaki Farklar Nedir?

Etik değerler evrenseldir fakat ahlak toplumlar arasında farklı yorumlanmalara sahip olabilmektedir. Ahlak içinde bulunulan toplum tarafından şekillenir, bu nedenle ahlak insanın içindedir ve doğumundan ölümüne kadar insanı takip etmektedir. Buna göre insanın etik değerleri değişirken ahlak kuralları değişmez. Bu, toplumun üst bilincine aykırı olur, karşılık göremez.

Etik belirli kesimler ve gruplar tarafından içeriği oluşturulurken ahlak toplumsaldır. Etik, iyi ve kötünün ne olduğunu tanımlamaya çalışmaktadır. Ahlak ise daha çok doğru ve yanlış ayrımı üzerinde durmaktadır. Etik, ahlak felsefesinin içerisinde ahlakı analiz etme çalışmasıdır. Ahlak ise doğal olarak bu inceleme alanının konusunu oluşturmaktadır.

Ahlak toplumun genelinin değer yargıları bütünü için de kullanılan bir kelimedir. Etik ise iyi ve doğrunun ne olduğunu ortaya çıkarma çabasıdır. Buna göre etik kuralların davranışsal boyutunu inceleme alanı edinir fakat ahlak duygusal davranış boyutunu incelemektedir. Etik ahlakın üretim kaynağı olmamakla birlikte ahlakı değerlendirme alanıdır. Ahlak kuralları genel bir düzlemde etik tarafından değerlendirilir.

Ahlak, iyi ve doğru yargılarını bünyesinde bulundurur. Etik ise ahlakın inceleme alanı olduğu için iyi ve doğrunun ne olduğundan ziyade iyi ve doğruya nasıl ulaşılacağını bulmak amaçlanmaktadır.

Ahlak Örnekleri

 • Ağırbaşlılık
 • Cömertlik
 • Kibir
 • Edep
 • Adap
 • Güler yüzlülük
 • Sevecenlik
 • Yardım severlik
 • Bencillik

Etik Örnekleri

 • Dürüstlük
 • Şeffaflık
 • Gayretlilik
 • Azimlilik
 • Çalışkanlık
 • Cesaretlilik
 • Sorumluluk
 • Tarafsızlık

Ahlak Delili Nedir?

Ahlak delili, ahlakın varlığının sebebine ulaşılmaya çalışan tümden gelimci bir ispat yöntemidir. Ahlak delili çoğunlukla Kant’ın ahlak delili çalışmaları ile bilinmektedir. Buna göre Tanrı’nın varlığı somut olarak ispatlanamaz fakat Kant’a göre ahlaklı davranmak için Tanrı’nın varlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Tümden gelerek sebebe ulaşılmıştır.

Ahlak deliline göre somut çalışmalar ile Tanrı’nın varlığı kanıtlanamamaktadır. Bu nedenle salt akıl ve bilgi ile Tanrı’ya ulaşılamayacaktır. Bu amaca ulaşmak için Tanrı’nın yansımalarından yola çıkılması gerekmektedir. Özgür irade bunlardan birisidir. Kant bu şekilde Tanrı’nın varlığını temellendirmeye çalışmaktadır.

Ahlak delili, özgür irade ile ilişkilidir. Buna göre insanlar doğal yasalara tabidirler fakat bunun da ötesinde kişinin doğuştan gelen bir ahlak duygusu mevcuttur. İnsan, doğal yasaların ötesinde ahlaki arzulara da sahiptir. Buna göre kişi kendi seçimleri doğrultusunda belirli bir ahlak ile yaşar. Bu, en yüksek iyidir. En yüksek iyinin en önemli esasları erdem ve mutluluktur.

Söz konusu değerlerin nesnel olduğu kabul edilebilir, aksi net bir şekilde ispatlanamamaktadır. Bu nedenle nesnellik halinin varlığı Tanrı’nın varlığını destekler nitelikte ele alınabilmektedir.

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın