Tasvir Ne Demek? Edebiyatta Tasvir Nedir? Tüm Tanımlar

Tasvir, çeşitli unsurlar aracılığı ile belirli olayları, nesneleri, olguları ve duyguları tanımlama anlamına gelmektedir. Bu kelime Türkçemizde en çok gözümüze çarpan kelimeler arasında yer almaktadır. Edebi metinlerde ve bazı romanlarda bu yönteme çok sık şekilde başvurulduğu gözlenmektedir. Bunları tam olarak anlayabilmek adına söz konusu kavramımızı ve türevlerini çok iyi bilmek gerekir.

Tasvir içeren öğeler üzerine yoğunlaşarak yazı analizleri yapılıyor. Özellikle edebi metinler hakkında yorumlamalar yapılırken bunu görmekteyiz. Bu kavram bir şeyi yazı ya da sözle anlatma anlamlarına ve bunun yanında göz önünde canlandırma, betimleme anlamlarına da gelmektedir. Bu yöntem edebi eserlere zenginlik katmak adına sıkça başvurulan bir yöntemdir.

Edebiyatta Tasvir Ne Demek?

Edebiyatta tasvir, canlı varlıkların veya nesnelerin sahip oldukları özelliklerini ve niteliklerini sözler ya da yazıları aracılığı ile ifade etmektir. Bir bakıma kelimeler aracılığı ile yapılan resimdir. Anlatılmak istenen varlığın net bir şekilde ifade edilmesi o varlığın bütün yönleri ile tanınmasına bağlıdır.

İnsan Tasviri Ne Demek?

İnsan tasviri, insanların özelliklerinin detaylı bir şekilde aktarılması ile oluşturulur. İnsan betimlemelerini diğer bir şekilde ifade edecek olursak portre kelimesini kullanabiliriz. İnsan betimlemeleri kendi içerisinde ikiye ayrılır: İç (Ruhsal) ve Dış (Fiziksel) olmak üzere. İç betimlemeyi insanların gözle görünemeyen özellikleri; dış betimlemeyi ise insanların gözle görülebilen özellikleri şeklinde tanımlayabiliriz.

Hikâyede Tasvir Ne Demek?

Hikâyede tasvir, okuyucunun göremeyeceği fakat hayal edebileceği bir imgeyi detaylı bir biçimde ona göstermek, sergilemektir. İmgeyi oluşturan öğeler beş grupta toplanmış şekilde bulunmaktadır: Çizgisel, optik, zihinsel, sözlü ve algısal imge. Tasvirde karakterlerin temel özellikle, ayırt edici özellikleri ayrıntılı bir biçimde öne çıkarılmalıdır.

Tasvir Etmek Ne Demek?

Tasvir etmek, betimlemek, resmini yapmak anlamlarına gelmektedir. Bu kelime dilimizde oldukça sık kullanılan bir kelimedir. Hem sosyal medyada hem de günlük yaşantımızda sıkça rastladığımız bu kelime uzun yıllardır dilimizde yer almaktadır. Türkçe’ de bu kelime tek başına ya da çeşitli cümleler ile beraber kullanılabilmektedir. Bu teknik ile bir konuda yazabilmek için iyi bir gözlemci olmak gerekmektedir.

Tasvir Etmenin Diğer Adı Nedir?

Tasvir etmenin diğer adı betimlemektir. Betimleme bir metinde bir canlı veya cansız varlığı anlatarak okuyucunun gözünde canlandırabilmeyi sağlamaktır. Anlatılan nesne veya canlının bütün ayrıntıları okuyucuya aktarılır. Tasvir etmeyi adeta kelimeler aracılığı ile bir tablo oluşturmak olarak da tanımlayabiliriz

Romanda Tasvir Ne Demek?

Romanda tasvir, üstünde durulan ve anlatılan şeyin okuyucunun gözünde somut bir hale gelmesini ve okuyucunun gözünde canlandırmasını sağlar. Bunun yanında ise sanat eseri ile seyirci veya okuyucunun büyük ölçüde kaynaşmasını sağlar. Romanda da tahlille birlikte temel unsurlardan birisi olarak karşımıza çıkar. Zaten tahlil için de ruh hallerin ve psikolojik durumların tasviri olduğunu söyleyebiliriz.

içeriğimizi oylayın
Yazar: Sinan

1982 İstanbul doğumluyum. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimimi İstanbul'da tamamladıktan sonra Çanakkale'ye yerleştim. Birkaç yıllığına ticaret hayatının içinde bulunduğum için aktif olarak ilgilenemediğim programlama ve web tasarım kariyerime, burada içerik yazarlığı yaparak devam ediyorum.

Yorum yapın