Cumhuriyetten Önce Ülkemiz Nasıl Yönetiliyordu?
  1. Ana Sayfa
  2. Tarih

Cumhuriyetten Önce Ülkemiz Nasıl Yönetiliyordu?

Cumhuriyetten önce, Osmanlı padişah döneminin saltanatı hakimdir. Bu nedenle, Türkiye padişahların emri ile yönetilmekte ve yöneticiler padişah soyundan gelmektedir. Konuşulan dil Türkçe değil, Osmanlıcadır ve buna yönelik olarak eğitimler verilmiştir.

Tahta çıkan padişahlar, bir öncekinin oğlu olduğu için saltanat sistemi mevcuttur. Eğitim sistemi medreselerde verilmekte ve buna yönelik akademik düzenlemeler yapılmaktadır. Halkın yönetim içerisinde herhangi bir söz hakkı olmadığı ve kararların padişah eliyle alındığı bir şekilde yönetilme vardır. Ülke, Osmanlı döneminde hanedanın ortak malı olarak sayıldığından dolayı karar hanedanların olmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra ülkede halk söz hakkı edinmiş ve tamamen yönetim biçimi değişmiştir.

Monarşi Nedir?

Monarşi, kralın yönetiminde olduğu bir devlet modeli olmakla birlikte, saltanat sistemi ile kararların verildiği bilinir. Kraliyet ailesi, yani monark olarak bilinen ailenin yönetiminde bir devlet yapısını ifade etmektedir. Devlet başkanı, ölene kadar yetkiyi elinde tutan kişi olmakla birlikte yönetilen halkın yönetimde hiçbir söz hakkı yoktur.

Tüm kararnameler, monarkın izni ve iradesiyle çıkarılır ve ondan onam alınır. Cumhuriyetin aksine, demokratik bir düzen yoktur yani, halk alınan kararların karşısında uyum sağlayan bir konumda olmalıdır. Padişah öldüğü zaman, yetkisi oğluna veya kardeşine geçer çünkü bir nevi saltanat sisteminin olduğu söylenebilir. Suçu ve cezayı verme yetkesi de kralın elinde olduğundan dolayı iktidar katı formdadır.

thumbnail
Önerilen Yazı
Nutukta Nelerden Bahsediliyor? Geçen Konular Neler?

Cumhuriyet Nedir?

Cumhuriyet, kamusal bir forma sahip halkın yönetime demokratik katılımını içeren seçimin ve parlamentonun sözünün geçtiği yönetim şeklidir. Yönetime gelen başkan, halkın oy birliği ile seçmiş olduğu kişidir ve halkın görüşlerine önem verir.

Farklı grupların görüşleri kamuoyunda duyulabilir ve fikirler değerlendirilebilir. Halkın iradesinin ön planda olduğu devlet modeli olduğu için halk, seçtiği başkanın olumsuz yönlerini görürse bir sonraki seçimde başka birisini seçme özgürlüğüne sahiptir. Salt önemli olgu, yönetimde tepeden inme bir yaklaşımın olmadığı aksine, vatandaşların haklarının olduğu ve insan olarak bu haklardan yararlandıkları görülür. Yasalar dogma olarak bireyin üzerine inmez tersine, bireyler vatandaş olarak kendilerini savunma ve ifade hakkına sahiptir.

içeriğimizi oylayın