Demir Saf Madde Midir? Yoksa Karışım Mıdır?
  1. Ana Sayfa
  2. Bilim

Demir Saf Madde Midir? Yoksa Karışım Mıdır?

Demir saf madde midir? Sorusuna şu şekilde cevap verilebilir; Demir, yapısında kendisinden başka madde bulundurmadığından dolayı saf maddedir. Maddeler saf madde ve karışım olmak üzere 2 gruba ayrılmaktadır. Saf maddeler, tek cins atom içeren maddelerdir. Atomlar, maddenin en küçük yapı birimidir ve birleşerek maddeyi oluşturmaktadır. Saf maddeler yoğunluk, çözünürlük, esneklik katsayısı ve hal değişim sıcaklıkları gibi belli başlı özelliklere sahiptirler.

Karışımlar ise birden çok saf maddenin bir araya gelerek oluşturduğu maddelerdir. Saf maddelerin doğada bulunabildiği gibi, karışım halindeki maddeler de doğada bulunabilmektedir. Hava, toprak ve deniz suyu doğada bulunan karışımlara örnek olarak gösterilebilmektedir. Demir herhangi bir birleşim sonucunda oluşmamıştır ve tek cins atom içermektedir. Bu nedenle demir saf maddeler sınıfında yer almaktadır.

Demir Neden Saf Maddedir?

Demir, yapısında tek bir madde bulundurduğundan ve herhangi bir birleşim sonucunda oluşmadığından dolayı saf maddedir. Demir maddesinin tüm atomları kendisinden oluşmaktadır. Bu nedenle tek cins atom içerdiği ifadesi kullanılmaktadır. Bununla birlikte demir doğada saf halde bulunmaktadır. Bütün bunlar demirin bir karışım değil, saf madde olduğunun göstergesi ve nedeni olarak değerlendirilmektedir.

Elementler Saf Madde Midir?

elementler saf madde midir

Elementler aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelerdir. Saf maddeler element ve bileşik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Elementler yapısında aynı tür atomları bulundurmaktadır. Saf olmalarının yanında homojenlerdir. Elementler fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha küçük bileşenlere ayrılamamaktadır. Elementler sembollerle gösterilmektedir ve bu gösterimi uygulayan ilk kişi J.J. Berzelius’tur.

Bakır elementinin sembolü olan Cu, Klor elementinin sembolü olan Cl, gümüş elementinin sembolü olan Ag monoatomik gösterim ve sembol örneğidir. Monoatomik, doğada tek atomlu halde bulunan elementleri ifada etmektedir. Cl2, H2, N2 ise diatomik elementlere örnektir. Diatomik elementler ise doğada ikili molekül halinde bulunan elementleri ifade etmektedir. Poliatomik elementler ise doğada ikiden fazla atom içeren elementleri ifade etmektedir.

Demir Element Midir?

Demir simgesi Fe olan bir elementtir. Demir cevherlerinden elde edilen demir metalinin atom numarası 26’dır. Demir elementi tüm metaller arasından en çok kullanılan metaldir. Demir-çelik sektörünün ana hammaddesi olan demir elementi; otomotiv sektöründe, inşaat sektöründe, manyetik depolama alanlarının üretiminde ve günlük hayatta kullandığımız birçok eşyada bulunmaktadır.

Umarım yazımızı faydalı ve bilgilendirici bulmuşsunuzdur. Beğendiyseniz, teşekkür olarak sizden yazımızı paylaşmanızı ve daha çok kişiye ulaşmasında yardımcı olmanızı rica ediyoruz.