Hava Çözelti Midir? Hava Nasıl Bir Karışım?
  1. Ana Sayfa
  2. Bilim

Hava Çözelti Midir? Hava Nasıl Bir Karışım?

Hava çözelti midir? Sorusunu yanıtlarken ilk olarak dayanaklarından bahsedelim; Çözeltiler homojen bir karışım olmaktadır. Homojenlere homojen dememizin sebebi ise her bölgeye eşit olarak dağılmasındandır. İki madde birbiri ile homojen olarak karışması olayına çözünme denilmektedir. Bu karışan maddelere genellikle çok olana çözücü, az olan miktardakine ise çözünen denilmektedir. Çözücünün katı olmadığı, çözünenin de sıvı olmadığı durumlar da vardır.

Saf maddeler homojen olup kendisinden başka maddelerle ayrıştırılmamaktadır. Belli bir öz kütleye sahip olup aynı tür taneciklerden oluşmaktadır. 

Hava homojendir. 2 farklı maddenin bir araya gelmesiyle oluşmamaktadır. Tek bir madde halinde gözükmektedir. Örneğin, hava, su, toprak ve ateş 4 elementtir ve elementler tek tür atomdan oluşmaktadır. Sonuç olarak; hava, homojen bir maddedir yani çözeltidir.
 

Hava Nasıl Bir Karışım?

Karışımlar, doğadaki maddeler genellikle saf halde bulunmamaktadır. Normal yaşantınızda gördüğünüz maddeler genellikle karışım halindeki maddelerdir. Soluduğumuz hava yediğimiz yemekler, süt, çikolatalar, kek, meyve suyu hatta kullandığımız madeni para bile farklı türde maddelerin karışımından oluşmaktadır. Karışımı oluşturmakta olan maddeler karışım içerisinde dağılma şekillerine göre; homojen ve heterojen olarak ikiye ayrılmaktadır.

Hava, homojen bir karışım olmaktadır. bu karışımın içinde %78 azot (N), %21 oksijen (O) geriye kalan %1’lik kısımda ise argon, karbondioksit ve daha az oranlarda diğer gazları barındırmaktadır. Ancak havaya karışmış olan tozlar ve gazlar örnek olarak egzoz gazlarını da barındırmaktadır.

tozlu hava cozelti mi

Tozlu Hava Çözelti Mi?

Çözeltiler homojen bir karışım olmaktadır. Homojenlere homojen dememizin sebebi ise her bölgeye eşit olarak dağılmasındandır. İki madde birbiri ile homojen olarak karışması olayına çözünme denilmektedir.

Maddelerin, farklı maddeler içinde gözle görülemeyecek yani moleküler boyutta çözünmesi ve homojen bir karışım oluşmasına çözelti denilmektedir. Bu fiziksel değişime örnektir. Hava standart hava olup ne kadar tozlu olsa dahi standart hava ile aynı özellikte olur yani homojen olup çözeltidir.

Tozlu Hava Aerosol Mudur?

Aerosol, kimya literatüründe yer alan bir kavramdır. Gaz halinde bulunmakta olan herhangi bir kütle içerisinde asaltı halde bulunmakta olan sıvı ve katı parçacıkların meydana getirdiği, ince karışımlara verilen isimdir. Aerosol örneğine doğada sıkça karşılaşılmaktadır. Bulutlar, yere yakın olan yerlerde oluşan sis ev ve fabrika bacalarından çıkan duman, aerosol karışımlara örnek olarak verilebilir.

Hava homojen bir karışım olmasına rağmen tozla birlikte heterojen bir karışım olur. Toz katı bir madde olmasına rağmen çok küçük taneciklerden oluşmasından dolayı sıvı gibi akışkanlık göstermektedir. Hava ve katı birleşimi olan tozlu hava aerosoldür.  

Tanecik boyutu farkıyla süzme yöntemi kullanılmasıyla tozlu hava karışımı fiziksel olarak birbirinden ayrılabilir. Süzme yöntemi ile ayırma katı-sıvı heterojen karışımlarda kullanılmasına rağmen tozlu hava gibi katı-gaz karışımların ayrıştırılma yönteminde kullanılmaktadır. süzme yöntemi ile tozlu hava filtreden geçirip bileşenlerine ayrıştırılır. Araba, baca klima vb. filtreleri gibi. Toz ve gaz  maskelerinde süzme yöntemi kullanılarak bileşenlerine ayrıştırılması sağlanır.  

içeriğimizi oylayın