Etil Alkol Asit Mi? Baz Mı? Yoksa Nötr Mü?
  1. Ana Sayfa
  2. Bilim

Etil Alkol Asit Mi? Baz Mı? Yoksa Nötr Mü?

Etil alkol, alkol grupları pH cetvelinde nötr olarak adlandırılan 7 değeri çevresinde bulunduğundan dolayı nötrdür. Etil alkol hayatın her alanında karşımıza çıkan oldukça önemli bir maddedir. Etanol şeklinde de ifade edilen bu madde, renksiz ve yanıcı bir sıvı olmasının yanında bir çözücüdür. Yalnızca öğrenciler, öğretmenler ve kimyagerler tarafından değil; pek çok kişi tarafından bilinen etanolun asit mi, baz mı yoksa nötr mü olduğu merak edilmektedir.

C2H5OH, bazı kaynaklarda hafif asit ya da hafif baz olarak değerlendirilebilmektedir. İçerisinde OH bulunduran bu maddenin baz olduğu düşünülebilmektedir. Fakat buna rağmen asit olması fikri, baz olması fikrinden daha yaygın durumdadır. Tüm bunların yanında genel kabule göre etil alkol asit ya da baz değil, nötrdür; yani ne asit ne de bazdır. Peki asit, baz ve nötr nedir? Şimdi bu sorunun cevabını birlikte inceleyelim.

Asitlik, bazlık ve nötrlük kavramları maddelerin pH değerlerin ölçülmesiyle belirlenmektedir. PH değeri ise maddelerin içerisindeki hidrojen iyonlarının yoğunluğunu ortaya koymaktadır. PH değerlerine göre düzenlenmiş ve 0-14 arasında sınırlanmış bir pH cetveli bulunmaktadır. Bu pH cetveline göre;

  • 0-7: Asit
  • 7: Nötr
  • 7-14: Baz

etil metil alkol ayrimi

Etil ve Metil Alkol Ayrımı Nasıl Yapılır?

Etil ve Metil alkol ayrımı, laboratuvar şartlarında gaz kromatografisi, HPLC, kütle kromatografisi gibi donanımlı cihazlar kullanarak yapılabilmektedir. Bunun haricinde etil ve metil alkol ayrımı yapabilmek biraz zordur. Çünkü bu iki madde renk ve koku açısından herhangi bir farka sahip değildir. Bununla birlikte ikisi de su ile her oranda karıştırılabilmektedir. Yine de ayırt edebilmek için iki yol izlenebilir.

Bu yollardan ilki etil ve metal alkol ayrımının kolayca yapılabildiği bir test kiti edinmektir. Örneğin; chromptropic asit kullanarak bu ayrıma varılabilinmektedir. Örnekte söz edilen test, metil alkolün bu asit ile mor renk vermesine dayanmaktadır. Bu ayrımı yapabilmek için bir başka yöntem de yemek sodası ilave etmektir. Bu işlemden sonra bulanıklık söz konusu ise metil alkol olması yüksek bir ihtimaldir.

Alkol Asit Mi? Baz Mı?

Alkol pH cetvelinde 7 değerine denk geldiğinden dolayı ne asit ne de baz değil; nötrdür. Alkol içerisinde hem H hem de OH iyonları bulundurmasıyla asit ya da baz olarak değerlendirilebilmektedir. Bazı kaynaklarda zayıf asit olarak değerlendirilse de yaygın olarak kabul gören nötr olmasıdır.

Etil Alkol Nötr Mü?

Etil alkol, ph değeri 7 civarında olduğu için nötr olarak bilinmektedir.

Umarım yazımızı faydalı ve bilgilendirici bulmuşsunuzdur. Beğendiyseniz, teşekkür olarak sizden yazımızı paylaşmanızı ve daha çok kişiye ulaşmasında yardımcı olmanızı rica ediyoruz.