Gazların Kütlesi Var Mı? Hacmi Var Mı?
  1. Ana Sayfa
  2. Bilim

Gazların Kütlesi Var Mı? Hacmi Var Mı?

0

Gazlar da bütün maddeler gibi moleküllerden oluştuğundan dolayı gazların kütlesi vardır. Uzayda yer kaplayan ve bir kütlesi ile hacmi olan bütün cisimler madde olarak ifade edilebilmektedir. Maddeler, atomlar ve moleküllerden oluşmaktadırlar. Gaz da bir maddedir ve dolayısıyla bir maddenin sahip olduğu özelliklere sahiptir.

Gazların Kütlesi Ve Hacmi Var Mı?

Gazların kütlesi ve hacmi, bir madde olduklarından dolayı vardır. Bütün maddeler atomlar ve moleküllerden oluşmaktadır. Dolayısıyla bütün maddeler belli bir yer kaplar, belli bir kütle ve hacme sahiptir. Kütle; maddenin miktarı ve enerjisini ifade eden, kilogram cinsinden ölçülebilen büyüklüktür. Hacim ise; bir nesnenin içinde bulunduğu ortamda kapladığı yer olarak ifade edilmektedir. Bu iki kavram bütün maddelerde görülmektedir.

Doğal Gaz Kütle Mi Hacim Mi?

Doğal gaz bir gaz çeşidi olduğundan dolayı hem kütleye hem de hacme sahiptir. Bu gaz, yerkabuğu içerisinde bir çeşit yanıcı gaz karışımıdır ve fosil kaynaklı olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte petrolün bir türevidir. Yakıt olarak önemli bir yere sahip olan bu gaz karışımı, ham petrolden sonra ikinci sırada bulunmaktadır. Büyük bir bölümü metan gazından, kalanı ise etan, bütan ve propan gazlarından oluşmaktadır. Bütün bu çeşitlerin bir kütlesi ve hacmi vardır.

Gazların Belirli Bir Hacmi Var Mı?

Gazların belirli bir hacmi bulunmamaktadır. Bütün gazların belirli bir hacmi bulunmaktadır ancak bu hacim, belirli ve sabit bir değere eşit değildir. Bu maddelerin hacimleri ve dolayısıyla da yoğunlukları, basınç ve sıcaklığa bağlı olarak değişmektedir. Genellikle basınç ve sıcaklıkta meydana gelen az miktarda değişim, hacimde büyük değişiklikler oluşturmaktadır.

Gazların Hacmi Nasıl Ölçülür Kısa Bilgi?

Gazların hacmi laboratuvarlarda belirli şartlarda büretleri ile ölçülür. Büret, kimyasal analizlerde kullanılan bir laboratuvar aletidir ve bir sıvı ya da gazın hacmini ölçmektedir. Farklı çeşitlerde büretler bulunabilmektedir. Bu maddelerin hacmi, metreküp birimiyle ya da bu birimin ast ve üst katlarıyla ifade edilmektedir.

Gazların Özkütlesi Ayırt Edici Midir?

Gazların özkütlesi sabit sıcaklık ve basınç altında ayırt edicidir. Özkütle, bir maddenin birim hacminin kütlesini ifade etmektedir. Bu kavramın bir diğer adı yoğunluktur. Özkütle katı ve sıvılar için yalnızca sabit sıcaklıkta ayırt edici bir özellikken, gaz için ayırt edici olmasında sabit sıcaklığın yanında bir de basınç gerekmektedir.

Gazların Hacmi Bulundukları Kabın Hacmine Eşit Midir?

Gazların hacmi bulundukları kabın şeklini aldıklarından dolayı kabın hacmine eşittir. Gaz hali maddenin en düzensiz hali olarak bilinmektedir ve bu halde tanecikler arasında çok fazla boşluk bulunmaktadır. Dolayısıyla gazlar rahatlıkla sıkıştırılabilmektedir ve bir kabın içerisine doldurulan gaz o kabın şeklini ve hacmini alabilmektedir.

Gazlar Sıkıştırıldığında Kütleleri Azalır Mı?

Gazlar sıkıştırıldığında kütleleri değişmediğinden dolayı azalmamaktadır. Bu maddelerin rahatlıkla sıkıştırılabildiğini söylemiştik. Bu maddelerin sıkıştırılması basıncın artması anlamına gelmektedir. Basınç arttığında ise maddenin hacmi azalmaktadır. Bununla birlikte kütlesinde bir değişiklik olmamaktadır. Hacmin azalması kütlenin de azalması anlamına gelmemektedir.

Kütlesi Ve Hacmi Olan Her Varlığa Ne Denir?

Kütlesi ve hacmi olan her varlığa “madde” denilmektedir. Maddeler uzayda yer kaplayan, belirli bir hacmi ve kütlesi olan tanecikli yapılardır. Maddeler farklı fazlarda bulunabilmektedir ve bu “maddenin halleri” olarak ifade edilmektedir. Bununla birlikte maddeler bir fazdan diğer biz faza geçebilmektedir ve buna da “hal değişimi” denilmektedir.

Maddenin katı, sıvı, gaz ve plazma olmak üzere 4 ana hali bulunmaktadır. Bu hallerin hepsi birbirinden farklı bazı özelliklere sahiptir ancak hal değişimi esnasında madde kimyasal bir değişikliğe uğramamakta, yalnızca fiziksel değişiklik olmaktadır. Bu koşulları sağlayan tüm cisimler de madde olarak anılmaktadır.

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın