Kitle İletişim Nedir? Kitle İletişim Araçları Nelerdir?

Kitle iletişimi, iletilmek istenen mesajın, çeşitli teknolojik araçlar kullanılarak yayılmasıdır. Komünikasyon (iletişim) çağında toplulukların çevrimiçi networkler aracılığı ile birbirlerinden haberdar olmaları bu sayede oldukça kolaylaşmıştır. Bir kaynaktan çıkan ileti birçok kişiye aynı anda ulaşabilir ve herkesin o anda geri dönüş sağlayabildiği bir durum ortaya çıkarır.

Bilgi, düşünce ve pratiklerin hızlıca akış içinde gezinmesi sosyal yaşamda kolaylıklar sağlamaktadır ve bunların vericisi daha çok televizyon, telefon, dergiler, posta, telgraf, gazete, radyo, internet gibi örneklerdir.

Kitle İletişim Araçları Nelerdir?

Kitle iletişim araçları 1990’lı yıllarda hayatımıza giren teknoloji ve internetin olanakları ile daha fazla görünür olmuştur. Çeşitli yazılı olanları haricinde uydu ağları ile herkese aynı anda ulaşabilen networkler kurulmaya başlamıştır.

Özellikle, 20. yüzyılın vazgeçilmezleri haline gelen bu nesneler bilgiyi, fikirleri, haberleri, sanat ve eğlenceyi ve daha birçoklarını hayatımıza sokmuştur. Medyanın her türlüsü veya yazılı metinler de buna dahildir. Kitle iletişim araçları örnekleri şu şekildedir:

 • Sinema
 • Televizyon
 • Dergi
 • Gazete
 • Internet
 • Telefon
 • Telgraf
 • Faks
 • Daktilo
 • Mektup
 • Radyo
Kitle İletişim Araçları

Görüldüğü gibi eski kültürel kitle iletişim araçlarının yanında 20. yüzyılın en popüler dijital türleri de mevcuttur. İnsanlar küreselleşen dünyada birbirleri ile artık bir tık uzak mesafede anlaşabiliyor ve konuşabiliyorlar. Bu durum sosyal yaşamı kolaylaştırdığı gibi mesajın ilgili yerlere ulaşmasını da sağlamaktadır.

Kişiler, coğrafi olarak birbirlerinden çok fazla mesafe ile ayrılsa da siber mekânlar onları birleştirmekte ve sürekli bir enformasyon yayılımı sağlamaktadır. Eskiden mektup ve telgraf ile bu gerçekleşirken günümüzde küreselleşen dünyada mobil telefonlar ile bu gerçekleşmektedir. Böylelikle her şey çok kolay elde edilebilir ve bilgi dolaşım içine girmektedir.

Kitle İletişim Özellikleri Nelerdir?

Kitle iletişim özellikleri, mesajın alıcısına ulaşması için geçmesi gereken bazı aşamaları vardır. Bu kaynakların da bireylerin hayatında sağladığı bazı kolaylıklar mevcuttur. Tüm bunları anlamak ve verileri doğru kullanmak siber güvenlik çağında herkesin önemli bir görevidir. Gerek televizyon, radyo, gazete, telefon vb. aletler olsun bir toplumun gelişimi ve ilerlemesi için birbirinden haberdar olması için gerekli aygıtlardır. Peki, kitle iletişimin nitelikleri nelerdir? dendiğinde ise şunlar söylenebilir;

 • Hedef kitlesi geniştir.
 • Çok sayıda grup veya bireyle aynı anda iletişim kurulur.
 • Mesajın iletileceği hedef homojen değil heterojendir.
 • Bireyler birbirlerini hiç tanımıyor olabilir.
 • İletişimci mesajı hedefe iletmeyi amaçladığı için hedef kitleyi tanımamaktadır.
 • Kitle iletişim araçları çeşitli teknik özelliklere sahip olduğu için halk tarafından kolay ulaşılır.

Anlaşıldığı üzere temel meselenin alıcıya iletinin gönderilmesi olan bu komünikasyon konusunda bireyler ve gruplar aynı anda sürece dahil olurlar ve birbirlerinin kim olduğundan dahi haberdar olmazlar. Alma ve verme bakımından mesaj dönüt misali bir uçtan bir uca networkler aracılığı ile ulaşır ve bilgi yayılmacılığı gerçekleşmiş olur. Artık, herkes akıllı telefonlara sahiptir ve çeşitli mobil uygulamalar ile dahi birbirlerinden haber alabilmekte hatta arkadaşlık dahi kurabilmektedir.

Kitle İletişim Araçlarının Önemi Nedir?

Kitle İletişim Araçlarının Önemi

Kitle iletişim araçlarının önemi, insan hayatını kolaylaştırmasıdır. Düşünün ki; Afrika’da bir kasabada yaşayan bireyler dahi artık bilgisayar ve internete sahip iseler ABD’den kişilerle mesaj alabiliyor ve karşılıklı bilgi alış verişi yapabiliyorlar. Telekomünikasyon devrimi sosyalleşmeyi artık dijital ekranlara indirgedi ve enformasyon çok rahat ve zahmetsiz biçimde yapılabilmektedir.

Genelde, yeni medya teknolojileri içerisinde sanal blog veya gazete yayımlanabilmekte gündem bireyler tarafından takip edilebilmektedir. Esasında hiçbir gelişmeyi kaçırmadan toplumun birbirinden haberdar olduğu küresel bir gelişme sürecini ilerletmesi bakımından çok faydalıdır. Kişiler bu mecralarda arkadaşlık kurabilmekte ve böyle siber ortamlarda coğrafi olarak tüm uzaklıkları aşmalarında yardımcı olmaktadır.

Kitle İletişim Kuramları

Kitle iletişim kuramları, medyanın rolünü ve etkisini inceleyen, bunu teorik çerçevede analiz eden görüşleri ifade eder. Bilginin kitlelere nasıl aktarıldığı, iletişim sürecinin nasıl işlediği ve medyanın genel olarak insanların düşünceleri ve eylemleri üzerindeki etkilerini, kitle iletişim kuramları ele alır. En bilinen bazı iletişim kuramları şu şekildedir:

 1. Meyda Etkisi Kuramı: Bu kurama göre, medya bireylerin düşüncelerini şekillendirmede çok etkilidir.
 2. İzleyici Kuramları: İzleyicilerin medya içeriğine nasıl tepki verdiğini ve nedenlerini analiz eder.
 3. Kültür Endüstrisi Kuramı: Frankfurt Okulu’nun etkisini taşıyan bu kurama göre, kültür endüstrisi, sistem tarafından kontrol edilir ve bu şekilde toplumun düşünceleri istendiği gibi şekillendirilir.
 4. Sosyal Etkileşim Kuramı: İletişimin en başta, en temelde sosyal iletişime dayalı olduğu görüşüne dayanmaktadır. İnsanların medya ile aldığı bilgileri, çevresel etkenler sonucu edindiği deneyime göre yorumladığı anlatılır.

içeriğimizi oylayın
Yazar: Sinan

1982 İstanbul doğumluyum. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimimi İstanbul'da tamamladıktan sonra Çanakkale'ye yerleştim. Birkaç yıllığına ticaret hayatının içinde bulunduğum için aktif olarak ilgilenemediğim programlama ve web tasarım kariyerime, burada içerik yazarlığı yaparak devam ediyorum.

Yorum yapın