Kireç Çözücü Asit Mi Baz Mı? Kireç Çözücü Ph Değeri
  1. Ana Sayfa
  2. Bilim

Kireç Çözücü Asit Mi Baz Mı? Kireç Çözücü Ph Değeri

Kireç çözücü asit mi baz mı? Sorusunun cevabı pH derecesinin 7’den küçük olmasından dolayı kuvvetli bir asittir. Hali hazırda kireç çözücü adından da anlaşıldığı üzere bir çözücü olarak kullanılmaktadır. Bu durumu değerlendirdiğimizde kireç çözücünün asit olması oldukça normaldir. İçerisinde H+ iyonu bulunmaktadır. Bu iyon asitlik derecesini etkilemektedir.

Kireç çözücü, özellikle su dolaşım sistemlerinde, su borularında ya da klimaların soğutma sisteminde bulunan suların borularında oluşan tortuları yok etmek için kullanılmaktadır. Kısacası bu belirtilen yerlerde sökücü işlevi görmektedir.

İçindekiler

Kireç Çözücü Ph Değeri Nedir?

Kireç çözücü pH değeri, tam olarak bilinmemektedir. Piyasa da içerisinde kullanılan maddelere göre değişiklik göstermektedir. Fakat ph cetvelinde değerinin 7’nin altında olduğundan dolayı kesinlikle asit olarak tanımlanmaktadır. Burada kireç pH değerine dikkat etmek gerekmektedir. Sadece kireç 12,3 puan ile baz olarak bilinmektedir.

Kirecin baz olması kireç çözücüyü etkilememektedir. Kireç yapısı incelendiğinde pH cetvelinde 7 üzerinde bir değerde olduğundan dolayı kireç bazdır. Fakat kireç çözücünün içerisinde bulunan maddeler sayesinde çözücü asit özelliği göstermektedir.

Bir maddenin asit mi baz mı olduğunu pH cetvelinde anlamak için;

  • Eğer madde pH değeri 0 ile 7 arasında ise asit olarak bilinmektedir.
  • Eğer madde 7 değerini gösteriyorsa bu madde nötr olarak bilinir.
  • Eğer ki bir madde 7-14 arasında bir değere sahipse de baz olarak nitelendirilmektedir.

Kireç Çözücü Nötr Müdür?

Kireç çözücü nötr müdür? Sorusunun cevabı kesinlikle değildir olmalıdır. Çünkü pH cetvelinde yukarıda da belirtildiği gibi 7’den düşük bir değere sahiptir. Bu yüzden kesinlikle kireç çözücüye nötr bir madde denmemelidir. Kirecin de aynı şekilde nötr olmadığını bilmek gerekmektedir.

Kireç Çözücülere Dikkat!

Kireç çözücüler, kimyasal maddelerdir. Bu yüzden evde bulundurduğunuzda dikkat etmeniz gerekmektedir. Özellikle çocukların ulaşamayacağı bir yere konması gerekmektedir. İnsan sağlığına ve vücuduna zararlı bir madde olarak bilinmektedir. İyi saklamak ve kullanıldıktan sonra yerine koymak oldukça önemlidir. Bu duruma dikkat etmek gerekmektedir. Ayrıca kireç çözücü ile hassas bölgelere temas olduğunda kesinlikle bol su ile yıkanmalı ve doktor görülmelidir.

Pas Çözücü Asit Mi Baz Mı?

Pas çözücünün PH 7 değeri 7’den küçüktür ve asittir. Pas çözücü, metaller ile tepkimeye girdiğinde metali eritir. Yani, bu da demek oluyor ki asidik özelliktedir.

Tuzlu Su Asit Mi Bazmı? Nötr Mü?

Tuzlu su ph değeri 7 olarak ölçülmüştür. Bu nedenle de nötrdür.

Umarım yazımızı faydalı ve bilgilendirici bulmuşsunuzdur. Beğendiyseniz, teşekkür olarak sizden yazımızı paylaşmanızı ve daha çok kişiye ulaşmasında yardımcı olmanızı rica ediyoruz.