Yükseköğrenim Nedir? TDK Tanımı ve Amacı
  1. Ana Sayfa
  2. Eğitim

Yükseköğrenim Nedir? TDK Tanımı ve Amacı

Yükseköğrenim, TDK sözlük de “Ortaöğretime dayanan ve en az dört yarı seneyi kapsayan her kademedeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin tümüdür. Yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim yapılmaktadır.” Olarak geçmektedir. Kısacası ilk ve ortaöğretimden sonra gelen ve lisans ve ön lisans olarak tanımlanan dört senelik ya da iki üniversite tahsilidir.

Genellikle Türkiye Cumhuriyeti için kaliteli, nitelikli, çalışkan, kendine güvenen insanları yetiştirmek ve bu insanların ülkenin gelişimine katkıda bulunmasını sağlamak adına çalışmalar yapılmaktadır. Yükseköğrenim faaliyetlerinde en fazla tıp fakültelerinin altı senelik bir programı bulunmaktadır. Bunun dışında hukuk fakülteleri de beş senelik bir programa sahiptir.

Genel olarak bu ve bunun gibi fakülteler ülkenin gereksinim duyduğu sağlık, adalet, mühendislik, öğretmen… Vb. Meslek elemanlarının yetişmesinde yükseköğrenimin yeri oldukça büyüktür. Bir devlerin devamını sağlayacak kadrolar ve çalışanlar buralardan seçilmektedir.

Yükseköğrenim Mezunu Ne Demek?

Yükseköğrenim mezunu, özellikle üniversite ya da meslek yüksekokullarından mezun olmuş kimselere verilen isimdir. Ortaöğretim tahsilinin bitmesinden sonra genelde dört senelik lisans programını başarılı bir şekilde bitiren kimselere denmektedir. Aynı zamanda iki senelik meslek yüksekokulu mezunlarına da yükseköğrenim mezunu denilmektedir. Fakat onlar ön lisans kapsamına girmektedir ve iki senelik bir eğitim hayatları bulunmaktadır.

Yükseköğrenim Amacı Nedir?

Yükseköğrenim amacı, fakülteler arasında ve bölümler arasında farklılık göstermektedir. Fakat yine de genel bir takım amaçları bulunmaktadır. Bu amaçların çoğu Türkiye Cumhuriyeti devletine katkı sağlayacak, ülkenin ilerlemesini sağlayacak amaçlardır. Bu bağlamda amaçlar bazıları şu şekildedir:

  • Türkiye Cumhuriyetine bağlı ve vatanını seven bireyler yetiştirmek,
  • Türkiye’yi ileriye taşıyacak geleceğin ülkesinde önemli rol oynayacak bireyleri yetiştirmek,
  • Ülkeye katma değer sağlayacak bireyleri desteklemek ve onların çalışmalarında yardımcı olmak,
  • İyi birer insan ve çevresine faydalı bireyler yetiştirmek,
  • Gelişmiş, günceli ve dünyayı takip eden bireylerin sayısını arttırmak,
  • Dünya da yaşıtları ile yarışabilecek düzeyde fikirler sunmalarını sağlamak ve fikirleri gerçekleştirmek,
  • Devlet kurum ve kademeleri ile birlikte aynı zamanda özek sektöre kaliteli elemanlar yetiştirmek,
  • Devletin sağlık sektörünün ya da adaletinin ayakta kalmasını sağlayacak bireylerin varlığını arttırmak ve ülkenin kaliteli öğretmenlere ulaşmasını sağlamak. Gibi birçok amacı bulunmaktadır. Bu amaçlar fakülteden fakülteye bölümler içerisinde dahi değişebilmektedir.
Umarım yazımızı faydalı ve bilgilendirici bulmuşsunuzdur. Beğendiyseniz, teşekkür olarak sizden yazımızı paylaşmanızı ve daha çok kişiye ulaşmasında yardımcı olmanızı rica ediyoruz.