Absürdizm Nedir? Absürdizm Felsefesi Hakkında
  1. Ana Sayfa
  2. Genel Kültür

Absürdizm Nedir? Absürdizm Felsefesi Hakkında

Absürdizm (Saçmalık), Fransız bir varoluşçu olan filozof Camus tarafından insanın ve dünyanın çelişkisi varsayımı olarak bilinmektedir. Bir takım yazarlar tarafından saçmalık olarak bilinir ve Camus’nün bir öğretisi olan uyumsuzluk felsefesi ve varlığın saçmalığı öğretisi adlarıyla da bilinir.

Bu akımın en büyük amacı insanların tarihler boyunca yaşamlarında bir anlam bulma arayışını ele alır ve hayatlarını anlamlandırmaya çalışır. Fakat aynı zamanda bu arayışın anlamsız bir çabadan oluşacağını söyler. En temel anlamıyla Tanrı’nın bilinebilir değerli bir amacı olduğuna inanır ve absürdü aradıktan sonra Tanrı’da bulur.

Edebiyatta Absürdizm Akımı

Edebiyatta absürdizm, absürd düşüncenin temsilidir. Bu terim genellikle edebiyat, sanat ve felsefede kullanılır. Saçma, abes, uyumsuz anlamlarına gelmektedir. Bu nokta edebiyatta da absürd olay ve durumları temsil etmek için kullanılır.

Bu akımın en büyük temsilcisi olan Camus tarafından ortaya çıkmıştır. Başkalarına göre “delilik” ya da “abartı” gelen şeylerin ona “saçma” gelmesiyle oluşmuştur ve yazılarını da bu bağlamda yazar. Bu akımın felsefesini ve düşünce biçimini sistemli ve bilinçli bir şekle sokmuştur.

Yarattığı bu felsefeyi “Yabancı” ve “Veba” gibi kitaplarında da ayrıntılı bir şekilde işlemiştir. Hatta Camus, bu şekilde kendi yazı biçemini de oluşturmuştur. Daha sonra varoluşçuluk felsefesi ile ele alınan “Absürdizm felsefesi” ya da bir diğer adıyla “Saçma, uyumsuzluk felsefesi diğer yazarlar tarafından da kullanılmıştır.

Absürdizm Felsefesi Nedir?

Absürdizm Felsefesi Nedir?

Absürdizm felsefe olarak yaklaşımında, Kısaca bu felsefi düşünce, bir yaratıcı olmadığını ve insanlığın evren üzerinde bir anlam bulmasına yönelik çabaların boş bir çaba olduğunu ve eninde sonunda bu anlam aramanın başarısız olacağını savunur.

Absürd akım ile birlikte insanlar yaşamları için bir anlam arayışına girmişler, fayda getirmeyen cevapsız arayışlardan sonra da “”Tanrı`yı  ve dini icat ederek  bu inanca yapışmak “ ya da  Hayatın anlamsız olduğu sonucu” olduğu gibi düşüncelere kapılmışlardır.

Felsefi bakımdan yaşamlarını ve hayatın anlamını araştıran ve bir sonuca vuramayan bir akımın sonucunda çıkan bir varoluşsal yaklaşım da denilebilir. Hatta bazı varoluşçuların bakış açısına göre, herhangi bir yaratıcı olmadığından dolayı insanın ve evrenin herhangi bir anlamı yoktur diye bir düşünceye hâkimlerdir.

Absürdizm Temsilcileri Kimlerdir?

Absürdizm temsilcileri özellikle edebiyatta absürt eserleri oldukça kullanan çok ünlü isimlerdir. Bu isimler hatta dünya edebiyatına yön vermiş ve edebiyatı şekillendirmiş kimselerdir. Camus’un bu akımın en değerli ve önemli temsilcisi olduğunu bilmekle birlikte;

  • Yabancı ve Özeti ile Veba kitabı, Düşüş ve Sisifos Söyleni , Albert Camus
  • Gergedan kitabıyla, Eugen Ionescu
  • Ölümcül Hastalık Umutsuzluk kitabıyla, yine Soren Kierkegaard
  • Korku ve Titreme kitabı ile birlikte, Soren Kierkegaard
  • Godot’yu Beklerken ve Özeti Samuel Beckett tiyatrolarıyla absürd eserler verilirken
  • Dönüşüm kitabı, Franz Kafka`nın değerli kitabı.
içeriğimizi oylayın