Oksijen Saf Madde Midir? Yoksa Karışım Mıdır?
  1. Ana Sayfa
  2. Bilim

Oksijen Saf Madde Midir? Yoksa Karışım Mıdır?

Oksijen saf madde midir? Sorusuna şu şekilde cevap verilebilir; Oksijen, yalnızca oksijen molekülleri içerdiği için saf maddedir. Maddeler ikiye ayrılmaktadır: Saf madde ve karışım. Karışımlar, saf maddelerin bir araya gelmesi ise oluşmaktadır. Saf maddeler ise yapısında kendisinden başka bir madde bulunmayan ve tek cins atom içeren maddelerdir. Hem saf maddeler hem de karışımlar doğada bulunabilmektedir.

Oksijen de bir saf maddedir ancak oksijen doğada tek bir atom olarak bulunmamaktadır. Oksijen doğada moleküler halde bulunmaktadır. Atom, elementlerin gözle görülemeyen en küçük parçasıdır. Molekül ise bileşiklerin en küçük birimini ifade etmektedir ve bir arada bulunan atom kümelerini belirtir. Oksijen doğada tek bir atom olarak bulunmaz ancak tek cins molekül içermektedir. Bu da onun saf madde olmasını sağlamaktadır.

Hava Saf Madde Midir? Yoksa Karışım Mıdır?

Hava saf madde mi karışım mı sorusunun cevabı; hava karışımdır şeklinde olmalıdır. Çünkü saf maddeler içerisinde kendisinden başka bir madde bulundurmazlar. Ancak hava oksijen, karbondioksit, kükürt ve karbon bileşikleri gibi kirletici gazlar ve nem gibi birçok farklı maddeden oluşmaktadır. Karışımlar ise saf maddelerin bir araya gelmesi ile meydana geldiğinden dolayı hava da bir karışımdır.

Elementler Saf Madde Midir?

elementler saf madde midir

Elementler saf maddelerdir. Saf maddeler ikiye ayrılır: Elementler ve bileşikler. Elementler aynı tür atomlardan oluşan saf maddeler olarak tanımlanabilmektedir. Bileşikler ise iki veya daha fazla türde elementin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Elementler homojen maddelerdir ve daha küçük bileşenlere ayrılamamaktadır.

Elementler sembollerle gösterilmektedir. Monoatomik, diatomik ve poliatomik olarak sınıflandırılmaktadırlar. Monoatomik elementler doğada tek atomlu halde bulunurken, diatomik elementler doğada ikili moleküller halinde bulunmaktadır. Poliatomik elementler ise ikiden fazla atom içermektedirler.

Saf madde özellikleri

  • Madde 1: Saf maddeler aynı tür taneciklerden oluşmaktadırlar.
  • Madde 2: Saf maddeler homojendirler.
  • Madde 3: Belirli bir kaynama ve erime noktaları bulunmaktadır.
  • Madde 4: Doğada doğal olarak bulunmaktadırlar.
  • Madde 5: Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha küçük bileşenlere ayrılamazlar.
  • Madde 6: Saf maddeler belirli koşullarda belirli öz kütleye sahiptirler.
Umarım yazımızı faydalı ve bilgilendirici bulmuşsunuzdur. Beğendiyseniz, teşekkür olarak sizden yazımızı paylaşmanızı ve daha çok kişiye ulaşmasında yardımcı olmanızı rica ediyoruz.