İstimalet Politikası Nedir? Amacı Nedir? Kim Kurdu?
  1. Ana Sayfa
  2. Tarih

İstimalet Politikası Nedir? Amacı Nedir? Kim Kurdu?

0

İstimalet politikası, Osmanlı Devleti’nin hoşgörü politikasının adıdır. İstimalet sözcüğünün adlarının anlamından birisi de gönül almadır. Osmanlı’da istimalet politikası hoşgörü politikasıdır. İstimalet politikasının amacı Osmanlı’daki Gayrimüslimlerin hakkını korumak ve onlara hoşgörülü olup onlara yardımcı olmaktır. İstimalet politikası ile Gayrimüslimler, Osmanlı toplum yapısı içinde kendilerini yabancı gibi değil, halktan biri gibi hissederler.

İstimalet Nedir?

İstimalet, meylettirme, gönül alma ve cezbetme anlamındadır. İstimalet politikası Osmanlı’da Gayrimüslim halkı gözetmek ve onları korumak, onları yönetmek anlamında kullanılmıştır. Gayrimüslimlere hoşgörülü olmak anlamında Osmanlı devleti bu politikayı gütmüştür.

İstimalet politikası ile Gayrimüslim halkların Osmanlı toplumunda yabancılık çekmemesi amaçlanır. İstimalet politikası sayesinde Gayrimüslimlerin hakları gözetilir ve devlet, Gayrimüslim tebaanın yönetilmesinde etkin rol oynar. Osmanlı’da yerli halk bazen Gayrimüslim tebaa ile sorun yaşadığı için Osmanlı bu politika ile çözüm bulmuştur.

İlginizi Çekebilir: Osmanlı Devleti’nde İlkler

İskan Politikasının Amacı Nedir?

Osmanlı döneminde fethedilmiş yerlerin Türkleşmesi amacı için uygulanmıştır. İskan politikası, Osmanlı’da fethedilen yerlerin Türkleşmesi için güdülen bir politikadır. Osmanlı devleti kazandıkları toprakların kalıcı olması için bu politikayı uygulamıştır.

Toplumsal düzeni ve kimliği korumak için uygulanan bir politikadır. Osmanlı topraklarını genişletmek istediği için fethettiği yerleri de Türkleştirerek kendi halkına katmayı hedefler. Fethettiği topraklarda egemen olmak isteyen Osmanlı devleti, halkı kendi halkına katmak için Türkleştirir. Bireyler kendi tarihini öğrenmeli ve içinde yaşadığı toplumu anlamalıdır. Bu nedenle iskan ve istimalet politikasının ne olduğunun bilinmesi çok önemlidir.

İstimalet Politikasını Kim Kurdu?

İstimalet politikasını Osmanlılar kurdu. İstimalet politikası, Gayrimüslimleri gözetme ve onlara karşı hoşgörülü olmak için uygulanmış bir politikadır. Kelime anlamı ile istimalet, meylettirme, gönül alma ve cezbetme anlamındadır. İskan politikası ise Türkleşmek için uygulanan bir politikadır.

Osmanlı toplumu fethettiği toprakları Türkleştirmek için İskan politikasını uygulamıştır. İstimalet politikası ise Gayrimüslim halkı korumak ve onlara hoşgörülü olmak için uygulanan bir politika olmuştur. İstimalet politikası sayesinde devlet, Gayrimüslim halkın yönetiminde etkin bir rol oynar. Bireyler kendi tarihlerini anlamak için geçmiş tarihi de öğrenmelidir bu nedenle Osmanlı devletinin politikalarını bilmek önemlidir.

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın