Nepotizm Nedir? Örnek Nepotizm Olayları
  1. Ana Sayfa
  2. Genel Kültür

Nepotizm Nedir? Örnek Nepotizm Olayları

Nepotizm, adam kayırma anlamına gelir. Örneğin, bir iş yerinde kişilerin kendi tanıdıkları veya akrabalarını işe alması durumu tam da nepotizm kavramına karşılık gelir. Burada kesinlikle adaletli bir tavır yoktur aksine yakın görülen kişilere özel bir ilgi vardır. Kişiler, bu ilgiyi hak etsin veya etmesin önemli olan bir yerlere gelmeleri için kayırılmalarıdır. Bir başka deyişle liyakatin olumsuz kullanımı olarak algılanabilir.

İçindekiler

Nepotizm Tarikatı Nedir?

Nepotizm tarikatı, kamu örgütlerinde ve iş örgütlerinde görülen adam kayırmacılık ve torpillere karşılık gelir. Kişiler çeşitli iş kollarında istihdam etmek üzere kendi yakınlarını veya akrabalarını çalıştırmak isterler ve bu bir bakıma kendi adamına öncelik vermek demektir. Rönesans öncesi papaların yeğenlerini işe almaları da buna örnektir. Kilisede tamamen akrabalığa dayanan ilişkilerin kurulması ve buna dayalı bir iktidar yaratılması şeklinde tezahür eder.

Nepotizm Siyaset Nedir?

Nepotizm siyaset açısından ele alındığında, bir yönetimde veya partide sadece akrabaların ve tanıdık kişilerin örgütlenmesi anlamını taşır. Örneğin, siyasi bir kuruluşun tüm katmanları kendi içerisinde baba, abi, dede, kardeş, amcaoğlu, dayıoğlu şeklinde sıralanmalar görülüyorsa burada bir nepotist yaklaşım mevcuttur. Birincil ilişkilerin hakim olduğu kişilerin bir mekanı egemenlikleri altına alıp orada siyasi faaliyetler yürütmesi şeklinde de anlaşılabilir.

Nepotizm

Nepotizm Türkçesi Ne Demek?

Nepotizmin Türkçesi, kayırmak demektir. Belki tam olarak karşılamasa bile torpil, iltimas, dayıcılık gibi terimler ile de ifade edilir. Toplumda bu gibi durumlara rastlamak oldukça normalleşmiş ve insanların bunu sorgulaması istenmemiştir. Gerek özel veya devlet kurumları olsun her yerde bunun örnekleri mevcuttur.

Örneğin, özel sektörde insan kaynakları departmanına bir personel aranıyor ve o şirkette çalışan daha üst seviyede bir kişi patrona kendi adamını almasını rica ediyor. Bu örnek tam anlamıyla kayırmacı yaklaşıma karşılık gelmekte ve hak etmeden sadece tanıdık olduğu için bireyler 1-0 öne geçmektedir.

Nepotizm Örnekleri

Nepotizm örnekleri dendiğinden Orta Çağ’da Papaların kiliseye kendi yeğenlerini rahip olarak atamaları buna örnektir. Kilise yapılanmasında tam anlamıyla akrabalık ilişkilerinin hüküm sürmesi ve dışa tamamen kapalı bir yapının hakim olması oldukça kayırmacı bir tutumdur. Bu sayede sadece birincil ilişkilerin egemen olduğu bir yapının inşa edildiği görülür. Günümüzde de çeşitli sektörlerde örnek verecek olursak, sırf dayıoğlu diye istihdam önceliği verilen kurumlar mevcuttur.