Mutlak Nem Nedir? Formülü ve Görüldüğü Yerler
 1. Ana Sayfa
 2. Bilim

Mutlak Nem Nedir? Formülü ve Görüldüğü Yerler

Mutlak nem, havanın hacim birimi başına içermekte olduğu su buharının gram cinsinden değerindir. Mutlak nem, bağıl neme göre daha az kullanılmaktadır. Hacmin esas olarak kullanıldığı bu değerlendirme içerisinde havanın içermekte olduğu su buharı miktarı, sıcaklığa göre değişiklik gösterir.

Mutlak nem, basınç değişikliklerine maruz kalsa da hacme girmekte olan hava miktarının değişmemesi nedeni ile içeride tutulabilmekte olan su buharı miktarı yalnız sıcaklık değerlerinden etkilenmektedir. Atmosferde bulunmakta olan bu nemi higrometre adı verilen alet ile ölçmek mümkündür.

İçindekiler

Mutlak Nem Nerelerde Görülür?

Mutlak nem görülen yerler, yüksek sıcaklık ve buharlaşmaya elverişli olan yüzeylerdir. Bu bilgiye bakılarak mutlak nem görülen yerler hakkında şunlar söylenebilir:

 • Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe mutlak nem miktarı azalır.
 • Kıyılardan iç kısımlara doğru gidildikçe sıcaklık azalacağından mutlak nem azalır.
 • Deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldığı zaman mutlak nem azalış gösterir.

Dünya üzerinden nemli olan bölgeler hem suyun fazla olduğu hem de nem bulunmakta olan yerlerdir. Mutlak nemin daha fazla görüldüğü yerler şu şekilde sıralanabilir:

 • Ekvatoral bölge
 • Ilıman Okyanus İklim Bölgeleri
 • Kuzey Amerika Doğu Kıyıları
 • Muson Asya’sı
 • Türkiye’de Akdeniz Kıyıları

Mutlak Nem Nasıl Bulunur?

Mutlak nem bulma, higrometre adı verilen alet ile yapılmaktadır. Mutlak nem, bağıl nem formülünden yola çıkılarak bulunmaktadır. Ortamın mutlak nemini bulma işlemi higrometre adı verilen ölçüm aleti kullanılarak yapılabildiği gibi formüldeki diğer değerlere göre hesaplanarak da bulunabilir. Bu nedenle havada bulunan doymuş su buharı basıncının ya da bağıl nemin değişmesi sonucunda değişiklik göstermektedir.

Mutlak Nem Formülü Nedir?

mutlak nem formulu

Mutlak nem formülü, bağıl nem ile maksimum nemin çarpımının 100’e bölümü olarak tanımlanır. Mutlak nemi bulabilmek için maksimum nemin ve bağıl nemin bilinmesi gerekir. Havadaki bağıl nem ya da maksimum nem miktarı arttığı zaman mutlak nem miktarı da artmaktadır.

Mutlak Nem Arttıkça Bağıl Nem Ne Olur?

Mutlak nem arttıkça, bağıl nem miktarı artış göstermektedir. Bağıl nem sıcaklık ile ters orantılı olması nedeni ile sıcaklık düştüğü zaman artış göstermektedir. Havadaki maksimum nem azaldığı zaman da bağıl nem bir miktar artış gösterir. Bağlı nemin yükselmesine bağlı olarak mutlak nem de yükselir. Bu nedenle mutlak nem arttığı zaman bağıl nem de artmaktadır.

Havada bulunmakta olan mutlak nem miktarının değişmemesi durumunda havanın soğuması durumunda bağıl nem miktarı yükselir. Mutlak nemin değişmemesine rağmen havanın ısınması durumunda bağıl nem miktarı azalır. Bağıl nem miktarı %100’ü geçtiğinde ise yoğuşma meydana gelmektedir.

Mutlak Nem Artarsa Ne Olur?

Mutlak nem artarsa, bağıl nem miktarı da değişir. Bu durum bağıl nem için de geçerlidir. Bağıl nem miktarı arttığı zaman mutlak nem miktarında değişimler meydana gelir. Mutlak nem arttığı zaman değerlerde meydana gelmekte olan değişimleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Mutlak nem arttığı zaman bağıl nem artar.
 • Mutlak nemin artması durumunda insan vücudunda hissedilmekte olan sıcaklık miktarı artar. Örneğin termometrede ölçülen değer 25 derece iken kişinin hissettiği sıcaklık 30 derece gibi bir değer olabilir.
 • Mutlak nem artara maksimum nem yani havanın nem taşıma kapasitesi artar.
 • Sıcaklığın azalması durumunda maksimum nem azalırken artması durumunda maksimum nem artış gösterir. Mutlak nem ile maksimum nemin doğru orantılı olmasına bağlı olarak mutlak nem, sıcaklık arttığı zaman artarken azaldığı zaman azalmaktadır.

Mutlak Nem Artarsa Buharlaşma Artar Mı?

Mutlak nem arttığı zaman sıcaklık artmasına bağlı olarak buharlaşma miktarı da artış gösterir. Aynı şekilde havada bulunmakta olan nem açığı arttığı, su yüzeyi genişlediği ve basınç azaldığı zaman buharlaşma miktarı artmaktadır. Bu nedenle mutlak ve bağıl nem arttığı zaman buharlaşma miktarında da artış meydana gelir.

Atmosferde bulunmakta olan nem kaynağı, su kütleleridir. Bu duruma bağlı olarak sıcaklık miktarının yüksek olduğu yerlerde havanın nem alma kapasitesi daha yüksek olur. Havanın nem alma kapasitesinin yüksek olmasına bağlı olarak havadaki buharlaşma miktarı artar. Bu durumun aksine havanın nem alma kapasitesinin düşük olduğu yerlerde ise buharlaşma miktarı azalır.

Mutlak Nem En Fazla Nerede Görülür?

En fazla mutlak nem görülen yer, büyük su kütlelerinin bulunmakta olduğu yerlerdir. Büyük su kütlelerinin bulunmakta olduğu yerlerde sıcaklık da fazla ise bol miktarda buharlaşma meydana gelmektedir. Hem büyük su kütlelerinin hem de sıcaklığın fazla olduğu yerlerde ise buharlaşma miktarı daha yüksek olduğu için mutlak nem miktarı da daha fazladır.

Mutlak nem, Türkiye’ye bakıldığı zaman en fazla Akdeniz kıyılarında bulunmaktadır. Bunun nedenlerinden biri mutlak nemin kıyılardan iç kısımlara gidildikçe azalıyor olmasıdır. Dünya üzerinde en fazla mutlak nemin bulunmakta olduğu yerler, ekvator bölgesi gibi hem fazla su kütlesine sahip hem de sıcaklık derecesi yüksek olan yerlerdir. Ekvatoral iklimin görüldüğü yerler, en fazla yağış olan yerler olduğu için mutlak nem en fazla bu yerlerde bulunmaktadır.

Umarım yazımızı faydalı ve bilgilendirici bulmuşsunuzdur. Beğendiyseniz, teşekkür olarak sizden yazımızı paylaşmanızı ve daha çok kişiye ulaşmasında yardımcı olmanızı rica ediyoruz.