Sağduyu Ne Demek? Nasıl Yazılır? Aklı Selim Ne Anlama Geliyor?
 1. Ana Sayfa
 2. Genel Kültür

Sağduyu Ne Demek? Nasıl Yazılır? Aklı Selim Ne Anlama Geliyor?

0

Sağduyu, doğru, gerçekçi ve akla uygun yargılar vermektir. Felsefi anlamda sağduyu, doğru ve yanlışı birbirinden ayırabilme yetisi olarak ifade edilir. Aklıselim ise doğruyu yanlıştan ayırma yetisi, sağ duyusu olan kişiye denir. Aklıselim olmak, doğru ve yanlışı birbirinden ayırma muhakemesine sahip sağduyulu birisi olmak anlamına gelir.

Sağduyu Nasıl Yazılır?

Sağduyu birleşik yazılan bir kelimedir. Bazen insanlar sağ duyu olarak yazarlar ve bu yazım yanlış bir yazımdır. Sağduyu şeklinde yazılması ise doğru bir yazımdır. Sınavda bu tip sorular çıktığı takdirde her zaman bu kelimenin bitişik yazıldığını bilmeniz gerekir.

Sağduyu TDK doğru yazımı ‘’SAĞDUYU’’ şeklindedir.

Sağduyulu Olmak Ne Demek?

Sağduyulu olmak, doğru, akla uygun yargılar vermek, aklıselim, hissi selim anlamına gelir. Sağduyu sahibi bireyler, akla uygun olarak kararlar alırlar ve doğru ile yanlışı ayırt etme becerileri gelişmiştir. Sağduyu sahibi insanlar, doğru ile yanlışı iyi muhakeme ettikleri için kararları çoğunlukla yaşamları için olumlu sonuçlar doğurur. Aklıselim olmayan insanlar doğru ile yanlışı pek iyi muhakeme edemedikleri için yaşamlarında sorun yaşayabilir.

Sağduyulu İnsanın Özellikleri

Sağduyulu insanın özellikleri şöyledir;

 • Doğru ve yanlışı ayırt etme yetenekleri vardır.
 • Karşısındakini yargılamak yerine anlamaya çalışır.
 • Empati kurabilen yapıdadır.
 • Her koşulda doğru kararlar verir.
 • Gözlemci bir kişiliktir.

Sağduyulu insanlar, doğru ve yanlışı ayırt etme konusunda ustadırlar. Genelde yanlış kararlar alan ve sağduyulu düşünemeyen insanlara göre daha yapıcı bir kişilikleri vardır. Sağduyu sahibi olmak bir diğer anlamı ile aklıselim olmak demektir. Aklıselim kimseler, muhakeme yetenekleri gelişmiş kimselerdir.

Sağduyu Sahibi Ne Demek

Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği sağduyu sahibi anlamına gelir. Sağduyulu insanlar, olayları olduğu şekliyle objektif biçimde gözlemleyerek en doğru kararı veren kişilerdir. Doğru ve yanlışı ayırt etme yetenekleri gelişmiş kişiler sağduyu sahibidir. Aynı zamanda sağduyulu olmak aklıselim kararlar vermeye de yardımcıdır.

Aklıselim Nasıl Yazılır

Aklıselim birleşik yazılır. Aklı selim şeklinde yazdığınız zaman bu yanlış olur. Aklıselim olarak yazdığınızda doğru bir şekilde yazmış olmanız mümkündür. Aklıselim kimseler, sağduyu sahibi, doğru ve yanlışı iyi muhakeme ederek bir yargıya varan kimselerdir.

Sağduyu Nasıl Geliştirilir?

Sağduyu geliştirmek için hem kendimizi hem de çevremizi yüksek bir farkındalık ile anlamamız gerekir. Farkındalığa sahip olmak sağduyulu olmak demektir. Farkındalık ise çocuk yaşta ailenin bireye kazandırdığı bir şeydir. Yetiştiriliş tarzı ve doğa bilinçli bir insan olmak ile ilişkilidir. Sağduyulu olmak için çevreyi iyi analiz etmek ve olayları doğru anlamak çok önemlidir. Bunun için farkındalığınızı geliştirmeniz tavsiye edilir.

Aklı Selim Ne Demektir?

akliselim ne demektir

Aklıselim, doğruyu yanlıştan ayırabilen kişilere denir. Aklıselim olmak için sağduyu sahibi olmak gerekir. Olayları ve durumları iyi analiz ederek en doğru yargıya varmak aklıselim olmak ile ilgilidir. Aklıselim insanlar, olayları sıcağı sıcağına direkt olarak yargılamazlar aksine düşünüp analiz ederek doğru sonuca ulaşmak isterler.

Aklıselim İnsanın Özellikleri

Aklıselim insanın özellikleri şöyledir;

 • Karar alma konusunda öncü, lider bir kişilikleri vardır.
 • Nefsini kontrol edebilen ve kendini gerçekleştirmiş kişilerdir.
 • Hataya düşmemek için muhakeme yapan kişilerdir.
 • Pişman olmayacağı işler yapan kişilerdir.
 • Doğru kararlar almayı benimsemiş kişilerdir.

Aklıselim insanlar, doğru kararlar almayı oldukça önemserler. Bu nedenle de yanlışa düşmemek için davranışlarına dikkat ederler. Aklıselim insanlar, sağduyu sahibi kişiler oldukları için yüksek farkındalıkları vardır.

Sağ Duyu ile İlgili Cümleler

Sağduyu ile ilgili cümleler şu şekildedir;

 • Herkesi bu olay karşısında sağduyulu olmaya davet ediyorum.
 • Hiç sağduyulu biri değildi hemen pat diye konuya girdi.
 • Ben bu işi sağduyusu ile çözeceğine inandığım için ona kefilim.
 • Yeter artık! Bu kadar özensiz tavırlara son ver! Biraz sağduyulu ol!

Sağduyu ile ilgili cümleler çoğunlukla bireylerin muhakeme edebilmelerine vurgu yaparak kurulur. Örneğin birinin sağduyulu olup olmadığını anlamak için yaptığı davranışlara bakmak gerekir. Bu nedenle birisi daha sakin ve dikkatli bir şekilde karar alırken bir diğeri daha özensizse bu iki kişinin sağduyulu olma durumları da birbirinden farklı olur.

Aklı Selim İle İlgili Cümleler

Aklıselim ile ilgili cümleler şöyledir;

 • En nihayetinde aklıselim biri gibi davranmaya başladın, bravo!
 • Aklıselim birisi olduğun verdiğin kararlardan belli.
 • Müdürümüz oldukça aklıselim biriydi, kimse bu nedenle kararlarını sorgulamazdı.
 • Bazen hiç aklıselim konuşmuyorsun, bu nedenle sana güvenemiyorum.
 • İnsanlar seni destekliyor çünkü onlara aklıselim duruşunla güven veriyorsun.

Aklıselim olmak, sağduyu ile doğru kararlar verebilme yetisini ifade eder. Aklıselim insanlar yanlışa düşmemeye gayret eden kişilerdir. Bu nedenle, aldıkları kararları aceleye getirmeden sakince düşünerek alırlar. Pişman olacakları şeyler yapmaktan kaçındıkları için hataları yok denecek kadar azdır. Aklı selim insanlar, aynı zamanda sağduyu sahibi olduğu için kendilerine ve çevrelerine karşı yüksek farkındalık sahibidirler. Sağduyulu insanlar farkındalık sahibi ve aklıselim insanlardır. Bu nedenle çevrelerine karşı örnek bir profil çizerler ve herkes tarafından takdir görürler.

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın