Memur Kaç Gün Rapor Alırsa Maaştan Kesilir?
  1. Ana Sayfa
  2. Ekonomi

Memur Kaç Gün Rapor Alırsa Maaştan Kesilir?

0

Devlet memurları hastalıktan ötürü rapor alabilmektedir. Bu konuda ilgili düzenlemeler 657 sayılı devlet memurları kanunu çerçevesinde 158’inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre hastalıkları yüzünden resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi görülmekte olan tedavi süreleri hariç olacak şekilde bir takvim yılı içinde kullanılacak hastalık izin süreli toplamının 7 günü geçmesi durumunda aşan sürelere isabet edecek zam ve tazminatlar yüzde 25 oranında eksik ödenmektedir. Bu kapsamda 7 günü geçen süreler kapsamında maaştan kesinti yapılmaktadır.

İçindekiler

Memur 10 Günden Fazla Rapor Alırsa Ne Olur?

Memur 10 günden fazla rapor alırsa bu durumda 7 gün rapor süresi toplam rapor gününden çıkarılarak maaştan yüzde 25 oranında kesinti yapılmaktadır. Kesinti tüm maaş üzerinden yapılmamaktadır. Alınan zam ve tazminatlar yüzde 25 oranında eksik ödenmektedir. Örneğin bir memur 11 gün rapor alırsa bu durumda 11-7=4 günlük süre üzerinden kesintisi yapılacaktır. Ancak sağlık kuruluşu tarafından düzenlenen rapor kapsamında hastalık izni, kanser, verem, akıl hastalığı gibi tedavisi uzun süren hallerde, uzun süreli tedavi gerektiren hastalık halinde maaştan kesinti yapılmamaktadır.

Bir Memur Kaç Gün Rapor Alabilir?

Memur bir takvim yılı içerisinde en faz 10 gün süreyle rapor alabilmektedir. Bu raporun alınması için de ayakta tedavi kapsamında mutlaka hekim tarafından hazırlanacak rapor geçerli olmaktadır. Ancak tedavisi uzun süren hastalıklarda farklı hekimlere hazırlatılmak kaydıyla üç ilave 10 günlük rapor alınabilmektedir. Bu durumda da toplamda 40 gün hastalık tedavisinin süresine göre rapor alınabilir. Kanser, verem, akıl hastalığı gibi tedavisi 40 günü de aşabilecek türden olan hastalıklar için ise sağlık heyeti kapsamında belirlenmiş olan rapor süresi geçerli olmaktadır.

İlgili içerik: Memurluktan İstifa Edip Başka Kuruma Geçiş Nasıl Olur?

Memur Nasıl Rapor Alır?

Memur rapor almak için doktora gitmek durumundadır. Doktor tarafından yapılacak muayene sonrasında hastalığı ile ilgili olarak rapor hazırlanacaktır. İlgili rapor alındıktan hemen sonra amire iletilmelidir. Eğer hemen raporun iletilme durumu söz konusu değilse bu durumda amire bilgi verilmeli ve amirin belirleyeceği tarihte rapor kendisine iletilmelidir.

Devlet Memuru Bir Yıl İçinde Kaç Gün Heyet Raporu Alabilir?

Devlet memuru bir yıl içinde en fazla 40 gün süreyle heyet raporu alabilir. Ayakta tedavilerde tek hekim raporu ile memurlar için en çok 10 gün süreyle rapor verilmektedir. İstirahat sonrasında kontrol muayenesinin raporda ifade edilmişse toplam süre 20 günü geçmeyecek şekilde istirahat uzatılabilmektedir. Yirmi günü geçen raporlar ise sağlık kurulu tarafından verilmektedir. Bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından ayakta tedavi kapsamında verilen istirahat süresi toplamda 40 günü geçememektedir. Eğer hastalığa bağlı olarak rapor gerekiyorsa heyet raporu, hastalığın tedavisine göre raporu uzatabilmektedir.

Hastanede Yatan Memurun Maaşı Kesilir mi?

Hastanede yatan memurun maaşından herhangi bir kesinti yapılmamaktadır. Kesinti ayaktan tedavi kapsamında alınmış raporlar kapsamında yapılmaktadır. Ancak hastalığı yüzünden hastanede yatan memurların maaşlarına kesinti uygulanmamaktadır.

Memur Rapor Kesintisini Geri Alabilir mi?

Memur için rapor kesintisi hastalıkta geçirdiği sürelerde görevine gidemediği için yapılmaktadır. Bu yüzden memurların raporları kapsamında kesilmiş olan tutarı geri almaları olanaklı değildir.

2 Gün Rapor Maaştan Kesilir mi?

2 günlük rapor alan memurlar için maaşlarından herhangi bir kesinti yapılmaz. 2 güne kadar olan raporlar SGK tarafından karşılanmaktadır. Bu yüzden 2 günlük raporlar için maaşlarında herhangi bir azalma meydana gelmez.

Sözleşmeli Personel Kaç Gün Rapor Alırsa Maaşından Kesilir?

Sözleşmeli personelin hastalık raporu 2 günden fazla ise ilave günler için iş göremezlik ücreti düşülmektedir. Başka bir deyişle sözleşmeli personel 5 günlük rapor aldıysa 5 günün tamamı maaşından düşer ancak 2 günlük süreye denk gelen tutar SGK tarafından kendisine ödenir. Bu kapsamda da 3 günlük kesinti yapılır.

Umarım yazımızı faydalı ve bilgilendirici bulmuşsunuzdur. Beğendiyseniz, teşekkür olarak sizden yazımızı paylaşmanızı ve daha çok kişiye ulaşmasında yardımcı olmanızı rica ediyoruz.

Yorum Yazın