Duman Karışım Mıdır? Saf Madde Midir? Yoksa Çözelti Midir?
  1. Ana Sayfa
  2. Bilim

Duman Karışım Mıdır? Saf Madde Midir? Yoksa Çözelti Midir?

Duman, içerisinde farklı bileşenleri bulundurmasından dolayı karışımdır. Bu bakımdan kesinlikle duman hakkında saf maddedir gibi bir yorumda bulunulmamalıdır. Fakat yine de burada dumanın karışım olduğunu anlamak adına saf madde ve karışım ayrımını iyi bilmek gerekmektedir.

Saf madde, içerisinde tek bir maddenin bileşenlerinin varlığı ile oluşmuş maddelerdir. Bu yüzden içinde başka maddeler bulunmamaktadır. Tektir ve saflık özelliği bulunmaktadır. Duman açısından düşündüğümüzde dumanın içerisinde birden çok madde olduğu anlaşılmaktadır. Bu da bizi karışıma itmektedir.

Karışım ise; heterojen karışımlar ile birlikte homojen olmak üzere iki kola ayrılmaktadır. İçerisinde maddelerin karışımından tek bir madde gibi görünüm varsa homojen bir karışım bulunmaktadır. Eğer farklı maddeler ve renkler bulunuyorsa ise heterojen karışım olmaktadır. İçerisinde birden fazla maddenin molekülü bulunmaktadır.

Duman Ne Tür Bir Karışımdır?

Duman Heterojen Bir Karışım Mıdır? Sorusunun cevabı burada öne çıkmaktadır. Duman görüntü bakımından tek bir madde gibi görünse de heterojen bir karışım olduğu bilinmektedir. Yani karışımı oluşturan maddeler her yere eşit şekilde dağılmamıştır. Bu yüzden de dumanın heterojen karışım olması kaçınılmazdır. Renginden ve uzaktan görüntüsünden dolayı homojen karışımlarla karışmaktadır. Buna dikkat etmek gerekmektedir.

Duman Homojen Bir Karışım Mıdır?

Duman görüntü bakımından homojen karışımlara benzemektedir. Fakat kesinlikle heterojen karışı oluşturmaktadır. Karışımı oluşturan maddeler her yere eşit ve etkili bir şekilde dağılmış olsaydı o zaman kesinlikle homojen karışımı temsil etmiş olurdu. Bu yüzde sadece görünümüne bakarak dumanının karışım özelliği hakkında yorum yapılmamalıdır.

Baca Dumanı Nasıl Bir Karışımdır?

Baca dumanı karışımı ve diğer yollarla üretilmiş dumanlar hakkında çok bir farklılık bulunmamaktadır. Heterojen yapısı ile baca dumanı da heterojen karışımı temsil etmektedir. Genel itibarı ile dumanın yapısı aynı olduğundan karışımının farklı olması beklenmemelidir.

Duman Bir Çözelti Midir?

Çözelti, iki ya da daha fazla maddenin bir araya gelmesi sonucunda aynı oranda ve maddenin her yerine eşit düzeyde yayılarak oluşan homojen karışımlara denmektedir. Bu yüzden duman bir çözelti midir? Sorusunun cevabı heterojen olmasından dolayı değildir. Heterojen karışımlarda çözelti olma ihtimali bulunmamaktadır.

Duman Saf Madde Midir?

Duman içerisinde birden çok madde bulunmaktadır bu nedenden dolayı da saf madde değildir. Karışım olarak bilinmektedir.

içeriğimizi oylayın