Filoloji Nedir? Neyi İnceler? Nerede Doğdu? Kim Kurdu?
 1. Ana Sayfa
 2. Genel Kültür

Filoloji Nedir? Neyi İnceler? Nerede Doğdu? Kim Kurdu?

0

Filoloji, bir dilin yazılı belgelerini dilsel ve tarihsel açıdan inceleyen bilim dalıdır. Bir toplumun kültürünü dili aracılığıyla inceleyen bilimdir. Eski Yunancadaki philos ve logos sözcüklerinin birleşiminden ortaya çıkmıştır. Çeviri anlamı kelime sevgisidir ve betikbilim olarak da adlandırılır. Filoloji, toplumsal yapıları ve kültürleri anlamak için dilleri karşılaştırmak gerektiğini de ifade eden bir bilimdir.

Yunanca Filoloji Ne Demek?

Yunanca filoloji, münazara, laf severlik ve konuşma sevgisidir. Filoloji, bir dilin yazılı belgelerini dilsel ve tarihsel açıdan inceleyen bilimdir. Filoloji, betikbilim olarak da bilinir. Bu bilim, bir toplumun kültürünü dili aracılığıyla inceler.

Filoloji Nerede Doğdu?

M.Ö 5. Yüzyılda Hindistan’da Panini, Sanskritçeyi incelemeye başladığı zaman filoloji doğmuştur. Filoloji, bir toplumun kültürünü dili aracılığıyla inceler. Bir dilin yazılı belgelerini dilsel ve tarihsel açıdan inceleyen bilimin adı filolojidir. Filoloji, toplumsal yapıları ve kültürleri anlamak için dillerin etkileşimini incelemeyi esas alan bir bilimdir.

Filolojinin Kurucusu Kimdir?

19. yüzyılda, Jacob Grimm ve Ferdinand de Saussure dilbilimin temelini atan kişilerdir. Günümüzün en önemli dilbilimcisi ise Noam Chomsky’dir. Filoloji, bir toplumun kültürünü dil aracılığı ile inceler ve dilini incelediği toplumun yapısının ne olduğuna dair bilgiler ortaya koyar. Filoloji mezunları günümüzde mütercim tercümanlık, çevirmenlik, editörlük ve medya alanlarında da iş bulmaya başlamıştır.

Filoloji Tarih Öncesini İnceler Mi?

Filoloji tarih öncesini incelemez, arkeoloji tarih öncesini inceler. Filoloji, tarih boyunca yaşamış toplumların dilleri üzerinden o toplumların yapısına dair çıkarımlar yapar. Filoloji bilimine göre, bir toplumun kültürel yapısını anlamak için o toplumun dil yapılarını öğrenmek gerekir. Toplumsal yapıları ve kültürleri anlamak için dilleri karşılaştırmalı olarak incelemek gerekir.

Filoloji Bölümü Nedir?

Filoloji bölümü dil bilimi bölümüdür. Bu bölümde birbirinden farklı dillerin etkileşimi incelenir. Örneğin İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin etkileşimini anlamak için filoloji bölümünü okumak gerekir. Tarih belgelerinin yorumlanması alanlarında çalışan insanlar filoloji mezunu insanlardır. Filoloji, toplumsal yapıları ve kültürleri anlamak için dillerin birbirleri ile ilişkisini anlamak gerektiğini ifade eden bir bilimdir.

Filoloji Bölümü Ne İş Yapar?

Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere resmi kuruluşların dış ilişkiler servisinde, medya sektöründe, insan kaynakları ve halkla ilişkiler departmanında çalışabilirler. Bunun haricinde mütercim tercümanlık ve yazarlık, editörlük işlerinde de filoloji mezunlarının çalıştığı görülebilir. Toplumsal yapıları ve kültürleri filolojinin dilleri karşılaştırmalı olarak incelemesi sonucunda öğrenmek mümkündür.

Filoloji Mezunları İş İmkanları

Filoloji mezunları iş imkanları şöyledir;

 • Reklamcılık Sektörü
 • İnsan Kaynakları
 • Mütercim Tercümanlık
 • Halkla İlişkiler
 • Kültür Ve Turizm Bakanlığında Dış İlişkiler Servisi
 • Medya Sektörü
 • Yazarlık
 • Editörlük
 • Tiyatro Alanında Senaryo Yazarlığı

Filologlar, günümüzde dile yönelik artan ilgiden dolayı iş bulmada zorluk çekmezler. Bu nedenle dilin söz konusu olduğu tüm alanlarda çalışabilirler. Günümüzde çeviri metinlere ihtiyaç duyan kişinin sayısı arttığı için birçok dergi çevirmen arayışına gitmiştir. Bu durum filoloji mezunlarının çevirmen olarak çalışabilmesinin önünü açmıştır. Filoloji, toplumların ve kültürlerin yapısını anlamak için dil yapılarını anlamak gerektiğini ifade eden bir bilimdir. Filoloji mezunları sanatsal alanlarda da çalışabilirler, özellikle tiyatro ve sinema sektöründe senaryo yazarlığı yapabilirler.

Filoloji Bulmacada Ne Demek?

Dil bilgisi bulmacanın sekiz harfli cevabı filoloji kelimesini verir. Dil bilgisi bulmacanın dokuz harfli bir tane cevabı vardır ve bu lisaniyattır. Filoloji, bir toplumun kültürünü anlamak için o toplumun dilini inceler. Diller arası karşılaştırmalar yapar ve dillerin kökenini inceler. Filologlar, medya sektöründe çeşitli iş kollarında çalışabilirler. Özellikle yazarlık, editörlük ve çevirmenlik filoloji mezunlarının sık tercih ettiği iş kollarıdır.

Filoloji Tarihe Nasıl Yardımcı Olur?

Özgün metinler ve sahte metinler arasındaki farkı bulmak için filolojiden yararlanılır bu durum tarihi belgelerin gerçek mi sahte mi olduğunun ortaya çıkmasını sağlar. Filoloji, bir milletin tarihi, kültürü, dili, savaşma şekli, kültürel ilişkilerini ayrıntılı biçimde dilsel açıdan inceler. Metinlerde yazan bilgiler tarihi aydınlatmaya yardımcı olur ve filolojinin bu aydınlatma sürecinde büyük etkisi vardır.

Filoloji Sözel Mi?

Filoloji sözel bir bölümdür. Filoloji okuyan bireyler mezun olduktan sonra medya sektörü, halkla ilişkiler, dış ilişkiler servisleri, mütercim tercümanlık, editörlük, yazarlık mesleklerinde çalışabilirler. Filoloji, diller arasındaki ilişkiyi inceler ve toplumların kültürlerini dillerini inceleyerek ortaya çıkarmayı amaçlar. Filoloji alanında okumak isteyen bireyler sözel bölümden üniversite sınavına girerek istedikleri üniversiteye başvuru yapabilirler.

Filoloji Eş Anlamlısı

Filolojinin eş anlamlısı dilbilimdir. Dilbilim, diller arasındaki ilişkiyi inceler ve toplumların kültürlerini anlamak için dilleri araştırır. Dilbilim tarihi aydınlatmaya ışık tutan bir bilimdir. Günümüzde dilbilim alanında önemli bilim insanlarından birisi Noam Chomsky’dir. Filoloji, metinlerde yazan bilgileri inceleyerek tarihin aydınlatılmasına yardımcı olur. Filologların günümüzde dil konusuna ilginin artmasıyla daha çok önem kazandığını söylemek mümkündür.

Filolog Olmak İçin Hangi Bölüm Okunmalı

Dilbilimi bölümlerinden mezun olan bireyler filolog unvanı alırlar. Türk Dili Edebiyatı, İngiliz Dili Edebiyatı ve Rus Dili Edebiyatı bölümünden mezun bireyler mezun oldukları alanın filoloğu olarak çalışabilirler. Filoloji, toplumların kültürlerini ve yapılarını anlamak için dillerini incelemek gerektiğini öne sürer. Günümüzde dillere ilgi arttığı için filoloji mezunları çevirmenlik ve mütercim tercümanlık alanlarında iş bulmakta zorlanmaz.

Filoloji Ve Paleografya Farkı

Paleografya toplumların eski kullandıkları yazıları incelerken filoloji dillerin yapısını inceler. Esasında her ikisi de dilbilimidir. Fakat birisi daha eski yazıları incelerken diğeri genel olarak dilleri inceleyen bir bilimdir. Filoloji, toplumların yapısını ve kültürünü anlamak için dil yapılarını incelememiz gerektiğini ifade eder. Günümüzde dillere ilgi arttığı için filologların çevirmenlik ve mütercim tercümanlık alanlarında çalıştıklarını görmek mümkündür.

Umarım yazımızı faydalı ve bilgilendirici bulmuşsunuzdur. Beğendiyseniz, teşekkür olarak sizden yazımızı paylaşmanızı ve daha çok kişiye ulaşmasında yardımcı olmanızı rica ediyoruz.

Yorum Yazın