KNO3 Asit Mi Baz Mı? PH Değeri Kaç?
  1. Ana Sayfa
  2. Bilim

KNO3 Asit Mi Baz Mı? PH Değeri Kaç?

0

KNO3 asit mi baz mı? Sorusunu şu şekilde cevaplayabiliriz; KNO3 sahip olduğu pH değerinden dolayı asit de baz da değil, nötrdür. Söz konusu maddenin kimyasal adı potasyum nitrat olarak bilinmektedir. Halk arasında yaygın olarak kullanılan ismi ise “Güherçile” şeklindedir. Bununla birlikte “Hint Güherçilesi” olarak da duymak mümkündür. Bu bileşik doğada bulunan kayaçlardan ve mağaralardan elde edilmektedir. Kayaç ve mağaralarda kendiliğinden oluşan bu madde beyaz renkte ve kabuksu yapıdadır.

Potasyum nitrat kristal, katı ve beyaz bir görünüme sahiptir ve kokusu bulunmamaktadır. Doğadan elde edilmesinin yanı sıra çözelti halindeki sodyum nitrat ve potasyum klorür karışımının çifte ayrılması ile de elde edilebilmektedir. Bununla birlikte amonyum nitrat ve potasyum hidroksitin birleştirilmesi ya da nitrik asit ile potasyum hidroksitin nötrleştirilmesi ile de potasyum nitrat elde etmek mümkündür.

KNO3 PH Değeri Kaçtır?

KNO3 pH değeri %10’luk potasyum nitrat çözeltisinde 6,2 olarak ölçülmüştür. Ancak bu değer nötr maddelerin sahip olduğu 7 değerine oldukça yakın olduğundan ve potasyum nitrat nötr özellikler gösterdiğinden dolayı pH değeri 7, kendisi ise nötr olarak ifade edilmektedir. PH değeri bir maddenin içerisindeki hidrojen iyonlarının yoğunluğunu ölçerek maddenin asitlik derecesini ifade eden değerdir.

Asitler sulu çözeltilerine hidrojen iyonu, bazlar ise hidroksit iyonu bırakmaktadır. PH değerinin bir maddenin asitlik derecesini ifade ettiğinin söylenme nedeni budur. Bir maddenin pH değeri en az 0 en fazla 14 olabilmektedir. Asitlik bazlık değerlerin ifadesi için belirlenen pH cetveline göre değeri 0 ile 7 arasında olan maddeler asit, değeri 7 olan maddeler nötr, değeri 7 ile 14 arasında olan maddeler bazdır.

KNO3 Nötr Mü?

KNO3 nötr bir madde olarak kabul edilmektedir ve bunun nedeni pH değerinin neredeyse 7 olmasıdır. Nötr maddeler ne asitlerin ne de bazların özelliklerini taşımayan maddelerdir. Bu nedenle PH cetvelinde tam ortadaki değer olan ve asitler ile bazları ayıran 7 değerine sahiplerdir. Potasyum nitrat olarak bilinen madde de pH cetvelinde bu değerinin oldukça yakınında bulunmaktadır. Dolayısıyla söz konusu madde de nötr maddeler arasında sayılmaktadır.

Umarım yazımızı faydalı ve bilgilendirici bulmuşsunuzdur. Beğendiyseniz, teşekkür olarak sizden yazımızı paylaşmanızı ve daha çok kişiye ulaşmasında yardımcı olmanızı rica ediyoruz.

Yorum Yazın