Bağıl Nem Nedir? Formülü ve Görüldüğü Yerler
  1. Ana Sayfa
  2. Bilim

Bağıl Nem Nedir? Formülü ve Görüldüğü Yerler

Bağıl nem, havada bulunmakta olan su buharına ait kısmi basıncın aynı sıcaklıkta bulunan suyun denge buhar basıncına oranı olarak tanımlanmaktadır. Başka bir açıklama ile bağıl nem, havanın belirlenmiş bir sıcaklıkta taşıyabileceği nem miktarının yüzde kaçını taşıdığını belirtmektedir.

Bağıl nem %100 olduğu durumlarda hava artık suya doymuş demektir. Bu durumda hava daha fazla su alamayacak duruma gelir ve havaya katılmak için çalışan buhar yoğuşmaya başlar. Yoğuşmuş olan buhar ise bir süre sonra sıvı haline dönüşecektir.

Bağıl nemin %100’ün altında olduğu durumlarda ise buharlaşma meydana gelir. Bağıl nem sıcaklık ile ters orantılıdır. Bu nedenle sıcaklık arttığı zaman ortamdaki bağıl nem miktarı azalış gösterir. Bağıl nemi bulmak için birtakım bağıntılar ve bulunan yer hakkında bilgiler kullanılmaktadır.

Bağıl Nem Nerelerde Görülür?

Bağıl nem görülen yerler, sıcaklığın az olduğu yerlerdir. Bunun nedeni bağıl nemin sıcaklık ile ters orantılı olmasıdır. Sıcaklık düştüğü zaman ortamdaki maksimum nemin azalmasına bağlı olarak bağıl nem miktarı artacaktır. Bağıl nemin görülmekte olduğu yerler şu şekilde sıralanabilir:

  • Ekvatoral ormanlar
  • Muson bölgeleri
  • Orta kuşak karalarının batı kıyılar
  • Türkiye üzerinde Karadeniz Bölgesi vb.

Bağıl nemin görülmekte olduğu yerler, genellikle bol bol yağış alan yerlerdir. Bu duruma karşılık olarak çöllerde ve kara içlerinde bulunan bağıl nem miktarı oldukça azdır. Havadaki bağıl nem miktarı değişmediği ancak hava soğuduğu zaman bağıl nem miktarı artış gösterir. Bu durumun tersine hava ısındığı zaman ise bağıl nem azalış gösterir.

Bağıl Nem Nasıl Bulunur?

Bağıl nem bulma, mutlak nemin maksimum neme oranı olarak ifade edilmektedir. Diğer bir şekilde havada bulunmakta olan su buharı miktarının havanın taşıyabileceği maksimum su buharı miktarına oranlanması sonucunda bağıl nem bulunmaktadır.

Bağıl nemin bulunabilmesi için havanın mutlak nem değeri ile maksimum nem değerinin bilinmesi gereklidir. Bu değerler bilindikten sonra bağıl nem bağıntısında değerleri yerine yazarak ortamda bulunan bağıl nem miktarını bulmak mümkündür.

bagil nem formulu
bagil nem formulu

Bağıl Nem Formülü Nedir?

Bağıl nemin formülü, mutlak nem / maksimum nem * 100 olarak ifade edilmektedir. Bu formül ile işlem yapıldığı zaman bağıl nem kolay bir şekilde bulunabilir. Bağıl nemin bulunmasını sağlayan bu bağlantı, bağıl nemin yüzdelik dilim ile gösterilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle mutlak nem ile maksimum nem üzerinden bağıl nem hesaplaması yapılır.

Bağıl Nem Arttıkça Mutlak Nem Ne Olur?

Maksimum nemin sabit kalması şartı sağlandığı zaman bağıl nem arttıkça mutlak nem de artmaktadır. Bağıl nem ile mutlak nem doğru orantılı olması nedeni ile bağıl nem arttığı zaman mutlak nem de artmaktadır. Bu durumun aksine bağıl nem miktarı azaldığı zaman mutlak nem miktarında da azalış gözlenmektedir.

Bağıl Nem Artarsa Ne Olur?

Bağıl nem artarsa, nem açığı daha az olur. Nem açığı azaldığı zaman ise bağıl nem %100 olmaya yaklaşmaktadır. Bağıl nem %100 olduğu zaman bölgede yağış meydana gelir ve bağıl nem ile ters orantılı olan sıcaklık azalış gösterir. Bağıl nem arttığı zaman maksimum nemin sabit kalması şartı ile mutlak nem de artış göstermektedir.

Bağıl Nem En Fazla Nerede Görülür?

En fazla bağıl nem görülen yerler; Hindistan, Hawai ve Kamerun olarak sıralanabilir. Dünya üzerinde bulunmakta olan bu üç yer, bağıl nemin en fazla görülmekte olduğu yerlerdir. Türkiye’de ise bağıl nemin en fazla bulunmakta olduğu yer, Karadeniz Bölgesi’nde bulunmakta olan Rize’dir. Bölgenin enlemlerinin düşük olması ve ilin denize yakın olması nedeni ile bağıl nem oldukça fazladır.

Bağıl nemin en fazla bulunmakta olduğu yerler; muson bölgeleri, orta kuşak karalarının batı kıyıları ve ekvatoral bölgelerdir. Bu bölgeler fazla yağış alması nedeni ile bağıl nem oranı daha fazladır. Bu durumun aksine çöllerde ve karaların iç kısımlarında bağıl nem miktarı daha azdır.

Bağıl Nem Nasıl Oluşur?

Taneciklerin hava kütlesinin içine karışması sonucunda hava nemi oluşmaktadır. Oluşan bu hava nem miktarları oranlanarak oluşmakta olan bağıl nem miktarını bulmak mümkündür. Bağıl nem oluşumu ortamın nem miktarına bağlıdır. Sıcaklık arttıkça mutlak nem miktarının azalması nedeni ile oluşmakta olan bağıl nem miktarı da azalmaktadır.

Sıcaklık Arttıkça Bağıl Nem Nasıl Değişir?

Sıcaklık arttığı zaman genel olarak bağıl nem miktarı azalmaktadır. Bunun nedeni sıcaklık arttığı zaman hava kütlesinin ihtiyacı olan nem miktarının karşılanamıyor olmasıdır. Ancak sıcaklık arttığı zaman hava kütlesinin ihtiyacı olan nem miktarı karşılanabildiği zaman bağıl nem oranı artabilir ya da sabit kalabilir. Bağıl nem oranı, bu nedenden dolayı hava kütlesinin nem ihtiyacına da bağlıdır.

Bağıl Nem En Fazla Hangi Bölgede?

Bağıl nem en fazla muson bölgelerinde ve ekvatoral bölgelerde bulunmaktadır. Bu bölgelerde yağış miktarı daha fazla olması nedeni ile bağıl nem miktarı yükselmektedir. Muson bölgeleri ile Ekvator bölgesinde nem açığı diğer bölgelere göre daha düşüktür. Bölgelerdeki nem açığı arttığı zaman bölgede bulunmakta olan bağıl nem miktarı azalış göstermektedir.

Kışın Maksimum Nem Nerede Fazla?

Kış aylarında maksimum nemin en fazla görülmekte olduğu yer, Akdeniz Bölgesi’dir. Maksimum nem, sıcaklıkla doğru orantılı olan bir nem çeşididir. Bu nedenle maksimum nem ile yapılacak bir ölçüm olduğu zaman sıcaklık dikkate alınmaktadır.

Bağıl Nem Nereye Bağlıdır?

Bağıl nem, yerin enlemlerine bağlıdır. Enlemler, sıcaklığı etkilediğinden dolayı bağıl nemi de etkilemektedir. Bunun dışında bağıl nem basınç merkezlerine ve rüzgarına da bağlıdır. Yerlerde bulunmakta olan basınç merkezleri ve rüzgarı, bağıl nemi enlem ve sıcaklık gibi etkilemektedir.

içeriğimizi oylayın