Bilançoda Varlık ve Kaynak Toplamları Eşitse Bu Duruma Ne Denir?
  1. Ana Sayfa
  2. Ekonomi

Bilançoda Varlık ve Kaynak Toplamları Eşitse Bu Duruma Ne Denir?

0

Bilançoda varlık ve kaynak toplamlarının birbirine eşit olmasına bilanço temel denkliği denir. Bilanço temel denkliği ise şu şekilde açıklanabilir; bilançonun yapısı varlık ve kaynak olmak üzere iki bölümden oluşur. Bir bilançoda her bir varlığın mutlaka bir kaynağı olmak zorundadır. Bu yüzden bilançonun temel denkliğini şu şekilde tanımlayabiliriz. Bilançonun Temel denkliği varlıkların ve kaynakların birbirine eşit olması durumudur. Bu her durumda aynı olmak zorundadır.

Toplam Varlık = Toplam Kaynak

Yukarıdaki eşitliği biraz daha açacak olursak:

  • Duran Varlıklar + Dönen Varlıklar = Öz Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar + Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
  • Varlıklar = İşletme sahiplerinin işletmeye koymuş oldukları değerlerdir. ( Para, çek, bina, arazi vb… )
  • Kaynaklar = İşletmelerin gelir elde etmek için başvurdukları yollardır
Umarım yazımızı faydalı ve bilgilendirici bulmuşsunuzdur. Beğendiyseniz, teşekkür olarak sizden yazımızı paylaşmanızı ve daha çok kişiye ulaşmasında yardımcı olmanızı rica ediyoruz.

Yorum Yazın