Bitkisel Atık Yağların Geri Dönüşümü Neden Önemlidir?
  1. Ana Sayfa
  2. Çevre Bilinci

Bitkisel Atık Yağların Geri Dönüşümü Neden Önemlidir?

0

Bitkisel atık yağların geri dönüşümü yapılmadan kontrolsüzce doğaya terk edilirse doğanın yani havanın, suyun ve toprağın kirlenmesine neden olur. Bitkisel yağlar yani ayçiçeği yağı, pamuk yağı, zeytinyağı, mısır, soya gibi tohumların sıkılmasıyla elde edilen yağlardır. Bu yağların kullanılmasıyla atık yağ oluşur.

Atık Yağların Geri Dönüşümü İle Hangi Yağlar Elde Edilir?

Bitkisel yağlardan kimya sanayinde kullanılacak hammadde, petrol ile karıştırılarak araçlarda kullanılabilecek ozon tabakasına daha az zararlı yakıt ve külçe sabun elde edilmektedir. Türkiye de atık yağları bakanlıkça izin verilen tesisler tarafından geri dönüşüm yapılmaktadır. Geri dönüşümü sağlanan yağlar hem çevre kirliliğine neden olmamakta hem de ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır.

Bitkisel Yağ Atıkları Geri Dönüştürülebilir Mi?

Bitkisel yağ atıkları geri dönüştürülebilinir. Geri dönüşümü bakanlıkça izni olan çevre lisansına sahip tesisler tarafından yürütülür. Kontrol ilgili bakanlık tarafından “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” dikkate alınarak sağlanmaktadır.

Atık Yağların Geri Dönüşümü ile Ne Üretilir?

Atık yağların geri dönüşümü ile meydana gelen kazanımlar yarı mamül ve ürün olmak üzere iki başlık altında incelenebilinir. Geri dönüşümle birlikte sabun, kimya sanayine hammadde ve çevre kirliliğini azaltmaya yönelik olarak petrol ile karıştırılan biodizel maddeleri üretilmektedir.

Kızartma Yağı Geri Dönüştürülür Mü?

Kızartma yağı geri dönüştürülebilinir. Geri dönüşüm hem ülke ekonomisi adına hem çevre kirliliğinin engellenmesi adına oldukça önemli bir konudur. Az miktarda atık yağın doğaya karışması birçok doğal kaynağımızı tahrip edecektir. Ev ya da sanayi fark etmeksizin doğaya karışan az miktarda atık yağ doğadaki kaynakların yanı sıra canlı hayatını ve ekosistemi de tahrip etmektedir. Lavabolardan dökülen yağ kanalizasyon borularını tıkar. Denize ulaşan atık yağlar ise deniz yüzeyini kaplayarak deniz altı ile oksijen bağını keserek yaşayan canlıların telef olmasına neden olmaktadır. Bitkisel atık yağların döküldüğü sular arıtılamaz hale gelmektedir. Bu durum canlı yaşamını ve canlı çeşitliliğini ciddi bir şekilde tehdit etmektedir. Yine toprağa karışan atık yağlar verimin düşmesine neden olmaktadır. Bu bilinç ile atık yağları lavabo ve çöp içine dökmek yerine atık yağ toplama kutularına atmak her vatandaşın görevidir.

içeriğimizi oylayın

Yorum Yazın