Osmanlı Devleti’ndeki İlkler | Çok Şaşıracağınız Osmanlı İmparatorluğu İlkleri
  1. Ana Sayfa
  2. Tarih

Osmanlı Devleti’ndeki İlkler | Çok Şaşıracağınız Osmanlı İmparatorluğu İlkleri

0

İçindekiler

Osmanlı İmparatorluğu tarih sahnesinde birçok ilki gerçekleştirmesi ile bilinmektedir. Bizler de bu yazımızda 623 yıl hüküm süren Osmanlı Devleti’ndeki İlkler’i sizler için derledik. Dilerseniz, derlememize geçelim:

İlk Osmanlı Padişahı Kimdir?

Osmanlı’nın ilk padişahı, I. Osman Bey’dir. Tahta 1299 yılında çıkmış ve 1324 yılında vefat edene kadar tahtta kalmıştır.

İlk Osmanlı Bizans Savaşı Ne Zaman Gerçekleşti?

Osmanlı Bizans ilk savaş, 18 – 27 Temmuz 1302 tarihleri arasında Bursa iline bağlı Koyunhisar köyünde gerçekleşmiştir. Savaşa, Koyunhisar Muharebesi ismi verilmiştir. Osmanlı ile Bizans arasında yapılan ilk savaş, çeşitli kaynaklarda Bafeus muharebesi olarak da geçmektedir.

İlk Osmanlı Haçlı Savaşı Ne Zaman Gerçekleşti?

Osmanlı’nın Haçlılarla yaptığı ilk savaş 1364 yılında gerçekleşen Sırp Sındığı Savaşı’dır. Osmanlı Devleti’nin Haçlılarla yaptığı ilk savaşı, Osmanlılar kazanmıştır.

Osmanlı’nın İlk Başkenti Neresidir?

Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti bugün Bilecik sınırları içinde kalan Söğüt ilçesidir.

Osmanlı’da İlk Nüfus Sayımı Ne Zaman Yapıldı?

Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk nüfus sayımı, 1831 yılında ve padişah II. Mahmut döneminde yapılmıştır. Bu nüfus sayımının amacı, askere alınacak erkeklerin sayısını tespit edebilmekti.

Osmanlı İlk Dış Borç Ne Zaman Alındı?

Osmanlılar ilk dış borcu, 1854 yılında Kırım Savaşı sırasında İngiltere’den almıştır. Osmanlı Devleti ilk dış borcu, 200.000 Sterlin’dir. 1854 – 1875 yılları arasında, Osmanlı Devleti arka arkaya 127 milyon lira borç almıştır.

Osmanlı’da İlk İç Borçlanma Ne Zaman?

Osmanlı iç borçlanma, ilk kez III. Mustafa zamanında gerçekleşmiştir. Bu borçlanma, esham usulü adını almıştı. Devlet, senet çıkarıp bunları para karşılığı satıyor ve hazinenin ihtiyacı olan geliri sağlamaya çalışıyordu.

Osmanlı’ya Katılan İlk Beylik Hangisiydi?

Osmanlı Devleti’ne katılan ilk beylik, 1361 yılında Karesi Beyliği’dir. Karesi Beyliği, Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye geçişinde büyük rol oynamıştır.

Osmanlı’da İlk Sultan Ünvanı Hangi Padişah Tarafından Kullanılmıştır?

İlk sultan ünvanı alan padişah Osmanlı Devleti’nde Sultan I. Murad’dır. I. Murad, Osman Bey ve Orhan Bey’den sonra üçüncü Osmanlı padişahıdır.

İlk Osmanlı Halifesi Kimdir?

Osmanlılar, 1517 yılındaki Ridaniye Savaşı’nı kazanıp Memlük Devleti’nin varlığına son verdi. Bununla, halifelik ünvanı da Osmanlı padişahlarına geçti ve ilk halife, savaşı kazanan Yavuz Sultan Selim oldu.

Osmanlı İlk Resmi Gazete Hangisidir?

11 Kasım 1831’de yayınlanmaya başlayan Takvim-i Vekayi, Osmanlı Devleti’nin ilk resmi gazetesi olarak bilinmektedir. 1860 yılından itibaren, sadece kanun değişikliklerini ve resmi duyuruları yayınlayan bir gazete haline geldi.

Osmanlı’da İlk Medrese Ne Zaman Kuruldu?

Osmanlı ilk medrese, Orhan Gazi tarafından 1331 yılında İznik’te kuruldu. İlk medrese Osmanlı Devleti tarafından İznik Orhaniyesi ve İznik Medresesi olarak adlandırılmıştır.

Osmanlı Devleti’nde İlk Müderris Kimdir?

İlk Osmanlı müderrisi, 1331 yılında kurulan ilk Osmanlı medreresine Orhan Gazi tarafından davet edilen ve bu daveti kabul eden Kayserili Davud olmuştur.

Osmanlı’da İlk Kütüphane Ne Zaman Kuruldu?

Osmanlı’da ilk kütüphane, Orhan Bey’in Bursa’da kurduğu saray kütüphanesidir. Timur’un 1402’de Ankara Savaşı’ndan sonraki işgalinde yakılıp yıkılsa da, Fatih Sultan Mehmet birçok kütüphane kurmuş ve bu geleneği sürdürmüştür. Osmanlı’daki ilk özel kütüphane ise 1678 yılında Köprülü Fazıl Mustafa Paşa tarafından İstanbul’da kurulmuştur.

İstanbul’u Kuşatan İlk Osmanlı Padişahı Kimdir?

Osmanlı tarihinde İstanbul’u ilk kez kuşatan padişah, 1391 yılında Yıldırım Bayezid, yani I. Bayezid’dir. Bu kuşatma başarısız olmuştur.

Osmanlı Devleti’nde Kanun Üstünlüğü İlk Defa Hangi Dönemde Yürürlüğe Girmiştir?

Osmanlı Devleti’nde hukukun üstünlüğü prensibi ilk kez 1839’da Tanzimat Fermanı ile kabul edilmiştir. Abdülmecid zamanında imzalanıp duyurulan bu fermana göre, padişahın yetkileri sınırlandırılıyor ve anayasa geçişin ilk adımları atılmış oluyordu.

Osmanlı’da İlk Karantina Uygulaması Hangi Padişah Zamanında Olmuştur?

Osmanlı Devleti’nde ilk karantina II. Mahmud zamanında 1831 yılında İstanbul’da çıkan kolera salgını sırasında uygulanmıştır. Halk uygulamaya tepki gösterse de, şeyhülislam fetvası ile dine uygun olduğu ilan edilmiş ve bu şekilde uygulanabilmiştir.

Osmanlı Karantina Adası Nerede?

Osmanlı’da karantina adası, İzmir’in Urla ilçesindedir. 1800’lü yıllardan başlayarak I. Dünya Savaşı’nın sonlarına kadar kullanılan karantina adası, Covid pandemisinin ilk 6 ayında da hasta ağırlamıştır.

Osmanlı Devleti’nin İlk Anayayası

İlk Osmanlı anayasası, 1876 tarihli Kanun-i Esasi’dir. Osmanlı ilk anayasa kelime anlamı, temel kanun, yani anayasa şeklindedir.

Osmanlı’da İlk Düzenli Ordu Ne Zaman Kuruldu?

Osmanlı Devleti’nde ilk düzenli ordu, Orhan Gazi tarafından 1326 – 1328 yılları arasında kuruldu. İlk düzenli ordu Osmanlı Devleti’nde, yaya (piyade) ve müsellem (atlı, süvari) isimli birliklerden oluşuyordu.

Savaş Alanında Şehit Edilen Padişah Kimdir?

Savaş alanında şehit edilen Osmanlı padişahı, Sultan I. Murat’tır. 1389 yılında gerçekleşen Kosova Savaşı’nı kazandıktan sonra savaş alanını gezerken, bir Sırp askeri tarafından hançerlenerek şehit edilmiştir.

Anadolu’da Türk Siyasi Birliğini Sağlayan İlk Osmanlı Padişahı Hangisidir?

Anadolu’da Türk siyasi birliği Yıldırım Bayezid, yani I. Bayezid zamanında sağlanmıştır. Ancak bu birlik uzun ömürlü olmamış, Timur’un 1402’de Ankara Savaşı’nda Osmanlı Ordusu’nu mağlup etmesinden sonra dağılmıştır. Anadolu’da siyasi birliğin kurulması, tam anlamıyla 1545 yılında Yavuz Sultan Selim’in Dulkadiroğlu Beyliği’nin varlığına son vermesiyle gerçekleşmiştir.

Osmanlı Devleti’nin İlk Vakanüvisi Kimdir?

Osmanlı Devleti’nin ilk vakanüvisi, Halepli Mustafa Naima Efendi, ya da kısaca Naima olarak bilinen kişidir. Osmanlı Devleti’nin ilk resmi tarihçisi olan Naima, 1655 – 1716 yılları arasında yaşamıştır.

Osmanlı’nın İlk Deniz Savaşı Ne Zaman Yapıldı?

Osmanlı Devleti’nin ilk deniz savaşı, 1416 yılında Venedikliler ile gerçeklemiştir. Bu savaş, Venedik donanmasının Osmanlı gemilerine saldırması sonucu, Çalı Bey komutasındaki Osmanlı donanması karşılık vermiş ancak daha yeni kurulan Osmanlı donanması, bu savaşta yenilmiştir.

İlk Osmanlı Veziri Kimdir?

Osmanlı’da ilk vezir, Orhan Gazi döneminde, 1320 – 1331 yılları arasında görev yapmış Alaeddin Paşa’dır.

Osmanlı’nın İlk Sarayı Nerededir?

İlk Osmanlı sarayı, inşasına Orhan Gazi tarafından 1326 yılında başlanan Bey Sarayı’dır. Bey Sarayı, Bursa’dadır. Maalesef günümüze kalıntısı ulaşamamıştır.

İlk Osmanlı Parasını Kim Bastırdı?

İlk Osmanlı parası, Osman Gazi tarafından bastırılmıştır. Bu paranın nerede ve ne zaman basıldığı bilinmiyor, ancak 1327 yılında Orhan Gazi tarafından Bursa’da bastırılan sikkeler, günümüze kadar ulaşabilmiştir.

  • Osmanlı’da ilk bakır para Osman Gazi,
  • Osmanlı’da ilk gümüş para Orhan Gazi,
  • Osmanlı’da ilk altın para ise Fatih Sultan Mehmet dönemlerinde basılmıştır.

İlk Osmanlı Vergisi Kimin Zamanında Alındı?

Osmanlı Devleti’nde ilk vergi, Osman Gazi döneminde alınmaya başlanan Bac vergisidir. Pazar yerlerine getirilen her yük için iki akçe şeklinde alınmaya başlanmıştır.

Osmanlı Devleti’nin İlk Siyasi İdeolojisi

Osmanlılarda ilk siyasal ideoloji, 19. yüzyılda imparatorluğu dağılmaktan kurtarmak için Osmanlılık ruhunu yaratmayı amaçlayan Osmanlıcılık ideolojisi idi.

Osmanlı Rusya İlk Anlaşma Ne Zaman İmzalandı?

İlk Osmanlı Rus antlaşması, 1676 – 1681 tarihleri arasında gerçekleşen Osmanlı – Rus Savaşı’ndan sonra 3 Ocak 1681 tarihinde imzalanmıştır. Anlaşma, Osmanlı Devleti, Kırım Hanlığı ve Rusya arasındadır.

Osmanlı’dan Ayrılan İlk Balkan Devleti Hangisidir?

Osmanlı Devleti’nden ayrılan ilk Balkan devleti, 1812 yılında Sırbistan olmuştur.

İlk Matbaa Osmanlı Devleti’nde Ne Zaman Kurulmuştur?

Osmanlı’da ilk matbaa, 16 Aralık 1727 tarihinde İbrahim Müteferrika tarafından kurulmuştur. Osmanlı’da basılan ilk kitap ise, Vankulu Mehmet Paşa’nın “Vankulu Lugatı” isimli eseridir.

İlk Osmanlı Bankası Ne Zaman Kurulmuştur?

Osmanlı’nın ilk bankası devletin himayesinde, 1847 yılında Fransız Jacques Alleon ve Venedikli Theodore Baltazzi tarafından Bank-ı Dersaadet (İstanbul Bankası) adıyla kurulmuştur.

Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki İlk Toprağı Neresidir?

Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de kazandığı ilk toprak parçası, Orhan Bey döneminde Bizans’tan alınan Çimpe Kalesi’dir. Bu kale, savaş yapılmadan, anlaşma ile kazanılmıştır.

Osmanlı’da İlk Otomobil Ne Zaman Kullanıldı?

İlk otomobil Osmanlı Devleti’ne zat’ülhareke ismiyle gelmiştir. Tam zamanı bilinmemekle birlikte, 1900’lerin başlarında olduğu sanılmaktadır. İstanbul sokaklarında ilk otomobili, Mahmut Şevket Paşa ve şoförü kullanmaktaydı. 1905’de yasaklansa da, II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesinden sonra yeniden serbest bırakılmıştır.

Osmanlı’da İlk Top Kullanılan Savaş Hangisidir?

Osmanlı Devleti’nin ilk kez top kullandığı savaş, 1389 yılındaki I. Kosova Savaşı’dır. I. Murat zamanında yapılan bu savaşta, Osmanlı ordusu ile Haçlı ordusu karşı karşıya gelmiş ve Osmanlılar Haçlılar’ı yenmiştir.

Osmanlı Devleti’nde Çıkan İlk Yeniçeri İsyanı Ne Zamandır?

Osmanlı’da çıkan ilk Yeniçeri isyanı, II. Murat’ın tahtı oğlu II. Mehmet’e bırakması sonucu 1446’da gerçekleşti. İsyan sonucunda, II. Murat tekrar tahta geçti ve isyan eden Yeniçerilerin maaşlarına buçuk oranında zam yaptı. Bu olaydan sonra, Edirne’de isyanın gerçekleştiği yerin adı Buçuktepe, isyanın ismi ise Buçuktepe İsyanı olarak kaldı.

Osmanlı Hoşgörü Politikası Nedir?

Hoşgörü politikası Osmanlı’da istilamet olarak isimlendirilir. Bu politika özellikle Balkan ülkelerinde uygulanmış ve halkın beğenisini kazanmıştır. Meylettirme, göze hoş gözüktürme gibi anlamları olan istilamet politikası, genel olarak gayrımüslim halkların yaşam tarzına saygı gösterme şeklinde gerçekleşmiştir. Bu sayede, Osmanlı Devleti hakimiyeti altındaki toprakları uzun yıllar boyunca barış içinde yönetebilmiştir.

Osmanlı’da Yerleştirme Politikasına Ne İsim Verilir?

Osmanlı iskan politikası, fethedilen bölgelerin Türkleştirilmesi için, oraya Türkmen aşiretlerin yerleştirilmesi şeklinde özetlenebilir. Osmanlı Devleti’nde iskan politikası, aynı zamanda isyan çıkan bölgelerdeki halkın başka bölgelere dağıtılarak, toplu isyanların önüne geçilmesini de amaçlamaktadır.

Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki iskan politikası, imparatorluğun kuruluş ve yükselme dönemlerinde başarıyla uygulansa da, ilerleyen dönemlerde o bölgelerdeki toprakların kaybedilmesiyle, büyük göçlere ve acılara neden olmuştur.

Osmanlı’nın İlk Sancağı Nedir?

Osmanlı’nın ilk sancağı Ak Sancak olarak bilinmektedir. Bu sancak, Selçuklu hükümdarı tarafından Osman Gazi’ye gönderilmiştir ve Yavuz Sultan Selim dönemine kadar devletin tek sancağı olarak kalmıştır.

Osmanlı’da İlk Kapitülasyon Kime Verildi?

Osmanlı Devleti’nde ilk kapitülasyonlar Fatih Sultan Mehmet tarafından Venedik Devleti’ne verilmiştir. Bu kapitülasyona göre, Venedikliler İstanbul’da elçi bulundurma hakkına sahip olacaktı. Bu ilk kapitülasyon, siyasi kapitülasyonlardandır.

Osmanlı’da İlk Kağıt Para Ne Zaman Basıldı?

İlk kağıt para Osmanlı Devleti’nde 1840 yılında, Abdülmecid döneminde basılmıştır. Osmanlı döneminde ilk kağıt para, “Kaime-ı Nakdiye-ı Mutebere”, yani para yerine geçen kağıt olarak adlandırılmıştır. Osmanlı ilk kağıt para, günümüzde kullandığımız kağıt paralardan çok, hazine bonosu işlevi görmüştür.

İlk Osmanlı Kadısı Kimdir?

Osmanlı Devleti’nin ilk kadısı Dursun Fakih’tir. Osman Bey döneminde Bilecik’te yaşamış ve 1327’de vefat etmiştir. Osmanlı’nın ilk kadısı olmasının yanısıra, Osman Gazi adına ilk hutbeyi okuyan kişi olarak da bilinmektedir.

Osmanlı’da İlk Şeyhülislam Kimdir?

Osmanlı ilk şeyhülislam, Molla Fenari olarak bilinmektedir. Bu göreve 1424 yılında getirilmiştir.

Osmanlı Devleti’nin İlk Camisi Hangisidir?

İlk Osmanlı camii, İznik’te 1333 – 1334 yıllarında inşa edilen Hacı Özbek Camii’dir.

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın