Yoga Nedir? Nasıl Yapılır? Yoga Türleri Nelerdir?
 1. Ana Sayfa
 2. Sağlık

Yoga Nedir? Nasıl Yapılır? Yoga Türleri Nelerdir?

Yoga, yapılması ele alınırken Yoga’nın Hindistan’da ortaya çıkan ve 5000 yıllık geçmişe sahip olan bir öğreti olduğu, bedensel özel hareketlere ek olarak ruhsal ve zihinsel bütünleşmeyi sağlayan yoga pozlarının kullanımı ile yapıldığı belirtilir. Yoga felsefesi 1950’li yıllarda Batı dünyasına açılarak gelişmeye devam etmiştir. Yoga, ‘’birleşme ve bütünleşme’’ kavramlarını ruhsal anlamda da temel alır. Kişi yoga duruşları ve çalışmaları sayesinde bedenini dinlendirirken, zihnini arındırırken, ruhunu tekrar sakin şekilde keşfe çıkabilir.

Yoga Çeşitleri Nelerdir?

Yoga türleri şu şekilde sıralanırlar:

 •  Hatha Yoga:  En yaygın biçimde yapılan, dengeleyici oluşu ile bilinen yoga türüdür. Ruhsal ve fiziksel açıdan arınmayı amaçlayan Hatha Yoga, kişinin çok yönlü gelişimi için yapılır. Fiziksel, zihinsel, duygusal yönleri ve iç doğayı ham madde olarak kullanmaktadır. Bu işlem ile kişinin hayal gücünü, idrak yeteneğini geliştirebilmesini ve yaşamın farkındalığına ulaşabilmesini sağlar.
 •  Asthanga Yoga:  Bu çeşit nefes egzersizlerinin oldukça ön planda tutulduğu yoga biçimidir. Güç yogası olarak da bilinen Asthanga, 7 temel ilke ile çalışır. Zihinsel, ruhsal, psikolojik, etik, güç, kontrol gibi kavramlara ilişkin çalışma sağlayan ve kişiyi bu alanlarda besleyen bir yoga çeşididir.
 • Yoga Nasıl Yapılır?

 •  Yama Yoga:  Bu kişinin kendini dünyada var olan durumlara karşı eğitmesini hedef alna bir yoga tipidir. Yoga yansıtıldığı gibi sadece bir enerji yaratmak için kullanılan basit bir uygulama değildir. Hırsızlık yapmamak, dürüst olmak, şiddetten uzak durmak, ölçülü ve sabırlı olmak, gibi kriterleri barındıran ve kişiye kazandıran yoga tipidir.
 •  Niyama Yoga:  Öz disiplini kişilikte oturtmak için yapılan yoga biçimidir. Alçakgönüllülük, yaratıcıyı düşünme, ona bağlanma, yardımseverliği öne alma gibi ilkleri barındırır. Bu yogayı yapan bireyler kendilerini keşfederken, bu ilkeleri hayatlarına taşımayı amaçlarlar.
 •  Pranyama Yoga:  Hayat enerjisini arttırma ilkesi ile yola çıkan ve bir dizi yoga pozisyonlarının uygulaması ile gerçeklen yoga çeşididir.
 •  Pratyahara Yoga:  Bir kişi artık tamamen maddi dünyadan arınmak ve manevi dünyaya yönelmek istiyorsa Pratyahara yoga duruşlarını ve diğer tüm uygulamaları deneyimler.
 •  Drahana Yoga:  Konsantrasyonu yükseltmeye yönelik yapılan bir dizi egzersizi içeren ve dikkat eksikliğini baskılama için tercih edilebilen, enerjiyi odaklamayı ve kendini iyi hissetmeyi sağlayan yoga tipidir.

Asana Yoga Nedir?

Asana yoga, kişinin bedensel ve zihinsel sükuneti sağlayabilecek yaşam biçimine geçişte kullanabileceği yoga biçimidir. Kişinin sürekli olarak rahat kalabilme halini oturtması, gerekli yaşam standartlarına karar vermesi bu yoga tipinin alanına girer.

Asana uygulamalarında, kişi belirli pozisyonlarda uzun süre oturma hareketlerini geliştirir. Bu oturma pozisyonunu benimseme ve o alana uyumlanma ile enerjisini ve kanal merkezini açar. Süreklilik sayesinde kendi zihni içinde var olan çatışmaları yok etmeye gayretine girer. Suskunluk ve düşünce karmaşasını durdurma adımlarını test eder.

Yin Yoga Nedir?

Yin yoga, Asanalarda daha uzun süre vakit geçirmeye bağlı olarak yapılan ve akışların uygulamasında bağ dokularının gelişimi için, kasların esnemesi için yapılan yoga çeşididir. Bu tipte fiziksel sağlık, gelişim, fiziki güçlendirirken, sakinleşme ve zihne yönelme temel alınır. Kendine özgü bir dizi esneme hareketini ve yoga duruşlarını içerir.

Bhakti Yoga Nedir?

Bhakti yoga, belki de en çok dikkat çeken adanmışlık yogasıdır. Burada kişi artık kendisine Tanrı’ya adanmayı öğütler. Koşulsuz yaratıcı sevgisini kendi kendine aşılar. Bunun için ise nasıl yoga duruşlarından yararlanacağını ve nasıl zihnini sakinleştireceğini öğrenir. Bu yogada kişiler sevginin gücü ile motive olmayı ve bir süre sonra olumsuz düşünceleri bırakarak zihinlerine yön vermeyi tercih ederler.

Yoga Pozları İle Yoga Nasıl Yapılıyor?

Yoga pozlarıyla yogayı uygulamak hakkında detaylar şunlardır:

 • Yoga yapmak demek, yoga pozlarını en iyi biçimde uygulamak, esneme hareketlerine uymak ve aynı zamanda bu sırada eğitmenin ilettiği zihinsel düşüncelere yaklaşmak demektir.
 • Yoga yaparken temel olan  usta pozu  kullanılır. Bu bölümde iki bacağın birbiri ile üstlü altlı birleştiği ve belde dik duruş ile yere oturulan “usta pozu” içinde meditasyona geçilir.
 •  Balıkların Yarım Efendisi:  Yene oturulup bir bacağın zemine düz yerleştirildiği, diğerinin onun üzerinde ve dik açı ile atılarak konumlandırıldığı, gövdenin ise hafif sola çevrildiği pozdur. Bu pozda belirli bir süre kalınana yoga uygulama bölümünde bedenin yan kasları çalışır.
 •  Tavus Kuzu Pozu Bölümü:  Burada klasik şınav pozuna en benzer konumda, eller yanlara açık değil, göğüsün tam altından yere gelecek şekilde koyulurken, ayak parmak uçlarından destek alınır. Temel bir vücut gücünün belirli süre durularak elde edildiği, çevikliği sağlayıcı bölümü oluşturur.
 •  Headstand Poz Bölümü:  Zorlayıcı olan bölümlerden biridir. Kişi baş ve kol altlarından destek alarak, tüm vücudunu baş üstü konumda havaya dik şekilde konumlandırır. Daha çok sürekli ve düzenli yogaya devam etme ardından yapılan poz bölümüdür. Tüm kaslar çalışırken, vücudu üzerinde kişinin hakimiyeti artık yüksektir.
 •  Yan Açı (Side Angel) Poz Bölümü:  En popüler pozlardan biri olan, bir ayağı 90 derece bükerek yerden destek alma, diğerini zıt yöne açma ve tek kolu havaya kaldırarak, ona bakar şekilde bekleme pozisyonudur. Burada bacak, ayak bileği, göğüs, kasık, omuz, karın kasları aynı anda çalışırken, nefes egzersizleri ile çalışmaya akciğer dahil edilir.

Yoga’da Çocuk Pozu Nedir?

Yoga’da çocuk duruşu, bireyin kendini ne rahat hissettiği pozisyondur. Bura zihin ve vücut dinlendirilirken, yüksek esneme sağlanır. Aynı zamanda jimnastik ve yoganın birleşimi ile ortaya çıkmıştır. Modern yoganın temel duruşları arasındadır.

Yoga Çocuk Pozu
Yoga çocuk pozu

Bu duruşta eller zeminle temas edecek şekilde vücut bükülerek öne kadar esnetilir ve yara kapanılır. Kaslar esner.

Yoga Yapmadan Önce Bilinmesi Gerekenler Neler?

Yoga yapmadan bilmek gerekenler şu şekildedir:

 • Kişi ulaşmak istediği felsefeye en yakın yoga türünü bulmak için araştırmalı ve bir seçim yapmalıdır.
 • Yogaya başlamadan 2 saat kadar önce yemek yemek ve sıvı tüketmek bırakılmalıdır.
 • Vücut biraz rahatlayıp, sindirme işlemi tamamlandıktan sonra yogaya başlanmalıdır.
 • Yoga seansından hemen önce tuvalete gidilmemelidir. Yoga çalışmasından daha önce bu ihtiyaçlar giderilmelidir. Bu yoğun hareketlerin mesane üzerinde etki yapmaması için uygulanır.
 • Yoga sırasında ve sonrasında yeterli miktarda su tüketilmelidir.
 • Yoga sırasında terleme, yorulma ve fiziksel titreme hallerinin oluşacağı önceden bilinmelidir. Bu fiziksel durumun hareketlere alışması sürecinde normal olarak meydana gelir.
 • Yogaya başlamadan önce kronik rahatsızlıkları olanlar veya fiziksel olarak sorunları bulunanlar doktorlarına danışıp başlangıç yapmalıdırlar.

Yoga Faydaları Nelerdir?

Yoga’nın yararları şu şekilde sıralanır:

 • Geniş çeşidi ile açığa çıkan ve yaşama değer katan felsefeleri benimsemeyi sağlar.
 • Düşünceleri kontrol altına alma ve mutluluğa daha yakın durmayı sağlar.
 • Zihni dinlendirir ve boşaltır.
 • Fiziksel esnekliği yükseltir.
 • Fiziksel olarak bir duruma dayanıklılığı ve güç uygulamalarına karşı direnci sağlar.
 • Kas kuvveti oluşturur.
 • Duruşu mükemmelleştirir.
 • Kemik sağlığını güçlendirir.
 • Kan akışını arttırır.
 • Kişiye hayatında sadece kendine özel bir an kazandırır.
 • Modern yoga ile birleşen diğer sporlara ait detayları barındıran egzersizleri öğretir.

Bu ve daha birçok yarar Yoga ile elde edilir.

Yoganın Temel 8 Basamağı Nedir?

Yoganın temel 8 aşaması şu şekildedir:

 • Yama: kişinin kaçınması gereken şeyleri öğrenmesidir.
 • Niyama: İradenin güçlenmesi için uygulanan çalışmalardır.
 • Asana: Vücudu esnek ve kuvvetli hale getiren hareketledir.
 • Praneyama: Nefes teknikleridir.
 • Pratyahara: Duyunun dış dünyadan iç dünyaya yönlendirilmesi aşamasıdır.
 • Dharana: Konsantrasyon uygulamasıdır.
 • Dhyana: Pozitif düşünceyi kazanma sürecidir.
 • Samadhi: Bütünlüğün idrak edilmesi ve aydınlanma denilen noktadır.

Yoga ve Felsefe

Yoganın Tarihçesi

Yoganın tarihi hakkında bilgiler şunlardır:

 •  Başlangıç Dönemi:  M.Ö 3000 yılına dayanır. Hindistan’da yapılan arkeolojik kazılar ardından bu tarihe dayanışı kanıtlanmıştır. Yoga pozlarını içeren kil tabletler halen korunur.
 •  Vedik Dönem:  İlk Hindu kayıtları olan ve muhteşem çarpıcı metinleri ile dikkat çeken ‘’Vedaların’’ yazıldığı dönemdir. Yoganın eski öğretileri arasında yer alan Vedalar Rig, Sma, Yacur, Atharva olmak üzere 4 kitaptan oluşan dönemde yoga yapıldığı bilinir. Burada yoga yüksek tanrı gücüne olan övgüler ile yapılır.
 •  Klasik Dönem Öncesi:  Evrendeki her şeyin aslında bir olduğunu anlatan kutsa metinler olan, Upanişadlar ve Bhagavad Gita’nın oluşturduğu dönemdir. Upanişadlar rahiplerin verdiği 200 farklı öğretiyi içerir. Bhagavad Gita ise Tanrı ve insan arasında olan konuşma ile ilgilidir. Vedaların son tamamlayıcısı olan bu metinler, yoga yolu ile egoyu ortadan kaldırmak için kullanılmışlardır.
 •  Klasik Dönem:  Patanjani’nin Yoga Sutraları’nı oluşturduğu dönemdir. Bu metinlerde klasik yoga olan ‘’Raja’’ tanımlanır. 196 sutradan oluşur. Yaşam için etik ilkeleri kazanma, aydınlanmaya giden sekiz yolun ilk anahtarları, farkındalık bur dönemdeki yoganın temelleridir. Hareketler de bunun üzerine şekillenmiştir.

Modern Yoga Nedir?

Modern Yoga, Vinasaş ve Pranamaya ile jimnastik hareketlerin birleşiminden doğan yoga tipidir. Modern yoga, hem bir fiziki aktivite hem de bir nefes alma egzersizi olarak tanımlanır. Bu yoga tipinde, Vinasaş adı verilen ve birbirine bağlı sekanslar ile meydana gelen yoga, bunun yanı sıra pranayama denile nefes alıştırmalarını içeren bölüm bulunur. İki bölüm harmanlanmıştır.

İki bölüm bir araya gelerek fiziksel rahatlamayı ve gelişimi sağlayan modern yogayı yaratırlar. Onları ise 20 yüzyıl Hindistan’ında uygulanan Hahaha yoga modeli ve batılı jimnastik tarzı destekler. Bu çok katmalı hareketlerin birleşimi günümüze kadar gelerek modern yogayı inşa etmiştir. Bu harmanlama yöntemi öncesinde ise yoga genel olarak oturuş pozisyonda yapılırken, 193 senesi ardından hareketli tarafa daha çok yatkınlık başlamıştır. Bu şekilde yoganın sadece ruhu değil bedeni de beslediği gösterilmiştir.

Yoga Bir Felsefe mi Yoksa İnanç mı?

Yoganın felsefe mi inanç mı olduğu ele alınırken felsefe olduğu belirtilir. Yoga bir din sistemi değildir. Binlerce yıl öncesinde ortaya çıkan bir yaşam felsefesidir. Bilimsel ve ruhsal şekilde bir altyapıyı yaratma ve onun üzerine yaşma modeli olarak adlandırılır. Bu felsefeyi sunan kişiye ise ‘’Yogi’’ denilir. Dinlerin öncesinden beri uygulanır. Lider veya Tanrı’ya tapınma yoktur. Burada daha çok tanrı ile zaten bir olma ve onunla konuşurken, onu övme hakimdir.

Sınıf, din, cinsiyet, ırk olmadan tüm insanlığa açık şekilde sunulan hareketlerden oluşur. Yoga, ödül veya ceza vaat etmez. Gelişim, kontrol, başarı, mutluluk ve yanılsamada dahi deneyim kazancını temel alır. Yoga, gelişim ve etik yanında sakinliği, bireysel içe dönüşü sağlayan bir çalışmadır.

Tıpkı Yoga gibi vücudumuzu dinlendirirken ruhumuzu da şekillendiren başka bir egzersiz türü ile ilgili olan Pilates yazımızı da okumanızı tavsiye ediyoruz.

içeriğimizi oylayın