Metafizik Nedir Felsefe Düzleminde Açıklaması

Metafizik nedir, sorusu insanlar arasında oldukça merak edilen bir konudur. Metafizik felsefe türünde anlatılanların yanı sıra farklı imaları da olan bir terimdir. Kişilerin metafizik denildiğinde düşündükleri şey doğa dışı, fiziğin de ötesi olan şeylerdir. İnsanlara bu çağrışımı yaptıran metafiziğin zaten sadece felsefe dalı ile ilgi olduğu beklenemez.

Felsefe içerisinde metafizik incelendiğinde felsefenin ana yapısında bulunan üç etmenden biri olduğu görülür. Diğer iki etmen ise bilgi felsefesi ve ahlak felsefesidir. Bu felsefelerin yanı sıra metafizik anlaşılması oldukça zor olan bir konudur. Bunun nedeni herhangi bir şekilde çizimin meydana gelememesi sınırının belli olmamasından kaynaklanır.

Kişiler bu soruların cevaplarını hiçbir zaman tam anlamıyla öğrenemezler. Bu öğrenme meydana gelmediği için de metafiziğin bilinen tek bir anlamı bulunmaz. Sadece bazı fikirler yürütülerek anlamaya çalışılabilir.

Metafiziği Anlama Girişimi​

Metafiziği anlamak oldukça zordur. Bu nedenle metafizik nedir, sorusu ortaya çıkar. Bu sebeple detaylı bir şekilde işlenen konuların incelenmesi gerekir. İnsanlar metafizik adı altında birçok konuyu ele alırlar. Bu konuların tamamını metafizik ile bağdaştırırlar. Bu bağdaştırdıkları konular ise şu şekildedir;

Sayıların var olup olmadığı aynı zamanda kişilere önermelerin var olup olmadığı. Zaman bizler için var mıdır? Var ise gelecek ile geçmiş arasında bir bağlantı kurulabilir mi? Zaman gerçekten akan bir durum mudur? Nedensellik var mıdır, nedensellik nedir? Tek bir varlık yerine tümeller bulunur mu? Her parça birbirini bulup birleştiği anda farklı bir nesne mi meydana gelir? Her şey doğru mudur? Doğru olan neye göre belirlenebilir? Var olmak ne anlama gelmektedir? Metafizik için bir ortak nokta bulunur mu?

Bu konuların tamamı metafizik altında işlenir. Dört tanımlama girişimi ile birlikte metafizik incelenebilir. Bu dört tanımlama ise etimolojik tanım, büyük resim tanımı, ilk nedenlerin tanımı ve örneklerden yola çıkarak tanımlamadır.

Etimolojik Tanım​

Etimolojik tanım metafizik nedir, sorusu için oldukça önemlidir. Bunun nedeni ilk tanımlama yapılabilmesi için kullanılan yöntem olmasıdır. Etimoloji aslında kelimeler ile ilgilenir. Bir kelimin nereden geldiği veya kökenin ne olduğu ile ilgilen bilim dalına etimolojik denir. Etimolojik metafizik kelimesinin ne olduğunu ve nereden geldiğine dair araştırmalar yapmıştır. Araştırmalar doğrultusunda metafizik teriminin Aristoteles yazılarına verilen ad olarak geldiği bulunmuştur.

İskenderiye Kütüphanesi’nde bu yazıları bulmak mümkündür. Asıl olarak bilinmesi kavram şudur ki Aristoteles fizik adlı bir çalışma meydana getirir. Çalışma sonrası olarak adlandırılır. Yani meta kelimesi orada Aristoteles’in fiziğinden sonra gelen olarak bilinmesi için metafizik adını alır.

İlk NedenlerinTanımı​

Aristoteles metafizik hakkında bazı tanımlarda bulunmuştur. Bu tanımlar genel olarak metafiziğin aslında ilk ilkeleri benimseyen ve ilk nedenler ile yoluna devam eden işleri ile bilinmesi gerektiği. Bu duruma karşın metafizik ile uğraşan kişiler her zaman için ilki yani temeli ile ilgili incelemede bulunurlar.

Büyük Resim Tanımı​

Metafizik altında bulunan konuların tamamında sorular vardır. Bu sorular her zaman için varlığın en derinlikleri ile ilgilidir. Bu sorular aslında metafiziğin tanımında en çok kullanılan unsurlardır. Bu sorulara karşılık olarak aslında büyük resim tanımı oldukça önemsiz bir kavramdır. Metafizik nedir, sorusu daha da önemli hale gelir.

Herhangi bir şekilde cevap bulunamadığı için kişiler tarafından kullanılamaz. Ahlak veya bilgi felsefesi gibi felsefenin diğer alt dallarında kullanılsa da metafizik için oldukça yetersizdir. Büyük resim tanımı metafiziği hiçbir şekilde ayırt edici bir konuma taşıyamayan unsurdur.

Örneklerden Yola Çıkarak Tanımlama​

Metafizik nedir, sorusunun tam bir tanımı olmadığı için örneklerden yola çıkarak tanımlama yapılır. Örnekle anlatıldığında bir dolabın herhangi bir şekilde net bir anlatımı bulunmaz. Fakat çevresinden içerikleri ile ilgili örnek verildiğinde tanımlama biraz olsun mümkün hale gelir. O yüzden metafizik için örnekleme tanımlamasından yardım alınır.

Örnekleme sırasında ise okullarda işlenen yani ders kitaplarında bulunan metafizik sorularından yararlanılır. Örneğin; sınır nedir, metafizik sınırı var mıdır veya varlık nedir, gibi sorular ile anlatım gerçekleştirilebilir. Diğer bütün tanım yollarına bakıldığında daha etkili bir sonuç elde edilebilir.

Örnekleme tanımı yapıldığında da her zaman net bir cevap alınması beklenemez. Bunun sebebi ise metafiziğin direkt olarak bir tanımının herhangi bir yerde bulunmamasıdır. Tanım olarak bakıldığında sürekli havada kalan bir terim olarak geçer.

içeriğimizi oylayın
Yazar: Sinan

1982 İstanbul doğumluyum. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimimi İstanbul'da tamamladıktan sonra Çanakkale'ye yerleştim. Birkaç yıllığına ticaret hayatının içinde bulunduğum için aktif olarak ilgilenemediğim programlama ve web tasarım kariyerime, burada içerik yazarlığı yaparak devam ediyorum.

Yorum yapın