Milli Monarşi Nedir? Nasıl Ortaya Çıktı?
  1. Ana Sayfa
  2. Tarih

Milli Monarşi Nedir? Nasıl Ortaya Çıktı?

Milli monarşi, devlet yönetiminin sadece bir kişiye ait olduğu ve yönetilme tarzının ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği yönetim şeklidir. Eski dönemlerden beri en çok kullanılan yönetim şekli olan monarşi, devletin başında bulunan kişinin elinde bulunan yetkiye yaşamı boyunca sahip olması anlamına gelir.

Milli monarşide devletlerin belirli kuralları bulunmaktadır. Tüm yetkililer hükümdarın tekelinde bulunduğu için ülkenin yönetilme tarzında ülkeden ülkeye değişiklikler bulunmaktadır. Monarşi ile yönetilmekte olan ülkeler, ortadaki bu farklılığı ifade etmek için milli monarşi kelimesini kullanırlar.

Milli monarşi, monarşinin ulusallığı olarak da ifade edilmektedir. Aynı zamanda milli monarşi için saltanatın başka bir adı da denmektedir. Milli monarşide seçim dışı yöntemler tercih edilmektedir.

Milli Monarşi Nasıl Ortaya Çıktı?

15. yüzyıl itibari ile derebeylikler birleşerek tek yönetim altında toplanmaya başladı. Bu hareket sonucunda mutlakıyet anlayışı oluştu. Özellikle Avrupa ekonomisinin büyük değişimler geçirmesi, yönetimde de büyük değişimlerin yaşanmasına neden oldu. Bu süre zarfında madeni eşyalar değer kazanırken merkantalist ekonomi politikası ise benimsenmeye başlandı.

15. yüzyıl itibari ile Avrupa içerisinde söz sahibi olan İspanya Krallığı ile Osmanlı Devleti, yerini İngiltere ile Fransa’ya bıraktı. Otuz yıl savaşlarının ardından ise kazanılan zafer ile Fransa kralları tam olarak mutlakıyeti sağlamayı başardı.

17. yüzyılın bitimine doğru aydınlanma çağının başlangıcı ile mutlakıyet anlayışı da düşüşe geçti. Rönesans ile reform hareketlerinin Avrupa insanlarına getirmiş olduğu yeni özgürlükler sonucunda halk, mutlakıyete karşı başkaldırı düzenleyerek kendini gösterdi. Bu nedenle bazı ülkelerde kralların yetkisi kısıtlandırıldı.

Osmanlı Devleti Hangi Sistemle Yönetiliyordu?

Osmanlı Devleti, Osmanoğlularının saltanatına dayalı olarak yönetilmekteydi. Bu nedenle Osmanlı Devleti, halk saltanatı ve hilafetine dayanan yönetim anlayışını benimsemişti. Saltanat ve hilafete dayalı yönetim anlayışı, bu nedenden dolayı bir yönetim kültürüne dönüşmüştü.

Osmanlı Devleti’nin yönetim şekli merkez, taşra ve toprak yönetimi olmak üzere üçe ayrılır. Bazı yerler Osmanlı’nın padişahı tarafından seçilen kişiler tarafından kontrol edilip yönetilirken bazı yerler ise padişah tarafından yönetilir. Merkez yönetimi içerisinde Osmanlı soyundan gelmekte olan padişah bulunur.

içeriğimizi oylayın