Bilgi Nedir? Bilgi Hakkında 11 Soru 11 Cevap
 1. Ana Sayfa
 2. Bilim

Bilgi Nedir? Bilgi Hakkında 11 Soru 11 Cevap

Bilgi nedir? Sorusunu sorarken bile bilgi arayışındasınız. Şu an bu yazıda öğreneceğiniz şeyler “Bilgi“dir. İnsan, varoluşundan itibaren araştırır, sorar ve tartışır. İnsanın doğası gereği sürekli öğrenme ve gelişme isteği vardır.

Bilgi Nedir? Bilginin Tanımı

Bilgi, herhangi bir konu hakkında sahip olunan fikirdir. İnsan toplumsal yaşam içerisinde bir şeyler hakkında konuşmalı, araştırmalı ve tartışmalıdır. Bunun için gereken bilme ihtiyacının ürününü anlamak için en elzem araçtır. Gözlem ve öğrenme yolu ile elde edilen zihin açıcı bir etkiyi kavramak yolu ile kazanılır ve bu hayat kolaylaştırıcıdır. En verimli özelliği de düşünce ile kurgulanabilen son derece önemli bir gereklilik olmasıdır.

Bilgi Nedir? Felsefe Alanında

Felsefeye göre bilgi, epistemedir. Her filozof bunu farklı şekillerde ele almıştır. Örneğin Platon ve Aristoteles çerçevesi, Spinoza’ya göre bambaşkadır. Rasyonalizm ve ampirizm akımı düşünme disiplininde bu konuda iki yol ayrımını göstermektedir. Yani duyumculuk deneyden yola çıkarak elde edileni kastederken akılcılık ise us yolu ile kavrananı ele almaktadır.

Antik çağ düşünürleri doğanın taklidi olarak ve natüre üzerinden yakaladıkları bilmenin ürünü değişen zaman ile birlikte çeşitli biçimlerde başkalaşıma uğrayacaktır. Örneğin varoluşçuluk akımı için, önce varlık sonra öz gelir. Bu gibi meseleler düşünme sanatını ve ondan doğan nesneyi açıklamaktadır.

Bilgi Çeşitleri Nelerdir?

Bilgi Çeşitleri Nelerdir?

Bilgi çeşitleri, öğrenme, araştırma ve gözlem yoluyla edinilen her türlü gerçek, malumat ve kavrayışın tümünün farklı yönlerini ifade eder. Bundan kesinliği olan ve verili olanın değişik biçimlerde işlenmesi anlaşılabilmektedir. Toplumsal yaşam içerisinde bireylerin gerek iletişim kurmak ve anlaşabilmek için ihtiyaç duydukları ürünlerin toplamı ve birçok dalda dağılmasını kapsar. Hangi biçimde ve ne şekilde oldukları ise şöyle sıralanabilir;

 • Dini Bilgi
 • Sanatsal Bilgi
 • Bilimsel Bilgi
 • Felsefi Bilgi

Dini Bilgi

İnanca veya yüce bir birliğe bağlanan ifadelerin dışavurumudur. Yani süje ve objenin bağı aşkın bir güce dayanır ve bu şekilde anlam kazanır.

Sanatsal Bilgi

Bir sanatçının dış faktörler üzerinden kendi estetik algısı ile ürün yaratması sonucu oluşur. Bir nevi doğanın taklidi olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca ortaya çıkmasında hayal gücünün de etkisi vardır.

Bilimsel Bilgi

Düşünen bir varlık olarak insanın aklını kullanmaya ve beyin fırtınası yapmaya yöneldiği anda ortaya çıkan ve dünyaya katkı sağlamaya yarayan türdür. Kolektif olanın yararına olduğu gibi dönüştürücü bir gücü vardır.

Felsefî Bilgi

Tözün arayışı içerisinde olan aklın sınırlarını zorlama ile elde edilen çeşittir. Aslında tüm canlılar ve evren üzerine sorgulama disiplinidir. Buna sahip olmak için soru sorma ve cevapları üzerinden tekrar bir diyalektik süreç içine girmek gerekir.

Bilgi Şöleni Nedir?

Bilgi şöleni, çeşitli konuların bir oturumda ele alınması ve karşılıklı münazara yapılmasıdır. Genelde akademik ve bilimsel camiada oldukça yaygındır. Bir diğer adıyla sempozyumdur. Konuşmalar seri ve atiktir ayrıca kişiler ciddi ve amaç çerçevesinde meseleleri tartışmaktadır. Örneğin ekoloji hakkında ilgili dallardan akademisyenlerin konuşma programı düzenlemesi verilebilir. Bir oturum başkanı vardır ve dinleyiciler sohbet sonunda merak ettiklerini sorabilme şansına sahiptir.

Bilgi Çağı Nedir?

Bilgi çağı, gelişen teknolojiler ile birlikte büyüyen enformasyonun dönemi demektir. İnsanlar artık her şeye çok kolay ulaşabildiği için bahanelerin olmadığı ve sadece ilerleme, gelişmenin ön planda olduğu zamanı ifade eder. Düşünen ve bilen insan artık çok üstün bir önem kazanmış ve dünyayı değiştirip, dönüştürebilme potansiyeli ile atılım yapmıştır. Bu aşamada maddi anlamda çok fazla yeniliğe imza atıldığı ve çeşitli buluşların hayatlarda farklı dokunuşlar yaptığı görülmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Bilgi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Bilgi Hırsızlığı Nedir?

Bilgi hırsızlığı, izin almadan bir başkasına ait olanı çalmaktır. Online web platformları dahil olmak üzere önemli eserlerde de yapıldığı görülmüştür. Üretmeden sahip olmak bu kapsama girmektedir. Menfaat ve çıkarı uğruna kişinin kendisinde olmayan ürünü pazarlaması da buna örnektir. Zihin ile üretilen nesnelerin sahibinden bağımsız dolaşımı ve illegal şekilde gerçekleştirilmesidir.

Bilgi Paylaşımı Nedir?

Bilgi paylaşımı, bir konudaki düşünce ürününün başka bir çevreye aktarılmasıdır. Elde tutulan zihinsel öğenin ihtiyacı olan veyahut gereken bölgelerdeki kişilere ulaştırılmasıdır. Böylelikle enformasyon dolaşımı sağlanmış olur. Teknolojik araçlar vasıtasıyla günümüzde oldukça yaygınlaşan bu durum her şeyin ulaşımının kolay olmasını açıklar niteliktedir. Karşılıklı aktarım yolu ile elde edilen nesnenin çıkara yönelik kullanımını kolaylaştırmaktadır.

Bilgi Neden Önemlidir?

Bilginin önemi, bilimsel çalışmaların ve buluşların önünü açan bir ürün olmasıdır. Bu sayede teknolojik gelişmeler ve çeşitli toplumsal dönüşümler sonucunda insanlar hayatlarının kontrolünü sağlamayı öğrenirler. Geliştiren ve değiştiren bir konumda olması dikkate değer olmakla birlikte sürekli farklı araştırmaların yapılması ve sonucunda veriler elde edilmesini sağlamaktadır. Hem kendisini hem de dış çevreyi etkileyen bir unsurdur.

Bilgi Nasıl Ortaya Çıkar?

Bilginin ortaya çıkışı, düşünen insan ile ortaya çıkmıştır. Sorgulama ve çıkarımlarda bulunmayı gerektiren hayat karşısında bir çözüm arayışının ürünüdür. Örnek olarak ilk bireylerin dahi koşullara uyum sağlayabilmek için çeşitli araç gereçler ürettikleri görülmüştür. Nasıl ki ateşin bulunması bir gereklilikse diğer tüm durumlar için de aynı şey geçerlidir. Her çağda enformasyon, o dönemin özgünlüğüne uygun nedenleri ve sonuçları sağlamaktadır.

Bilginin Özellikleri Nelerdir?

Bilginin özellikleri çeşidine göre değişmektedir. Bilimsel ve felsefi olmasına göre ikiye ayrılır. Bilen özne ve onun ürünü nesnenin ilişkisini anlatan bu meselenin detayları yine toplumu ve gelişmeyi ifade eder. Bunların her biri için de gündelik yaşamı dönüştürücü bir güç olduğu söylenebilir. Hayata değer katan ve yepyeni icatlara ulaşılmasını sağlayan bu zihnin düşünme eylemi sonucu oluşan nesne oldukça işe yarayan bir ihtiyaçtır. Genel olarak bakıldığında ise şu şekilde bir ayrım mevcuttur;

 • Bilimsel bilgi
 • Felsefi bilgi

Bilimsel Bilginin Özellikleri

 • Evrensel yarar sağlar.
 • Usa dayalıdır ve topluma faydalıdır.
 • Rölatiftir.
 • Sistematiktir.
 • Doğrulanabilir olduğu kadar yanlışlanabilirlik ilkesine bağlıdır.

Felsefi Bilginin Özellikleri

 • Özneldir.
 • Eleştirel olma yönü vardır.
 • Akla dayanır.
 • Kesin yorumlarda bulunmaz.
 • Disiplinlidir.

Görüldüğü gibi farklı görünseler de ikisi de benzer içerenler taşımaktadır. Bunun sebebi bilim olma yolunda ilerleyen bilginin felsefeden doğmuş olmasıdır. Her biri karşılıklı olarak birbirlerini etkilemektedir.

Bilgi Nasıl Öğrenilir?

Bilgi öğrenmek için olarak “Merak” duygunuzun olması gerekir. Daha sonra ise doğru yöntemler ve verimli çalışma gerekir. Bilgi sahibi olmak için aşağıdaki maddeleri dikkate alınız;

 • İlk olarak neyi merak ettiğinizi fark edin.
 • İhtiyacınız olan bilgiyi, araştırın ve alanı daraltın.
 • Geniş ve gereksiz bilgileri ayıklayın, ihtiyacınız neyse ona odaklanın.
 • Bilgiyi not yöntemi ile not edin.
 • Not ettikten sonra öğrenmek için sessiz bir ortamda tüm dikkatinizi verin.
 • Öğrenme aşamasını geçtikten sonra bilgiyi pekiştirmek için kendinize sorular sorun ve kendi içinizde tartışın.
 • Eğer, kafanızda soru işaretleri varsa sosyal medya platformlarında veya üniversitelerde bilen kişilere soru sorun. Günümüzde pek çok internet sitesine girerek sorunuzun cevabını öğrenebilirsiniz.
 • Bunlara alternatif olarak “Online” eğitimlere de katılabilirsiniz.

Bilgiyi öğrenmek için, günümüzde en etkili yöntem, aktif öğrenmedir. Aktif öğrenme, pasif öğrenme ve ikisinin karşılaştırması için, pasif öğrenme nedir başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ediyoruz. Benzer şekilde, iyi bir öğrenci nasıl olmalıdır başlıklı içeriğimizle de, sınıfta başarının yollarını öğrenebilirsiniz. Ayrıca, eğer öğrenen değil öğreten konumunda iseniz, öğretmenler için 7 etkili öğretim stratejisi başlıklı içeriğimize mutlaka göz atmalısınız.

içeriğimizi oylayın