Derleme Makale Nedir? Kaç Sayfa Olur?
  1. Ana Sayfa
  2. Eğitim

Derleme Makale Nedir? Kaç Sayfa Olur?

Derleme makale, yapılmış diğer araştırmaların özetlerinin çıkarılması ve bir bütün halinde okuyucuya sunulmasıdır. Bir nevi literatür taraması yapılır ve yapılan tarama sonucunda, her çalışma için genel bir özet yazılıp toplu hale getirilir. Normal akademik araştırmalardan daha esnek bir çalışma stili vardır. Araştırmacının konuya çok iyi hâkim olması gerekmekte ve diğer çalışmalar ışığında görüşlerini bilimsel bir çizgide birleştirmesi gerekmektedir.

Derleme Makale Kaç Sayfa Olur?

Derleme makale sayfa sayısı, araştırmacının esnek çalıştığı bilinen bu tür makale yazımlarında genelde sayfalar isteğe bağlı olarak numaralandırılabilir. Yani, belirli bir aralığı olmasa da genel gözlemler 10 ila 15 sayfa olabildiklerini göstermiştir. Bazen, bir konu hakkında bilgi sahibi olan akademik personellerin çalışmalarında beş ve on sayfa arasında gidip gelindiği de gözlemlenmiştir.

Derleme Makale Hangi Bölümlerden Oluşur?

Derleme makale bölümleri, araştırma yapılan diğer çalışmalarda olduğu gibi bir özet bölümü mevcuttur. Ardından, ele alınan konunun kısa bir girişi verilerek ana metne geçilmektedir. Bu bölümde, genel manada akademisyenler veya bilim insanları çalıştıkları konunun ana temasından ve diğer çalışmalardan bahsederler. Diğer çalışmaları örnek olarak sunup tüm tarama boyunca elde edilen verilerin bir karşılaştırması yapılır. En sonunda ise, ele alınan tüm konuların karışım haline getirilip okuyucunun sentez yapabilmesini sağlayacak tartışma ve sonuç bölümü verilir.

Derleme Yöntemi Nedir?

derleme yontemi
derleme yontemi

Derleme makale yöntemi, bir konu hakkında yapılan tüm çalışmaların literatürünün taranması ve o konu üzerinden genel bir kanı oluşturulmasıdır. Bunun için, öncelikle araştırmalar derin bir tarama işlemi uygularlar. Sonrasında, kendilerinin de birikimli olduğu düşünülen konuyu hem yorumlar hem de veriler ile destekleyerek okuyucuya sunarlar. Daha önceki yapılmış olan araştırmaların verilerinin tartışılıp bir sonuca bağlanmaya çalışıldığı yazımlar da mevcuttur. Meta analiz ya da sistematik analizler yapılabilir ve okuyucuya tercih edilen biçimde olgular sunulabilir.

thumbnail
Önerilen Yazı
Öğretici Metin Nedir? Özellikleri ve Türleri Nelerdir?

Derleme Makale Kaynakça Nasıl Yazılır?

Derleme makale kaynakça yazımı, araştırılmak istenilen konunun tüm verilerinin ve örneklerinin derin tarama sonucunda özetlenip okuyucuya sunulduğu bu tip yazımlarda kaynakça APA veya ASA formatında yazılabilir. Eğer yaptığınız çalışmayı bir dergide yayımlatmak istiyorsanız, o halde o dergideki yazım kurallarını okumanız gerekir. Çünkü, her dergide yazım tipleri farklı olur ve istenen şeyler benzerlik göstermeyebilir.

Araştırma ve Derleme Makalesi Arasındaki Fark

Araştırma makalesi, bilim insanlarının yaptıkları çalışmaların sonuçlarını açıkladıkları, bilimsel dergilerde yayınlanan ve yayınlanmadan önce hakem kurulunun onayından geçen, oldukça sistemli ve ciddi makalelerdir.

Derleme makalesi ise, daha önce yapılmış çalışmaların derlendiği, bunların adeta bir kolaj halinde birleştirilerek okuyucuya konuyla ilgili son gelişmelerin sunulduğu bir yayın türüdür. Derleme makaleleri, daha önce hakem kurulu tarafından onaylanmış makaleleri derlediği için, ayrıca kurul denetimine girmez.

içeriğimizi oylayın