6 Basit Adımda Makale İncelemesi Nasıl Yapılır?

Makale incelemesi, akademik olarak bir makalenin kritik edilmesine verilen isimdir. Bir makale incelemesi yaparken dikkat etmeniz gereken temel kurallar vardır. Bu temel kurallara dikkat ettiğinizde makale incelemenizi başarılı bir şekilde sunabilirsiniz.

Makale Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Makale değerlendirmesi, incelenen metnin içeriğinin ve biçiminin yöntem ve kullanılan tekniklere uygun olup olmadığının incelenmesidir. Aynı zamanda, ele alınan konunun analiz yöntemi ile uygun olması gerekir. Araştırmayı yapan kişinin bulguları ve verileri düzenleme stili, kullandığı format hepsi bir bütün olarak irdelenir. Makale incelemesi, hakemli dergi bünyelerinde kör hakem tarafından yapılabildiği gibi, bir meslektaşın da yorumlaması ile yapılabilir. Detaylandırmak gerekirse şunlar söylenebilir;

  1. Metnin bütüncül olup olmadığına bakmak
  2. Makale incelemesi yaparken kullanılan yöntem ve tekniklerin uygunluğunun kontrolü
  3. Bulgular ve sonuç kısmının doğru verilip verilmemesi
  4. Makale değerlendirmesi içerisinde en önemlisi biçim kurallarına uygunluk
  5. Bilimsel dil kullanımının kontrolü
  6. Eleştirel olma ve alana katkı sağlama durumunun kontrolü

[geo-post id=”3002″ label=”Önerilen Yazı”]

[geo_headline tag=”h3″ style=”colored” type=”square” number=”1″]Metnin Bütüncül Olup Olmadığına Bakmak[/geo_headline]

Makale karşılaştırması yaparken, genelde metinlerin bütüncül bir tarzı olup olmadığına bakılır. Bunun sebebi, okuduğunuz yazının anlamlı bir bütünü ifade edip etmiyor oluşunu anlamaktır. Bu sayede, ele alınan konunun okuyucuya ne kadar geçtiği ve araştırmanın ne kadar yapısal olduğu açığa çıkar.

[geo_headline tag=”h3″ style=”colored” type=”square” number=”2″]Makale İncelemesi Yaparken Kullanılan Yöntem Ve Tekniklerin Uygunluğunun Kontrolü[/geo_headline]

Metinde kullanılan yöntemin ve tekniğin ele alınan konu ile uyumlu olması ve doğru sonuçlara ulaştırabilmesi gerekir. Bu kapsamda, içerik analizi yapmış bir metnin analizin getirdiği kurallara uyması beklenir.

[geo_headline tag=”h3″ style=”colored” type=”square” number=”3″]Bulgular Ve Sonuç Kısmının Doğru Verilip Verilmemesi[/geo_headline]

Makale incelemesi yaparken, ele alınan konunun doğru yöntem ile sonuca ne şekilde ulaştırıldığına dikkat edilir. Böylelikle, elde edilen bulguların doğru bir şekilde verilmesi ve en sonunda sonuç bölümünde bulguların yorumları dahilinde varılan kanı değerlendirilir.

[geo_headline tag=”h3″ style=”colored” type=”square” number=”4″]Makale Değerlendirmesi İçerisinde En Önemlisi Biçim Kurallarına Uygunluk[/geo_headline]

Metin içerisindeki anlamın veriliş tarzından ziyade, yazının biçimsel tekniklerinin doğru olmasıdır. Yayın organının sizden istediği yazım kurallarına riayet etmeniz gerekir. Buna uygun biçimsel düzenlemelerin yapılması oldukça önemlidir.

[geo_headline tag=”h3″ style=”colored” type=”square” number=”5″]Bilimsel Dil Kullanımının Kontrolü[/geo_headline]

Makale analizi yapılırken dikkat edilmesi gereken nokta, kullanılan dilin akademik bir tarzda yazılıp yazılmamış olmasıdır. Özellikle, ‘yapıldı’, ‘yaptı’ gibi cümleler yerine, ‘olmuştur’, ‘yapılmaktadır’ gibi cümleler kullanılmalıdır.

[geo_headline tag=”h3″ style=”colored” type=”square” number=”6″]Eleştirel Olma Ve Alana Katkı Sağlama Durumunun Kontrolü[/geo_headline]

Bir akademik makalenin kesinlikle eleştirel bir dile sahip olması ve alan yazına katkı sağlaması gerekir. Ortaya yeni bir şey koymayan, yeni bir şey söylemeyen bir metin bilimsel sayılmamaktadır.

makale incelemesi merak edilenler

Makale İncelerken Nelere Dikkat Edilir?

Makale incelerken, giriş, metnin ana başlıkları, yöntem, bulgular ve sonuç kısmına dikkat edilir. Özellikle, bulguların yorumlanmasının ardından sonuç bölümünde genel bir değerlendirme yapılır. Bu değerlendirmenin, kavramsal çerçeve ile ne derece bağdaştığı ya da hipotezlerin sonuç ile ne derece doğrulandığı gibi mevzular önemlidir. Analiz yaparken, bilimsel katkısı da göz önüne alınarak metnin okuyucuya verdiği mesajın ne olduğu da bir diğer önemli konudur.

Makale İnceleme Raporu Nasıl Hazırlanır?

Makale incelemesi raporu, değerlendirdiğiniz metnin sonucunda bilimsel anlamda uygun mu veya değil mi bunu tartıştığınız bir yazı hazırlamaktır. Genelde bu tip analizler, yayın organları tarafından seçilen ve isimleri gizlenen, alan ile ilgili bilgi sahibi olan diğer araştırmacı ekibinden oluşur. Bunun sonucunda, kişiler metinlerini kimin eleştirdiğini bilmezler ve hazırlanan değerlendirme yazısı dahilinde tekrar metin içinde düzeltme yapabilirler.

içeriğimizi oylayın
Yazar: Sinan

1982 İstanbul doğumluyum. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimimi İstanbul'da tamamladıktan sonra Çanakkale'ye yerleştim. Birkaç yıllığına ticaret hayatının içinde bulunduğum için aktif olarak ilgilenemediğim programlama ve web tasarım kariyerime, burada içerik yazarlığı yaparak devam ediyorum.

Yorum yapın