Bina Güçlendirme: Depreme Karşı En Ucuz ve Etkin Koruma
  1. Ana Sayfa
  2. Bilim

Bina Güçlendirme: Depreme Karşı En Ucuz ve Etkin Koruma

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 22. yılındayız. Bugün, İstanbul’daki deprem riski geçmişte olduğundan çok daha fazla. Depreme karşı bütün yapı stoğumuzu yenilemek mümkün olmayacağı için, bina güçlendirme gibi ucuz ve en az yeni inşa edilmiş bir bina kadar koruma sağlayacak çözümler gündemde.

Ülkemiz dünyanın en aktif deprem kuşaklarının birinin üzerinde yer alıyor. Kuzey Anadolu Fayı, coğrafi çeşitliliğimizi ve yeraltı zenginliğimizi sağladığı kadar, depremlerle büyük can ve mal kayıpları da yaşatıyor. 1939 yılında Erzincan Depremi ile başlayan deprem serisi, 17 Ağustos 1999’da Marmara Depremi ile İstanbul’a iyice yaklaştı.

Bina Güçlendirme Nasıl Yapılır?

1999 depremi sonrası, herhangi bir mühendislik hizmeti almadan inşa edilen binaların depreme dayanıksız olduğu ortaya çıktı ve büyük kısmı hasar gördü / yıkıldı. Bu nedenle, eldeki mevcut yapı stoğunu depreme dayanıklı hale getirme sorunu ortaya çıktı.

Tüm yapıları yıkıp yeniden yapmak çok pahalı olduğu ve uzun süreceği için, dünyada onyıllardır uygulanan, ülkemizde ise 1967 Adapazarı Depremi’nden beri uygulanan bina güçlendirme yöntemi, hızlı, ekonomik ve güvenilir bir yöntem olarak karşımıza çıkmakta.

Bina güçlendirme yapabilmek için, öncelikle mevcut binanınızın bir röntgeninin çekilmesi ve binanızın zayıf / güçlü noktalarına uygun bir proje çizilmesi gerekir. Bu aşamalar şu şekildedir:

  • Binadan karot alınır ve kolon sıyırma yapılarak yapısal elemanların durumu incelenir.
  • Alınan karotlar, laboratuvarda incelenerek, beton dayanımı ölçülür.
  • Kolon ve kirişlerin içindeki demir miktarı da beton dayanımı ile birlikte hesaplanarak, binanın mevcut deprem riski bilgisayar ortamında modellenerek hesaplanır.

Bu işlemlerin ardından, binanızın deprem risk durumu ortaya çıkmış olur. Sonraki aşama, bina güçlendirme projesi hazırlanmasıdır. Bu aşamada, binanıza uygulanacak kolon güçlendirme, perde ekleme ve gereken diğer işlemler için yine bilgisayar ortamında bir proje hazırlanır ve mülk sahiplerinin onayına sunulur.

Mülk sahipleri projeyi kabul ettikten sonra, binayı geçici bir süre için boşaltırlar ve gereken güçlendirme işlemleri başlar. Tahminen birkaç ay süren bu işlemler sonucunda, güçlendirilen bina, en az yeni yapılmış bir bina kadar sağlam ve depreme dayanıklı hale gelir.

Neden Bina Güçlendirme?

Bina Güçlendirme İstanbul için en hızlı, ekononik ve güvenli çözüm yöntemidir. Depremin yaklaşmış olması, tüm binaları yıkıp yeniden yapmanın çok yüksek maliyeti ve yeniden inşa edilen binaların eskileri kadar geniş olmaması, her geçen gün daha fazla insanı bina güçlendirme çözümüne yönlendiriyor.

içeriğimizi oylayın