Semantik Nedir? Semantik Analiz ve Açıklama Tanımı
  1. Ana Sayfa
  2. Bilim

Semantik Nedir? Semantik Analiz ve Açıklama Tanımı

0

Semantik, kelime anlamı açısından anlam bilimi veya anlamın anlaşılması demektir. Felsefi ve bilimsel açıdan iki türden semantik bulunmaktadır. Felsefe açısından semantik sözcüğü sözcüklerin anlam kazanmasına odaklanır. Anlamların incelenmesi ise semantiği oluşturmaktadır. Kişilerin dünyaya sözcükler ile anlam kazandırması zorunlu olduğundan bu anlamların ifadesi semantikte karşılığı bulmaktadır.

Semantik Anlam Nedir?

Semantik anlam sözcüklerin gerçekten ne anlama geldiğini ifade eden kavramdır. Dil yapısı, düşünce ve anlam ile aralarında kurulan bağ semantik anlamı oluşturmaktadır. Dil göstergeler bütünüdür ve bu göstergelerin çözümlenmesi semantik anlamı oluşturur. Dilde bulunan küçük ses birimleri fonemler sözcükleri, sözcükler de cümleleri oluşturur. Bu kapsamda dil ve dünya arasında kurulan bağ semantik anlama karşılık gelir. Temel olarak bir tümcenin göstergesi dünyada karşılık gelen şeylerden ibarettir. Dil ile ifade edilen sözcüklerin karşılıklarının ve karşılık geldikleri şeyler arasında kurdukları bağın irdelenmesi semantik anlamı oluşturmaktadır.

Semantik Açıklama Nedir?

Semantik açıklama sözcüklerin gerçek anlamlarının ve göstergeler ile aralarındaki kurdukları bağı ifade eden açıklamalardır. Göstergeler; duyulabilen, görülebilen ve iletişim içinde olan herkes için anlamlar taşır. Örneğin trafik levhaları herkes için aynı anlamdadır. Kırmızı ışık durmayı göstermektedir. Esasında kırmızı renk bir kazak üzerinde olduğunda durma anlamı taşımaz. Ancak trafik levhası üzerinde olduğunda DUR yazısı olmamasına rağmen bunu gören sürücüler durmak gerektiğini anlar. Buradaki DUR anlamı semantik açıklamadır. Semantik dünyanın kelimeler ile nasıl şekillendiğinin detaylı olarak anlaşılmasını ister. Sözcükler temel olarak belirliyken herkeste farklı çağrışımlar yapması ve bunun sonucunda çağrışımlar ile dolu anlamların irdelenmesi de yine semantik içine girmektedir.

Semantik Analiz Nedir?

Semantik analiz temel anlamı oluşturan sözcüklerin veya alanlara yerleştirilmesidir. Bir başka ifade ile sözcüklerde ifadenin bulunduğu temel anlam semantik analizi oluşturmaktadır. Bu sözcük ve anlamlar analiz kapsamında bütünlüklü bir yapı oluşturmaktadır. Alanlar içinde birbiri ile ilişkiye geçmiş sözcüklerin ortak anlam oluşturması da yine analiz kapsamındadır. Örneğin yemek pişireceğim ifadesi, genel olarak yemeği tanımlasa da hangi yemek olduğunu ifade etmez. Fakat bu anlam kişinin bir şekilde doymak için yemek yiyeceğini ve ortaya en az bir yemek çıkacağını açıklar.

İletişimde Semantik Nedir?

İletişimde semantik mesajı gönderen ve alanın anlam açısından farklılık yüklemeleri ile oluşmaktadır. Karşı tarafa iletilen anlam, burada anlam değişikliğine uğrayabilir. Gönderen ve alanın arasındaki dil bağının incelenmesi iletişimde semantik konusudur. İletişimde anlamı neden değiştiğini, karşı tarafın buna nasıl anlam yüklediğini ele alarak anlamın bozulmasının önüne geçilmektedir. “Çaya gidiyorum” ifadesi en az iki anlama gelebilir; ilki herhangi bir yerde çay içmeye gitmek, diğeri ise nehrin küçüğü olan çay kenarına gitmek. Burada anlamın gerçek anlamında sağlanması için semantiğe ihtiyaç vardır ve semantik ile birlikte cümlenin bütününün anlamı rahat şekilde anlaşılabilir.

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın