Okültizm Ne Demek? Okült Kitaplar ve Yazarlar

Okültizm, gizli ve ezoterik bilgilerin olduğu bir ilim çeşididir. Daha çok metafiziğin alanına girse de eski kadim uygarlıklar tarafından çeşitli okült bilgilerin kullanıldığı bilinmektedir. Daha çok içsel anlamda keşfetmeyi ve şifalanmayı amaçlayan ezoterizm, geniş kapsamlı bir felsefi yapıdır.

Bu ilimle uğraşanlar herkes tarafından bilinmez ve herkese açık bir yapısı yoktur. Bu öğretinin usta çırak ilişkisine dayanmasının yanında, ilgisi olan kişilerin derin eğitimlerden geçmesi ve yüksek sezgilere sahip olması gerekir.

Okültizm Nasıl Yapılır?

Okültizm, gereken bilgiye sahip olan kişiler yani üstadlar tarafından çeşitli yöntemler aracılığı ile yapılır. Örneğin astroloji okült bir ilimdir ve astrologlar gökyüzü tahmini yapmanın yanında çeşitli mevsimlerin bereketini ve bolluğunu önceden hissedebilirler. Zaten bu bilgiler kadim geleneklerden el vererek geldiği için ezoterik (Gizemli) cemaatler veya bireyler, ritüeller aracılığı ile okült uygulamalar yapabilir.

Okültizm ve Enerji İlişkisi

Okültizm ve enerji, daha çok gizliliğe dayanan ve saklı olanları açığa çıkarmaya yönelik yakınlık taşımaktadır. Çünkü, spiritüel yönü yüksek olan kişiler eğer kadim bilgiye sahiplerse yüksek frekansı uyandırabilecek ve kolektife hizmet edebileceklerdir. Bireyler bir amaç için kullanılmak isteniyorsa, kişi içindeki aşkın gücü uyandırmak için okült ritüellere başvurabilir. Örneğin, meditasyon, yoga veya transandantal gibi yöntemlerle kişi geçmişten gelen şifayı içinde uyandırabilir. Fakat, bunlar halka açık veya herkesin ulaşabileceği teknikler değil, aksine oldukça kapalı bir yapının ürünüdür. Orta Çağ’da bu tip işlerle uğraşanları cadı diye nitelendirip yaktıkları için bu hayatı yaşayan bireyler, günümüzde daha da gizlidir.

Okültizm Kitapları

Okultizm Kitapları ve Yazarları

Okültizm kitapları, oldukça geniş bir yelpazede ele alınabilir. Örneğin, bazı ünlü psikologların dahi metafizik konularda yazdığı okült eserler vardır. Carl Gustav Jung ve Eric Fromm gibi isimler buna örnek verilebilir. Örneğin, Zen Budizmi üzerine yazdığı ‘’Psikanaliz ve Zen Budizmi’’ eseriyle Fromm, oldukça ezoterik ve kadim bilgileri psikolojik nüvelerle harmanlamıştır. Detaylandırmak gerekirse birkaç tanesinin ismi şu şekilde sıralanabilir;

  • Gizli Öğreti – Helena Petrovna Blavatsky
  • Buda Ezoterik Öğretisi- Kolektif (Okültizm Kitapları içerisinde en tercih edileni)
  • Mistik Kabala – Dion Fortune
  • Hermetik Bilge Pitagoras- Malik İlyas Tanrıbağı
  • Uranyen Astroloji – Sevilay Erincdem
  • Sağlıklı Okültizm – Dion Fortune
  • Hermesçi Bilimlere Giriş – Franz Bardon

[geo-post id=”1684″ label=”Önerilen Yazı”]

En bilinen ezoterizm öğretileri barındıran eserler bu şekildedir. İlgilenenler geniş çaplı bir araştırma yapıp daha fazlasına ulaşabilirler. Bazı kitaplar o kadar derin bilgiler içermekte ki günümüzde satışı dahi yapılamamaktadır. Çünkü, bazen gizli kalan şeyleri herkesin bilmesi istenmez.

Okültist Yazarlar Kimler?

Okültist yazarlar dendiği zaman akla ilk gelenler Dion Fortune, Helena Petrovna Blavatsky gibi isimlerdir. Bunların yanında Antik Çağ filozofları arasında da mistik işlerle uğraşan filozoflar mevcuttu. Örneğin, Pitagoras bunlardan birisidir ve sonrasında Aydınlanma dönemi filozoflarından olan Kant metafiziği bilim yoluna sokmaya çalışmıştır. Bunun gibi birçok farklı örnek olsa da ezoterik anlamda en derin bilgileri veren diğer yazarlar arasında, Frances Yates ve Diana Cooper gibi isimler de sayılabilmektedir.

içeriğimizi oylayın
Yazar: Sinan

1982 İstanbul doğumluyum. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimimi İstanbul'da tamamladıktan sonra Çanakkale'ye yerleştim. Birkaç yıllığına ticaret hayatının içinde bulunduğum için aktif olarak ilgilenemediğim programlama ve web tasarım kariyerime, burada içerik yazarlığı yaparak devam ediyorum.

Yorum yapın