Akademi Nedir? İlk Akademi Ne Zaman Kuruldu?
  1. Ana Sayfa
  2. Eğitim

Akademi Nedir? İlk Akademi Ne Zaman Kuruldu?

Akademi, genel anlamıyla yükseköğrenim kurumlarına verilen addır. Günümüzde edebiyat, bilim ve sanat konuları için toplanan üyelerin, bu konuların hakkında tartışması için bir araya geldiği kurumlara da denmektedir. Aynı zamanda bir meslek dalı için uygulamalı ve kapsamlı eğitimler veren kurumlar için de bu kavram kullanılmaktadır. Akademi ismi, Atina yakınlarında bulunan Akademeia isimli bir zeytinlikten gelmektedir. Bu bölgede matematik, felsefe ve benzeri konularda dersler veren Platon, burada akademi kurmuştur. Böylelikle akademi kavramı ortaya çıkmıştır.

Akademiler Ne Zaman Kuruldu?

Akademi kavramı, ilk olarak İ.Ö. 387 yılında Platon’un Atina’da kurmuş olduğu felsefe okuluna hitaben kullanılmıştır. Ortaçağ Avrupası’nda kilisenin etkisi altında olan üniversiteler, Rönesans Dönemi ile İtalya’da değişikliğe uğramıştır. Böylelikle pek çok alanda gelişmeler yaşanmıştır. Bu açıdan 1442 yılında Cosimo Medici tarafından Fransa’da Academia Platonica kurulmuştur. Paris’in en ünlü akademisi olan Academie Française, Kardinal Richelieu tarafından 1635 yılında yılında kurulmuştur. 1662 yılında ise İngiltere’de Royal Society adlı bir akademi kurulmuştur. Ardından 1666 yılında, Academi des Sciences, Fransa’da kurulmuştur. Londra’da bulunan Kraliyet Sanat Akademisi 1768 yılında; Kraliyet Müzik Akademisi ise 1822 yılında kurulmuştur.

Saygın akademilerden biri sayılan ve Rusya’da bulunan Bilimler Akademisi 1725 yılında Rus Çarı 1. Petro aracılığıyla kurulmuştur. Türkiye’de ise pek çok sanatçının eğitim aldığı Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 1882 yılında Osman Hamdi Bey tarafından kurulmuştur. Aynı zamanda 1848 yılında Harp Akademisi; 1947 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi; 1937 yılında Polis Akademisi ve 1993 yılında Türkiye Bilimler Akademisi kurulmuştur.

Platon Akademiyi Ne Zaman Kurdu?

Yunan filozoflardan biri olan Platon tarafından kurulan Akademia, M.Ö. 387 yılında Atina’da kurulmuştur. Ardından Platon’un ölümünden sonra, bu gelenek öğrencileri tarafından devam ettirilmiştir. Burada farklı konularda seminer ve dersler verilmekteydi. Bunun yanı sıra, öğretmen ve öğrenciler arasında çeşitli tartışma ve diyaloglar ile öğretim yöntemleri uygulanmaktaydı.

Platon’un Akademisinin Kapısında Ne Yazar?

Platon’un kurduğu akademinin kapısında “Ageometretos medeis eisito!” yazısı bulunmaktadır. Bu yazının Türkçe anlamı “Geometri bilmeyen giremez!” şeklindedir. Bu yazının yazılmış olmasıyla beraber akılcı ve matematiksel düşüncenin önemi vurgulanmıştır. Geometriden kasıt tamamen oranlara ve uyuma olan vurgudur.

İlk Akademiyi Kim Kurdu?

İlk akademiyi kuran kişi, Platon’dur. M.Ö. 4. yüzyılda derslerin verildiği bu okulda, doğa bilimleri, matematik ve yönetim biçimi gibi eğitimler verilmekteydi. Akademinin ilk yıllarında herhangi bir fiziksel yapı bulunmamaktaydı. Bu açıdan dersler için Platon ve öğrencileri zeytinlikte toplanmaktaydı. İlk akademi olarak kabul edilen Platon Akademisi, M.S. 529 yılında çalışmalarına son vermiştir.

Akademik Eğitim Nedir?

Akademik eğitim, öğrenmeyi içeren eğitimlerin genel adıdır. Bazı eğitim sistemleri ve kurumlar, akademik eğitimi üniversite ile eş tutmaktadır. Ancak bu durum her zaman geçerli değildir. Aralarındaki farklardan biri, mesleki eğitim, herhangi bir iş için performans sergileme veya daha iyi bir yaşama hazırlık amacıyla verilmektedir. Öte yandan akademik eğitim, belirli enstitülerde görülebilmektedir. Her ne kadar bilgi her yerden kazanılabilse de bu enstitülerden alınan eğitimler ile sertifika alınmaktadır. Bu eğitim, sadece kitaplardan edinilen bilgilerle sınırlı değildir, aynı zamanda sınıf dışında pratik deneyimlerle de elde edilebilmektedir.

Akademik Eğitimin Amacı Nedir?

Akademik eğitimin amacı, bilgilerin aktarılması, paylaşılması ve becerilerin geliştirilmesidir. Bunun yanı sıra benliğin oluşumu ve görme ile düşünme yollarının gelişiminde, akademik eğitimin büyük bir önemi vardır. Akademik eğitimler, öğrencilerin bireysel farklılıklarını geliştirmeyi, keşfetme becerilerini ortaya çıkarmayı, değer algısını sağlam temellere oturtturmayı hedeflemektedir.

içeriğimizi oylayın