Ücretsiz İzinde Hizmet Puanı Alınır Mı? Tüm Detaylar

Ücretsiz izin, farklı nedenlerden ötürü gerekli olduğunda tarafların anlaşması halinde sağlanmaktadır. Ücretsiz izin tanımı itibariyle tarafların anlaşması halinde çalışanın ya da memurun belirli süreler kapsamında işten ayrılması, iş sözleşmesinin askıya alınmasıdır. Ücretsiz izin işten çıkma anlamı taşımaz ve belirlenen süre sonrasında çalışan tekrar işine dönebilir.

Ancak ücretsiz izin süresinde işçiler ve memurlar için maaş ödemesi yapılmaz, aynı zamanda 90 günlük primleri bulunmuyorsa da hastanelerden 10 günün sonunda ücretsiz olarak yararlanamazlar. Ücretsiz izin süresi kapsamında memurlar hizmet puanın devam edip etmeyeceğini merak etmektedir. İlgili 657 sayılı kanun kapsamında belirlenmiş olan 29’uncu maddeye göre askerlikte geçen süreler dışında izinli olarak geçen süreler hizmet puanına dahil edilmemektedir.

Doğum İzninde Hizmet Puanı Alınır Mı?

Kadınlar için mümkün olan doğum izni süresince hizmet puanı işlemeye devam etmektedir. Hamile olanların 8 hafta doğum öncesinde, 8 hafta da doğum sonrasında toplamda 16 hafta olacak şekilde doğum izinleri ücretsiz izin olarak kabul edilmez. Bu sürede ücret almaya devam ettikleri gibi aynı zamanda sigortaları da işler. Bu yüzden 16 haftalık izinde hizmet puanı işlemeye devam etmektedir. Ancak 16 haftalık doğum izninin dışında ilave olarak alınmış ücretsiz izin süresinde hizmet puanı alınmamaktadır.

Ücretsiz Doğum İzni Görevden Sayılır Mı?

Ücretsiz doğum izni, toplamda 16 haftalık yasal olarak verilen doğum iznine ilave talepte bulunmaktır. Bu kapsamda 16 haftadan sonra ücretsiz izin alanlar doğum gerekçesiyle olsun ya da olmasın görev süresi kapsamında bugünleri saydıramaz.

Ücretsiz İzinde Sigorta Primi Ödenir Mi?

Ücretsiz izin tarafların anlaşması halinde belirlenen süreler kapsamında yapılmaktadır. Esasında bu süreçte iş sözleşmesi askıya alındığı için sigorta primi ödenmez. Sigorta primi ödenmediği için hastanelerde sağlık hizmetleri almak da ücretli olabilmektedir. Ancak daha önceden çalıştığı kurumda kesintisiz şekilde 90 günlük primi bulunanlar 100 gün boyunca hastanelerden yararlanmaya devam eder.

Ücretsiz İzinde Sigorta Devam Eder Mi?

Ücretsiz izin sürecinde sigortadan çıkış yapılmaz ancak prim ödemesi gerçekleşmez. Bir tür askıya alınan sigorta, çalışmaya devam edildiğinde tekrar sürecektir. Ancak ücretsiz izinde geçen günler prim günü olarak kabul edilmediğinden emeklilik süresini etkileyecektir. Örneğin 2 ay ücretsiz izin almış kişiler 2 ay daha geç emekli olacaktır.

Ücretsiz İzni Biten Memur Ne Yapmalı?

Memurlar için ücretsiz izin askerlik ve doğum izni dışında 5 hizmet yılını tamamlamaları sonucunda verilmektedir. Bunun sonucunda alınan ücretsiz izin sonunda memur izin süresinin bitimini takip eden gün görevine başlamak durumundadır. Diğer yandan almış olduğu ücretsiz izin süresinin tamamlanmasını beklemeye de gerek yoktur. Eğer memur ücretsiz izin süresinin bitiş tarihinden daha önce işine dönmek istiyorsa dilekçe ile çalıştığı kuruma durumu bildirerek görevine dilekçenin kabulü ile dönüş yapabilir.

içeriğimizi oylayın
Yazar: Sinan

1982 İstanbul doğumluyum. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimimi İstanbul'da tamamladıktan sonra Çanakkale'ye yerleştim. Birkaç yıllığına ticaret hayatının içinde bulunduğum için aktif olarak ilgilenemediğim programlama ve web tasarım kariyerime, burada içerik yazarlığı yaparak devam ediyorum.

Yorum yapın